logo
Piotr
Kozera
   

AQUANET S.A.

Aukcja elektroniczna: Materiały do odtworzenia nawierzchni (ID 144628)

Data rozpoczęcia: 06-07-2018 12:00:00

Do końca: zakończona

Wartość aktualnie najniższej oferty wynosi: 30 683.00 PLN
Jaka jest maksymalna wartość zamówienia? 27 000.00 PLN
Ile wynoszą przedłużenia aukcji (dogrywki)? Brak
Od jakiej ceny jest liczone postąpienie w ofercie? najniższej
Czy oferta musi być złożona na wszystkie pozycje? Tak
Klasyfikacja ofert w cenach netto
rozwiń

icon Wymagania wystawiającego

Poznań , dnia 06.07.2018 AQUANETS.A.61-492Poznańul.Dolna Wilda 126 Komórka Organizacyjna EZZAPROSZENIEDO SKŁADANIA OFERT  1.  Warunkidostawy:             •    Materiały do odtworzenia nawierzchni.    ·       Szacunkowawartość umowy zostanie określona po otrzymaniu ofert.·       Miejscedostawy :  Magazyn Centralny ul. DolnaWilda 126 Poznań.·       Kosztydostawy po stronie dostawcy.·       FakturaVAT dołączona do towaru.·       Ofertaw walucie PLN.·       Dostawa w terminie do 3 dni roboczych od momentuzłożenia zamówienia. ·       Zamawiający możeunieważnić aukcję z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę,którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.·       Ofertę należyzłożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS. Oferent, który złożynajkorzystniejszą ofertę  zobowiązanyjest w następnym dniu po zakończeniu aukcji przesłać ofertę na papierzefirmowym z wypełnionym załącznikiem na poniższy adres  e-mail:piotr.kozera@aquanet.pl·       Złożenie ofertyprzez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych wzaproszeniu oraz umowie.·       Wprzypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przeznajkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający maprawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.·       Oferent,który złożył najkorzystniejszą ofertę a odmówi podpisania umowy  po zakończonej aukcji będzie wykluczony zmożliwości składania ofert w postępowaniach Zamawiającego na okres 12 miesięcy.·       Wszelkie pytaniaproszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS. 2.     Warunki płatności:            Płatność 30 dni od daty dostarczeniafaktury. 3.     Termin składania ofert: 12.07.2018 Osoba prowadząca rozeznanie:Piotr Kozera
icon Komunikaty wystawiającego

  • Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

icon PRZEDMIOT ZAPYTANIA Odśwież widok transakcji

Oferty wyświetlane są w cenach netto
LP Nazwa towaru opis i załączniki Ilość /JM
Cena max netto/JM
1 Materiały do odtworzenia nawierzchni 1 komplet 27000.00 PLN
Wartość oferty:

Legenda:

  •  Miejsce w rankingu  |
  • Oferta prowadząca  |
  • Oferta ex aequo (na równi)  |
  • Wartość wyższa od maksymalnej |