Postępowanie: Wstępne planowanie radiowe. Zapytanie ofertowe 126/UM/WTMiR/BŁiI/17.

Agnieszka Sałańska
Komenda Główna Policji
Terminy:
Składanie ofert: 09-11-2017 12:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Wstępne planowanie radiowe.
Zapytanie ofertowe 126/UM/WTMiR/BŁiI/17.

Osoba wskazana do kontaktów:
- w sprawach formalnych
Marcin Talarczyk, tel.: (22) 601-37-10
marcin.talarczyk@policja.gov.pl

Kryteria wyboru oferty: 100% cena brutto.

Termin składania ofert upływa w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 12.00.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku.

W załączeniu zapytanie ofertowe.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Puławska 148/150
02-642 Warszawa

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wstępne planowanie radiowe Załącznik - wzór umowy wraz z szczegółowym opisem przedmiotu umowy.

Projekt umowy do zap [...].pdf

1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy do dnia 15 grudnia 2017 r., proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - Przelew 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość