Postępowanie: Przedłużenie umowy abonamentowej na rok 2019 rok dla programów "R2 Księga" i "R2 Faktury" firmy RESET.

Terminy:
Składanie ofert: 11-02-2019 13:00:00
Otwarcie ofert : 11-02-2019 13:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Wymagania i specyfikacja 
1. Warunki dostawy i płatności:   

 • adres dostawy:  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2  45-077 Opole, 
 • w cenie oferty należy uwzględnić koszt dostawy pod w/w adres,  
 • w przypadku wysyłki sprzętu firmą kurierską do przesyłki należy dołączyć list przewozowy, 
 • termin płatności: do 30 dni liczonych od dnia odbioru prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

2. Termin realizacji zamówienia:   

 • 2 dni robocze od dnia otrzymania pisemnego zamówienia (faks, e-mail).

3. Gwarancja:   12 miesięcy od daty dostawy na:

 • program R2 Faktury Standard - 1 Firma, 1 stanowisko.
 • program R2 Księga Standard do 20 środków - 1 Firma, 1 stanowisko.

4. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:  

 • jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, 
 • przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, właściwej jakości i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich, 
 • przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim, 
 • jest związany ofertą przez okres 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Zamawiający informuje, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się złożeniem zamówienia.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 R2 Księga Standard Aktualizacja oraz wsparcie przez okres 12 miesięcy. 1 Firma, 1 stanowisko do 20 środków. 1 szt. - (0)
2 R2 Faktury - Standard Aktualizacja oraz wsparcie przez okres 12 miesięcy. 1 Firma, 1 stanowisko. 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość