logo
Marta
Sobisiak
   

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży

Ogłoszenie: Informacja o przetaru na roboty budowlane - ul. Łąkowa, Kwiatowa, Makowa w Ratajach (ID 132003)

Data rozpoczęcia: 02-05-2018

Do końca: zakończona

Szczegóły postępowania

icon Wymagania wystawiającego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży ogłasza przetarg na:

Roboty budowlano-montażowe dot.:
Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa, Kwiatowa, Makowa w Ratajach
Zadanie 2. Przebudowa sieci wodociągowej azbestowej ul. Makowa w Ratajach


Przetarg dostępny na stronie: www.mwik.pl

zakładka: ZAMÓWIENIA / PRZETARGI

icon Komunikaty wystawiającego

  • 2018-05-02 12:58 Marta Sobisiak Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia

iconPytania/Kryteria

Nazwa Opis

icon PRZEDMIOT ZAPYTANIA