Proceeding: JEDZ-DZ-262-18/2018 - Dostawa symulatorów wysokiej wierności dla Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Izabela Leżańska
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Division: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 06-06-2018 15:23:29
Placing offers: 25-07-2018 10:00:00
Opening offers : 25-07-2018 11:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

jest to ogłoszenie o przetargu, którego SIWZ wraz z OPZ znajduje się w załączniku do postępowania.

Link do TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241273-2018:TEXT:PL:HTML

W przetargu ofertę musicie Państwo złożyć w formie tradycyjnej, jednak zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE od 18 kwietnia 2018 r. JEDZ można złożyć jedynie elektronicznie. Poniżej instrukcja złożenia JEDZ.

Przed końcem upływu złożenia oferty proszę: 

  1. Pobrać plik JEDZ z załącznika poniżej
  2. Kliknąć w link  (jeżeli nie można kliknąć to proszę skopiować: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl)
  3. Wypełnić JEDZ zgodnie z instrukcją (można połączyć Państwa JEDZ i JEDZ Zamawiającego)
  4. Na końcu będziesz miał możliwość pobrania plik PDF na swój komputer
  5. Załącz pobrany PDF JEDZ w kryterium poniżej do niniejszego ogłoszenia
  6. W kolejnym kroku będziecie Państwo mogli podpisać JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  7. Po sprawdzeniu przez platformę, czy plik został podpisany prawidłowo Państwa JEDZ zostanie zaszyfrowany i przesłany do Zamawiającego

Złożenie JEDZ w poprzez platformę daje Państwu możliwość:

  1. Sprawdzenia w kroku 2 składania oferty na platformie (kolejny krok), czy właściwie podpisaliście JEDZ kwalifikowanym podpisem
  2. Otrzymanie na maila potwierdzenia złożenia oferty
  3. Załączenia JEDZ bez konieczności szyfrowania pliku i wysyłania haseł (za szyfrowanie JEDZ odpowiada platformazakupowa.pl)

Poprzez przycisk zadaj pytanie do specyfikacji możecie Państwo zadawać pytania, a gdy udzielimy odpowiedzi zostaną Państwo o tym poinformowani na podany przez Państwa adres e-mail.


Link do instrukcji WIDEO dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Link do instrukcji PDF dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Proszę pobrać plik JEDZ z załącznika i zastosować się do powyższej instrukcji (patrz powyżej 7 kroków) lub otworzyć poniższy link do instrukcji: https://drive.google.com/file/d/1rlA6iJRIJ7xs3FeLUsJvoFQSuidOx2C9/view

2. Załącznik nr 2 - [...].doc

2. Załącznik nr 2 - [...].pdf

2. Załącznik nr 2 - [...].xml

(0)
Unlock the form

The number of page views - 57

Send a message