Proceeding: Przedłużenie umowy abonamentowej na rok 2019 rok dla programów "R2 Księga" i "R2 Faktury" firmy RESET.

Deadlines:
Posted : 08-02-2019 13:29:00
Placing offers: 11-02-2019 13:00:00
Opening offers : 11-02-2019 13:05:00

Requirements and specifications

Wymagania i specyfikacja 
1. Warunki dostawy i płatności:   

 • adres dostawy:  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2  45-077 Opole, 
 • w cenie oferty należy uwzględnić koszt dostawy pod w/w adres,  
 • w przypadku wysyłki sprzętu firmą kurierską do przesyłki należy dołączyć list przewozowy, 
 • termin płatności: do 30 dni liczonych od dnia odbioru prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

2. Termin realizacji zamówienia:   

 • 2 dni robocze od dnia otrzymania pisemnego zamówienia (faks, e-mail).

3. Gwarancja:   12 miesięcy od daty dostawy na:

 • program R2 Faktury Standard - 1 Firma, 1 stanowisko.
 • program R2 Księga Standard do 20 środków - 1 Firma, 1 stanowisko.

4. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:  

 • jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, 
 • przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, właściwej jakości i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich, 
 • przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim, 
 • jest związany ofertą przez okres 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Zamawiający informuje, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się złożeniem zamówienia.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 R2 Księga Standard Aktualizacja oraz wsparcie przez okres 12 miesięcy. 1 Firma, 1 stanowisko do 20 środków. 1 pc. - (0)
2 R2 Faktury - Standard Aktualizacja oraz wsparcie przez okres 12 miesięcy. 1 Firma, 1 stanowisko. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 72

Send a message