Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Dostawa jednego autobusu do przewozu min. 42 osób; WZP-7379/18/330/T

Robert Burasiński
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 12-12-2018 12:43:39
Placing offers : 15-01-2019 12:00:00
Offers opening : 15-01-2019 13:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do edycji.doc doc 133 2018-12-12 12:43:39 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.75 2018-12-12 12:43:39 Proceeding
SIWZ 7379.pdf pdf 181.35 2018-12-12 12:43:39 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf pdf 135.27 2018-12-12 12:43:39 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf pdf 452.37 2019-01-02 12:32:17 Public message
Pytanie i odpowiedź do SIWZ.pdf pdf 496.1 2019-01-08 10:54:29 Public message
oświadczenie - wzór.pdf pdf 43.53 2019-01-15 14:45:25 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 569.78 2019-01-15 14:45:18 Public message
wybór _autobus.pdf pdf 462.3 2019-01-22 15:21:16 Public message
Ouz 2019-OJS024-052661-pl[1].pdf pdf 65.52 2019-02-04 14:20:04 Public message

Announcements

2019-02-04 14:20 Robert Burasiński Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ouz 2019-OJS024-0526 [...].pdf

2019-01-22 15:21 Alicja Wielęgowska - Niepostyn wybór najkorzystniejszej oferty

wybór _autobus.pdf

2019-01-15 14:45 Alicja Wielęgowska - Niepostyn informacja z otwarcia ofert

oświadczenie - wzór. [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2019-01-08 10:54 Robert Burasiński Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pytanie i odpowiedź do SIWZ.

Pozdrawiam

Robert Burasiński

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
tel.: 22 60 379 68
fax.: 22 60 376 42

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2019-01-02 12:34 Robert Burasiński Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi do SIWZ.

Pozdrawiam

Robert Burasiński

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
tel.: 22 60 379 68
fax.: 22 60 376 42

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 669