Postępowanie: Audyt energetyczny przedsiębiorstwa w Górażdże Beton Sp. z o.o

Terminy:
Składanie ofert: 17-01-2018 12:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Audyt energetyczny przedsiębiorstwa” w Górażdże Beton Sp. z o.o.. Audyt ma zostać przeprowadzony zgodnie z wytycznymi „USTAWY z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej”Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
- Pan Grzegorz Malcherek – w sprawach merytorycznych 601 060 944 Grzegorz.Malcherek@GorazdzeBeton.PL
- Pan Krzysztof Jasiński – w sprawach handlowych tel. 609 499 410

Załączniki:
• Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy
w Górażdże Cement S.A.
• Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.
• Harmonogram płatności (roczny)
• Kodeks Etyczny Dostawców

Komunikaty

2018-01-15 09:21 Krzysztof Jasiński Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia
2017-12-19 11:36 Krzysztof Jasiński Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia
2017-12-19 08:20 Krzysztof Jasiński Dokonano edycji następujących elementów postępowania: nazwa pozycji numer 1

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa w Górażdże Beton Sp. z o.o Audyt energetyczny przedsiębiorstwa” w Górażdże Beton Sp. z o.o.. Audyt ma zostać przeprowadzony zgodnie z wytycznymi „USTAWY z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej” 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 10% prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań bhp, ochrony środowiska oraz jakosciowych (0)
2 Termin realizacji 10% rozpoczęcie styczeń 2018 (0)
3 Termin płatności 10% wymagane 60 dni (0)
4 Gwarancje 5% - (0)
5 Referencje 5% prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych (0)
6 Cena 60% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość