logo
Sebastian
Szota
   

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

PZ- Dział Logistyki i Zakupów

Electronic auction: Tusz oryginalny HP 337. (ID 196845)

Starting date: 11-02-2019 09:47:00

To the end: finished

What is the minimum increment? 10.00 PLN
What is the maximum value of the contract? 3.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 2 min
From which price is increment counted? suppliers
Does the offer must be placed on all positions? Yes
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

Dostawa: 7 tydzień

Płatność przelew 45 dni

Transport: po stronie dostawcy.

Wybór Wykonawcy/Dostawcy: Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa wartość całości postępowania, będących przedmiotem postępowania przy założeniu spełnienia przez Oferenta/Wykonawcę wszystkich wymogów postępowania. W przypadku równych cen na danej pozycji zamówienie zostanie udzielone Oferentowi/Wykonawcy, którego wartość oferty na wszystkie pozycje jest najniższa, a w przypadku równych cen dla obydwu pozycji temu Oferentowi/Wykonawcy, który złoży ofertę jako pierwszy.


icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit

Estimated net price/unit
1 Tusz HP 337 oryginalny, black 3 pc. 1.00 PLN ***
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |