logo
Ewa
Podjacka
   

Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni

Electronic auction: Zakup wody mineralnej (ID 128453)

Starting date: 12-04-2018 11:00:00

To the end: finished

What is the minimum increment? 0.01 PLN
What is the maximum value of the contract? 17 535.72 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? suppliers
Does the offer must be placed on all positions? No
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

1. Dostawa przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 do Magazynu Zamawiajacego zgodnie z załacznikiem nr 1 do umowy
2. Termin dostaw poszczególnych partii przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, nie dłużej niż do 30 września 2018 r..
3. Wymagany termin przydatności do spożycia minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego.
4. Woda musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. 2011 nr 85 poz. 466)
5. Termin i forma płatności – przelew 30 dni
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania (bez wyboru oferty) bez podania przyczyny


icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit

Estimated net price/unit
1 Woda niegazowana 1,5 l średniozmineralizowana 8298 pc. 0.58 PLN ***
2 Woda mineralna gazowana 1,5 l średniozmineralizowana 21144 pc. 0.58 PLN ***
3 woda niegazowana 0,5 l średniozmineralizowana 300 pc. 0.58 PLN ***
4 woda gazowana 0,5 l średniozmineralizowana 492 pc. 0.58 PLN ***
Offer value:
Konkurent Konkurent Konkurent
*** *** ***
*** *** ***
*** *** ***
*** *** ***
*** *** ***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |