List of proceedings: Gmina Świebodzin

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
No data


PROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
337923 Szacunek wartości zamówienia dotyczy usługi opraco... Gmina Świebodzin 2020-05-08 15:20:00 Inquiry go to
325444 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na poziomych i pi... Publiczne Przedszkole Nr 5 2020-04-30 10:00:00 Inquiry go to
333183 Szacunek wartości zamówienia na opracowanie projek... Gmina Świebodzin 2020-04-17 15:00:00 Inquiry go to
317835 Wymiana rur wodociągowych w piwnicy budynku przeds... Publiczne Przedszkole Nr 5 2020-03-09 12:00:00 Inquiry go to
316798 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej n... Szkoła Podstawowa nr 7 2020-02-28 10:00:00 Inquiry go to
313306 REMONT SALI Publiczne Przedszkole Nr 6 2020-02-25 12:00:00 Inquiry go to
315612 Opracowanie analizy techniczno- finansowej wykonan... Gmina Świebodzin 2020-02-24 12:00:00 Inquiry go to
312236 Zakup 14 szafek uczniowskich.10-skrytkowych. Szkoła Podstawowa nr 7 2020-02-19 12:00:00 Inquiry go to
309440 Wykonanie usunięcia suszu w koronach drzew i monta... Gmina Świebodzin 2020-02-10 12:00:00 Inquiry go to
300145 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospod... Szkoła Podstawowa nr 7 2020-01-20 13:00:00 Inquiry go to
300274 Budowa miejsca plażowego w miejscowości Nowy Dwore... Gmina Świebodzin 2020-01-20 10:00:00 Inquiry go to
297177 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospod... Szkoła Podstawowa nr 7 2020-01-10 12:00:00 Inquiry go to
297168 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospoda... Szkoła Podstawowa nr 1 2020-01-09 09:05:00 Inquiry go to
295202 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospod... Szkoła Podstawowa nr 7 2019-12-31 11:00:00 Inquiry go to
292665 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospoda... Szkoła Podstawowa nr 2 2019-12-30 10:00:00 Inquiry go to
294872 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospoda... Szkoła Podstawowa nr 1 2019-12-27 11:00:00 Inquiry go to
291372 Dowozy uczniów autobusem ze Szkoły Podstawowej nr ... Szkoła Podstawowa nr 2 2019-12-27 10:00:00 Inquiry go to
291664 Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i higieni... Szkoła Podstawowa nr 2 2019-12-27 10:00:00 Inquiry go to
289013 Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych dla sto... Szkoła Podstawowa nr 6 2019-12-20 10:00:00 Inquiry go to
291813 Sprzedaż i dostawa środków czystości do Szkoły Pod... Szkoła Podstawowa nr 6 2019-12-20 10:00:00 Inquiry go to
289187 Dowóz posiłków do SP 7 w Świebodzinie Szkoła Podstawowa nr 7 2019-12-19 12:00:00 Inquiry go to
289163 Usługa dowozów uczniów z SP 7 w Świebodzinie na ba... Szkoła Podstawowa nr 7 2019-12-19 12:00:00 Inquiry go to
287630 Dowozy uczniów autobusem ze Szkoły Podstawowej nr ... Szkoła Podstawowa nr 6 2019-12-19 10:00:00 Inquiry go to
287751 Podstawienie pojemników do segregacji stałych odpa... Szkoła Podstawowa nr 6 2019-12-19 10:00:00 Inquiry go to
287612 - Szkoła Podstawowa nr 6 2019-12-19 10:00:00 - go to
290128 - Publiczne Przedszkole Nr 7 2019-12-12 09:13:15 - go to
290127 - Publiczne Przedszkole Nr 7 2019-12-12 09:13:12 - go to
290126 - Publiczne Przedszkole Nr 7 2019-12-12 09:13:08 - go to
290125 - Przedszkole Nr 4 2019-12-12 09:13:05 - go to
290124 - Publiczne Przedszkole Nr 7 2019-12-12 09:13:04 - go to