Proceeding: ZP.271.U-1.5.2019 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000 zł

Anna Janeczko-Skrzeczkowska
Gmina Kobylnica
Deadlines:
Published : 28-02-2019 12:09:00
Placing offers : 02-04-2019 10:00:00
Offers opening : 02-04-2019 10:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 118.97 2019-02-28 12:09:00 Proceeding
SIWZ .pdf pdf 407.89 2019-02-28 12:09:00 Proceeding
10_zarz_69_2018 sprawozdanie 2017.zip zip 3805.92 2019-02-28 12:09:00 Proceeding
12_zarz_I POLROCZE 2018.zip zip 11853.1 2019-02-28 12:09:00 Proceeding
25_budzet 2019_uchwala_III_32_2018.zip zip 3463.98 2019-02-28 12:09:00 Proceeding
26_WPF _uchwala_III_31_2018.zip zip 1136.69 2019-02-28 12:09:00 Proceeding
Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf pdf 1160.4 2019-02-28 12:09:00 Proceeding
Zał. Nr 1 formularz oferty.docx docx 38.1 2019-02-28 12:09:00 Proceeding
Zał. Nr 2 formularz cenowy.docx docx 45.11 2019-02-28 12:09:00 Proceeding
Zał. Nr 4 zobowiazanie art. 22a PZP.docx docx 21.99 2019-02-28 12:09:00 Proceeding
Zał. Nr 5 oś‚wiadczenie grupa kapiatalowa.docx docx 26.2 2019-02-28 12:09:00 Proceeding
załączniki.zip zip 6011.05 2019-02-28 12:09:00 Proceeding
espd-request.xml xml 127.47 2019-02-28 12:09:00 Proceeding
14032019 załączniki do odpowiedzi na zapytania.zip zip 1489.96 2019-03-14 13:17:22 Public message
odpowiedzi na zapytania 14032019.pdf pdf 280.34 2019-03-14 13:17:22 Public message
odpowiedzi na zapytania 21032019.pdf pdf 216.88 2019-03-21 13:18:12 Public message
załącznik 1_21032019.pdf pdf 1094.22 2019-03-21 13:18:12 Public message
załącznik 2_21032019.pdf pdf 1247.52 2019-03-21 13:18:12 Public message
odpowiedzi na zapytania_26032019.pdf pdf 240.83 2019-03-26 14:15:29 Public message
zał. 1 wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2019.pdf pdf 122.88 2019-03-26 14:15:29 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 336.76 2019-04-04 09:58:28 Public message
zawiadomienie_odrzucenie.pdf pdf 392.15 2019-04-26 10:52:41 Public message
zawiadomienie_wybór.pdf pdf 544.82 2019-04-26 10:54:07 Public message

Announcements

2019-04-26 10:54 Anna Janeczko-Skrzeczkowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie_wybór. [...].pdf

2019-04-26 10:53 Anna Janeczko-Skrzeczkowska Zawiadomienie o wykonawcy, którego oferta została odrzucona

zawiadomienie_odrzuc [...].pdf

2019-04-04 10:00 Anna Janeczko-Skrzeczkowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-03-26 14:17 Anna Janeczko-Skrzeczkowska Szanowni Państwo.
W załączeniu zamieszczono odpowiedzi na zapytania wraz z załącznikiem.

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

zał. 1 wykaz nieruch [...].pdf

2019-03-21 13:18 Anna Janeczko-Skrzeczkowska Szanowni Państwo.
W załączeniu zamieszczono odpowiedzi na zapytania wraz z załącznikami (21.03.2019 r.)

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

załącznik 1_21032019 [...].pdf

załącznik 2_21032019 [...].pdf

2019-03-14 14:43 Anna Janeczko-Skrzeczkowska Szanowni Państwo.
W załączeniu zamieszczono odpowiedzi na zapytania wraz z załącznikami.

14032019 załączniki [...].zip

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 669