logo
Mateusz
Piechowiak
   

Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie

Announcement: Sukcesywna dostawa rur, materiału i armatury wod-kan na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 'WiK" Sp. z o.o. w Żninie (ID 170386)

Starting date: 06-11-2018

To the end: finished

Details

icon Buyer requirements

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadanie pn." Sukcesywna dostawa rur, materiału i armatury wod-kan na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 'WiK" Sp. z o.o. w Żninie". Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmian.) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe.
Wobec powyższego Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko regulamin udzielania Zamówień Publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://wikznin.pl/
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje szczegółowo:
• Część I- „Rury PCV i PE, kształtki PE, nasuwki PCV”
• Część II- „Armatura przyłączeniowa”
• Część III- „Armatura naprawcza”
• Część IV- „Materiał do przyłączeń wodociągowych”
• Część V- „Uszczelki”
• Część VI- „Asortyment betonowy”
• Część VII- „Materiał do sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej”

icon Buyer messages

  • Buyer has not publish any additional messages

iconCriteria/Questions

Name Description

icon SUBJECT OF INQUIRY

No. Product name Description Quantity/Unit Currency
1 Sukcesywna dostawa rur, materiału i armatury wod-kan na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 'WiK" Sp. z o.o. w Żninie 1 delivery PLN