Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
939322 ZP.271.16.2024 Budowa skateparku na dz. nr 588/24 przy ul. Słonecznej/Wschodniej w m. Świebodzin Gmina Świebodzin 2024-06-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
933394 3/ZO/2024 Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2024-06-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
921801 ZP.271.14.2024 Remonty świetlic wiejskich na terenie Gminy Świebodzin Gmina Świebodzin 2024-05-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
920563 3/2024 Dzierżawa placu z przeznaczeniem pod dmuchane zamki, euro bungee itp. podczas Finału Dni Świebodzina 7-8.06.2024 Świebodziński Dom Kultury 2024-05-09 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
920526 1/2024 Dzierżawa placu-organizacja stoiska gastronomicznego podczas Finału Dni Świebodzina 7-8.06.2024 Świebodziński Dom Kultury 2024-05-09 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
920557 2/2024 Dzierżawa placu-organizacja stoiska handlowego podczas Finału Dni Świebodzina 7-8.06.2024 Świebodziński Dom Kultury 2024-05-09 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
888302 1/ZP/ŚTBS/2024 Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów kamienicy przy ul. Łużyckiej 29 w Świebodzinie zwanej Villą Sallet Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2024-03-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
872961 2/ZO/2024 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. "Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów kamienicy przy ul. Łużyckiej 29 w Świebodzinie, zwanej Villą Sallet". Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2024-01-17 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
864567 SP2.2350.1.2023.MW Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie w roku 2024. Szkoła Podstawowa nr 2 2023-12-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
866078 SP7.2350.02.2023.MK Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie w 2024 roku. Szkoła Podstawowa nr 7 2023-12-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
866066 03/2023 Usługa dowozów posiłków w formie cateringu z SP 2 do SP 7 w 2024r. Szkoła Podstawowa nr 7 2023-12-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
868966 "Świadczenie usług transportowych dla seniorów do lekarza w ramach Programu „Taxi -senior 60 plus” realizowanego na terenie Gminy Świebodzin” Ośrodek Pomocy Społecznej 2024-01-08 09:09:52 Zapytanie ofertowe Service Go to
861245 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie w 2024r”. Ośrodek Pomocy Społecznej 2023-12-19 11:33:50 Zapytanie ofertowe Service Go to
587527 Sprzęt filmowy i fotograficzny Świebodziński Dom Kultury 2022-03-21 13:14:20 Zapytanie ofertowe Supply Go to
110818 Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Świebodzinie Publiczne Przedszkole Nr 1 2017-12-21 09:00:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
936808 ,,Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie w II półroczu 2024. Ośrodek Pomocy Społecznej 2024-06-13 13:27:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
929939 ZP.271.15.2024 „Remonty cząstkowe pozostałych nawierzchni” oraz „Remonty dróg wewnętrznych” w ramach zadania pn. „Remonty cząstkowe dróg i ulic” Gmina Świebodzin 2024-06-13 14:39:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
916393 ZP.271.13.2024 Kompleksowe opracowanie projektu planu ogólnego miasta i Gminy Świebodzin, wraz z niezbędną dokumentacją planistyczną Gmina Świebodzin 2024-06-04 14:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
915601 ZP.271.12.2024 Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Osogóra i Lubogóra, gm. Świebodzin Gmina Świebodzin 2024-05-28 12:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
907673 ZP.271.9.2024 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Osogóra i Lubogóra, gm. Świebodzin Gmina Świebodzin 2024-06-05 11:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
909673 ZP.271.11.2024 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 006125F Rusinów – Gościkowo Kolonia - Etap I Gmina Świebodzin 2024-05-14 15:04:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
909670 ZP.271.10.2024 Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn. Modernizacja dróg wiejskich i miejskich na terenie Gminy Świebodzin Gmina Świebodzin 2024-05-15 12:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
903738 ZP.271.8.2024 Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świebodzin w roku 2024, na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie i wspólnych z Gminą Świebodzin Gmina Świebodzin 2024-04-17 12:50:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
894649 ZP.271.5.2024 Przebudowa drogi gminnej nr 006125F Rusinów – Gościkowo Kolonia - Etap I Gmina Świebodzin 2024-05-14 15:04:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
894312 ZP.271.6.2024 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ramach zadania pn. Remonty cząstkowe dróg i ulic Gmina Świebodzin 2024-03-28 10:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to