Proceeding: Dostawa poręczy zewnętrznych drzwi automatycznych oraz uchwyty dolne oraz górne.

Tomasz Nowak
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Zakład Naprawy Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Deadlines:
Published : 30-11-2018 08:57:17
Placing offers: 03-12-2018 12:00:00
Opening offers : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

1. Przedmiotem zapytania jest dostawa poręczy zewnętrznych drzwi automatycznych oraz uchwyty dolne oraz górne.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Dostawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30 do Magazynu Zakładu Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu, Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno.
3. Termin i forma płatności- przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonania wyboru ofert) bez podania przyczyny.
5. Pytania proszę przesyłać za pomocą platformy lub bezpośrednio na adres e-mail: tomasz.nowak@p-r.com.pl, tel. 722-352-504
6. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus - tel. 61 679 19 00
7. W przypadku konieczności wydłużenia terminu składania ofert, proszę o informację.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Poręcz zewnętrzna drzwi automatycznych + wspornik DL-O 12 006 00 48 pc. - (0)
2 Uchwyt poręczy zewnętrznej górny, typ A DL-O 12-036-01 80 pc. - (0)
3 Uchwyt poręczy zewnętrznej dolny, typ B DL-O 12-036-02 80 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 14 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 352