Proceeding: JEDZ- ZP.271.21.18 "Zakup 2 niskopodłogowych autobusów miejskich ( klasa I) elektrycznych dla Gminy Miechów"

Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych
Gmina Miechów
Deadlines:
Posted : 03-08-2018 13:21:59
Placing offers: 17-09-2018 10:00:00
Opening offers : 17-09-2018 10:15:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

jest to ogłoszenie o przetargu, którego SIWZ wraz z OPZ znajduje się na stronie : http://www.admin.miechow.eu/miasto-i-gmina/przetargi/aktualne-przetargi/zp-271-21-18-zakup-2-szt-niskopodlogowych-autobusow-elektrycznych/

Link do ogłoszenia w TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335429-2018:TEXT:PL:HTML

W przetargu ofertę musicie Państwo złożyć w formie tradycyjnej, jednak zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE od 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy  składać jedynie elektronicznie. 

Poniżej instrukcja złożenia JEDZ.

Przed końcem upływu złożenia oferty proszę: 

  1. Pobrać plik JEDZ
  2. Kliknąć w link  (jeżeli nie można kliknąć to proszę skopiować: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl)
  3. Wypełnić JEDZ zgodnie z instrukcją (można połączyć Państwa JEDZ i JEDZ Zamawiającego)
  4. Na końcu będziesz miał możliwość pobrania pliku PDF na swój komputer
  5. Proszę załączyć pobrany JEDZ w " Warunki  formalne" poniżej do niniejszego ogłoszenia
  6. W kolejnym kroku będziecie Państwo mogli podpisać JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisanie całej paczki JEDZ podpisem zewnętrznym)
  7. Po sprawdzeniu przez platformę czy plik został podpisany prawidłowo, Państwa JEDZ zostanie zaszyfrowany i przesłany do Zamawiającego, który otrzyma dostęp do niego po otwarciu ofert

Złożenie JEDZ poprzez platformę  gwarantuje :

  1. Sprawdzenie w  "krok 2 " na platformie czy Państwa JEDZ został właściwie podpisany kwalifikowanym podpisem
  2. Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia JEDZ
  3. Załączenie JEDZ bez konieczności szyfrowania pliku i wysyłania haseł (za szyfrowanie JEDZ oraz bezpieczeństwo odpowiada platformazakupowa.pl)

Poprzez przycisk znajdujący się w prawym, dolnym rogu "Wyślij wiadomość" możecie Państwo zadawać pytania, a gdy udzielimy odpowiedzi zostaną Państwo o tym poinformowani na podany przez Państwa adres e-mail.


Link do instrukcji WIDEO dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Link do instrukcji PDF dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

2018-09-14 10:33 Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych Zamawiający informuje iż w formularzu JEDZ opublikowanym w dniu wszczęcia postępowania brak jest możliwości zaznaczenia informacji dotyczących warunków udziału w zakresie posiadania sytuacji finansowej lub ekonomicznej. W części IV JEDZ " Kryteria kwalifikacji" wprowadza się pkt. B Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Podanie przez Wykonawcę tej informacji jest spójne z zapisami SIWZ.

espd-request (6).zip

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Proszę pobrać plik JEDZ z załącznika i zastosować się do powyższej instrukcji (patrz powyżej 7 kroków) lub otworzyć poniższy link do instrukcji: https://drive.google.com/file/d/1rlA6iJRIJ7xs3FeLUsJvoFQSuidOx2C9/view

espd-request.zip

espd-request[1].xml

(0)
Unlock the form

The number of page views: 20

Send a message