Proceeding: SUKCESYWNA DOSTAWA WODNEGO ROZTWORU CHLORKU POLIGLINU NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY „MIEDWIE” ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „POMORZANY” I „ZDROJE”

Deadlines:
Posted : 07-01-2019 14:16:43
Placing offers: 21-02-2019 11:30:00
Opening offers : 21-02-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Formularz nr 1A - chlorek poliglinu 2018.doc doc 121.5 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
Formularz nr 1A - chlorek poliglinu 2018.pdf pdf 343.29 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
Formularz nr 1B - chlorek poliglinu 2018.doc doc 117 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
Formularz nr 1B - chlorek poliglinu 2018.pdf pdf 337.1 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
Formularz nr 1C - chlorek poliglinu 2018.doc doc 117.5 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
Formularz nr 1C - chlorek poliglinu 2018.pdf pdf 337.95 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
Formularz nr 2 - chlorek poliglinu 2018.doc doc 99.5 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
Formularz nr 2 - chlorek poliglinu 2018.pdf pdf 349.83 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
JEDZ przed publikacja - Chlorek - poliglinu - 2018.xml xml 112.55 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
OGŁOSZENIE_07.01.2019.pdf pdf 129.74 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
SIWZ chlorek poliglinu 2018.pdf pdf 1008.36 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
Zalacznik nr 1 - umowa - chlorek poliglinu 2018.pdf pdf 454.16 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
Zalacznik nr 2A - warunki przeladunku - chlorek poliglinu 2018.pdf pdf 279.99 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
Zalacznik nr 2B - warunki przeladunku - chlorek poliglinu 2018.pdf pdf 286.66 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
Zalacznik nr 3 - protokol z testow - chlorek poliglinu 2018.pdf pdf 377.46 2019-01-07 14:16:43 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_21_02_2019.pdf pdf 559.79 2019-02-21 13:20:04 Public message
OGŁOSZENIE_07_03_2019.pdf pdf 1149.55 2019-03-07 09:51:02 Public message
Ogłoszenie o wyniku - Chlorek poliglinu 2018 - cz nr 2 i nr 3.pdf pdf 837.89 2019-04-05 14:23:43 Public message

Announcements

2019-04-05 14:24 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzielenie zamówienia dla części 2 i 3

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2019-03-07 09:52 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzielenie zamówienia dla części 1

OGŁOSZENIE_07_03_201 [...].pdf

2019-02-21 13:20 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 463

Send a message to buyer