Proceeding: JEDZ W.Sz.Z: TZ-280-94/18 przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów ortopedycznych, chirurgicznych i neurochirurgicznych z podziałem na 19 zadań

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 04-09-2018 09:20:41
Placing offers: 12-10-2018 09:30:00
Opening offers : 12-10-2018 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

jest to ogłoszenie o przetargu, którego SIWZ wraz z OPZ znajduje się na stronie ......................................... 

Link do ogłoszenia w BIP: ......................................... 

Link do ogłoszenia w TED: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:384112-2018:TEXT:PL:HTML

W przetargu ofertę musicie Państwo złożyć w formie tradycyjnej, jednak zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE od 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy składać jedynie elektronicznie. 

Poniżej instrukcja złożenia JEDZ.

Przed końcem upływu złożenia oferty proszę: 

  1. Pobrać plik JEDZ
  2. Kliknąć w link  (jeżeli nie można kliknąć to proszę skopiować: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl)
  3. Wypełnić JEDZ zgodnie z instrukcją (można połączyć Państwa JEDZ i JEDZ Zamawiającego)
  4. Na końcu będziecie Państwo mieli możliwość pobrania pliku PDF na swój komputer
  5. Proszę załączyć pobrany JEDZ w warunku formalnym poniżej do niniejszego ogłoszenia
  6. W kolejnym kroku będziecie Państwo poproszeni o podpisać JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisanie całej paczki JEDZ podpisem zewnętrznym)
  7. Po sprawdzeniu przez platformę czy plik został podpisany prawidłowo, Państwa JEDZ zostanie zaszyfrowany i przesłany do Zamawiającego, który otrzyma dostęp do niego po otwarciu ofert

Złożenie JEDZ poprzez platformę daje Państwu gwarantuje:

  1. Sprawdzenia w kroku 2 składania JEDZ na platformie (kolejny krok), czy Państwa JEDZ został właściwie podpisany kwalifikowanym podpisem
  2. Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia JEDZ
  3. Załączenia JEDZ bez konieczności szyfrowania pliku i wysyłania haseł (za szyfrowanie JEDZ oraz bezpieczeństwo odpowiada platformazakupowa.pl)

Poprzez przycisk znajdujący się w prawym, dolnym rogu "Wyślij wiadomość" możecie Państwo zadawać pytania, a gdy udzielimy odpowiedzi zostaną Państwo o tym poinformowani na podany przez Państwa adres e-mail.

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), składany na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu środka komunikacji elektronicznej  poprzez przycisk "Wyślij wiadomość" znajdujący się w danym postępowaniu.Link do instrukcji WIDEO dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Link do instrukcji PDF dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.plAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
siwz94-18ortopedia,neurochirurgia,chirurgia.docx docx 195.07 2018-09-04 09:20:41 Proceeding
siwz94-18ortopedianeurochirurgiachirurgia.pdf pdf 1505.09 2018-09-04 09:20:41 Proceeding
ogloszenie94-2018-OJS169-384112-pl.pdf pdf 357.22 2018-09-04 09:20:41 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SIWZ - JEDZ do postępowania 94-18.docx docx 48.44 2018-09-04 09:20:41 Criterium
pytania 94-2018.pdf pdf 1344.55 2018-09-20 10:25:40 Public message
2pytania94-2018.pdf pdf 1432.69 2018-10-02 12:35:57 Public message
informacjazotwarciaofer94-18.pdf pdf 164.09 2018-10-12 10:27:53 Public message
uniewaznienie 94-18.pdf pdf 290.02 2018-10-29 08:22:49 Public message
wynik94-2018.pdf pdf 899.11 2018-12-06 07:17:42 Public message

Announcements

2018-12-06 07:17 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert z dnia 06.12.2018

wynik94-2018.pdf

2018-10-29 08:22 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO
na dostawę wyrobów ortopedycznych, chirurgicznych i neurochirurgicznych z podziałem na 19 zadań w części dotyczącej Zadań Nr 6, Nr 8, Nr 11, Nr 14

uniewaznienie 94-18. [...].pdf

2018-10-12 10:27 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert 12.10.2018

informacjazotwarciao [...].pdf

2018-10-02 12:36 Anna Wutrych-Krajewska Pytania i odpowiedzi z dnia 02.10.2018

2pytania94-2018.pdf

2018-09-20 10:25 Anna Wutrych-Krajewska Pytania i odpowiedzi wraz z aktualnymi załącznikami Nr 2/3 oraz 2/1a

pytania 94-2018.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Proszę pobrać plik JEDZ z załącznika i zastosować się do powyższej instrukcji (patrz powyżej 7 kroków) lub otworzyć poniższy link do instrukcji: https://drive.google.com/file/d/1rlA6iJRIJ7xs3FeLUsJvoFQSuidOx2C9/view

Załącznik Nr 8 do SI [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer