Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/3/2019 SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA UZDROWISKA LĄDEK - DŁUGOPOLE S.A.

Deadlines:
Published : 15-03-2019 11:02:00
Placing offers : 24-04-2019 11:00:00
Offers opening : 24-04-2019 11:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
cennik_Targpiast_zał_nrC.pdf pdf 61.71 2019-03-15 11:02:00 Proceeding
Formularz ofertowy- zał. nr 1 do SIWZ.doc doc 73 2019-03-15 11:02:00 Proceeding
Formularze_cenowe.zip zip 120.6 2019-03-15 11:02:00 Proceeding
JEDZ_zał_nr_2a.doc doc 185 2019-03-15 11:02:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamówieniu_2019S 053-121245.pdf pdf 215.53 2019-03-15 11:02:00 Proceeding
Projekty_umów_zał_3a_3d.zip zip 293.42 2019-03-15 11:02:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 13145.8 2019-03-15 11:02:00 Proceeding
Zał_nr_4_Oświadczenie_o_ grupie_kapitałowej.doc doc 36.5 2019-03-15 11:02:00 Proceeding
Zał_nr_A_dla _części_1.pdf pdf 62.23 2019-03-15 11:02:00 Proceeding
zał_nr_B_dla_części_3.pdf pdf 35.81 2019-03-15 11:02:00 Proceeding
Pytanie i odpowiedzi-Modyfikacja.zip zip 566.1 2019-04-04 12:27:58 Public message
Pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 532.29 2019-04-05 12:56:30 Public message
ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA.pdf pdf 37.99 2019-04-24 13:54:03 Public message
Pytania i odpowiedzi III.pdf pdf 526.94 2019-04-16 10:09:55 Public message
Zestawienie ofert z dnia otwarcia.pdf pdf 32.64 2019-05-07 11:43:56 Public message
Wybór oferty.pdf pdf 1280.03 2019-05-22 11:42:15 Public message
Udzielenie_zamówienia.pdf pdf 281.54 2019-09-18 08:06:03 Public message

Announcements

2019-09-18 08:06 Anna Kostecka W załączeniu przekazuję Udzielenie zamówienia.

Udzielenie_zamówieni [...].pdf

2019-05-22 11:42 Anna Kostecka Wybór oferty

Wybór oferty.pdf

2019-05-07 11:46 Anna Kostecka W załączeniu przekazuję zestawienie ofert z dnia otwarcia: oferty dodatkowe złożone w części 7 zamówienia na: Sukcesywne dostawy ziemniaków (wg notowań giełdy) zgodnie z art. 91 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018r., nr 1986 z późn. zm.).

Zestawienie ofert z [...].pdf

2019-04-24 13:54 Anna Kostecka W załączeniu przekazuję zestawienie ofert z dnia otwarcia.

ZESTAWIENIE OFERT Z [...].pdf

2019-04-16 10:11 Anna Kostecka Niniejszym przekazuje treść zapytania i odpowiedź.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-04-05 12:56 Anna Witos Witam. Przesyłam pytania i odpowiedzi II. Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 24.04.2019r. godz: 11:00

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-04-04 12:30 Anna Kostecka Witam, przesyłam odpowiedź na pytanie i modyfikacje. Informuję, że nastąpiła zmiana terminu składania ofert na 24.04.2019r. do godz.11.00.

Pytanie i odpowiedzi [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1029