Proceeding: Budowa sieci wodociągowej od budynku SUW przy ul. Mickiewicza, przez ul. Spokojną, Dworcową, Zamkniętą z wpięciem w istniejącą sieć wodociągową w ul. Dworcowej, m. Żnin, gm. Żnin (Odcinki W1-W12, W13-W29, W36-W59)".

Deadlines:
Published : 07-03-2019 13:54:00
Placing offers: 26-03-2019 11:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn: "Budowa sieci wodociągowej od budynku SUW przy ul. Mickiewicza, przez ul. Spokojną, Dworcową,Zamkniętą z wpięciem w istniejącą sieć wodociągową w  ul. Dworcowej, m. Żnin, gm. Żnin(Odcinki W1-W12,W13-W29, W36-W59)". 
Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe.  Wobec powyższego Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko regulamin udzielania Zamówień Publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, Projekt budowlany oraz STWiOR dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://wikznin.pl/index.php/przetargi-i-zapytania-ofertowe/


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 495