Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
617120 ZP.271.11.2022 Budowa południowo – zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin – ODCINEK I w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Świebodzin” Gmina Świebodzin 2022-06-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
617951 ZP.271.10.2022 Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem, urządzeń i obiektów rekreacyjno-sportowych (dz. nr 1095) dla terenu położonego między ul. Słowiańską a ul. Sadową w Świebodzinie - etap I Gmina Świebodzin 2022-06-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
617987 ZP.271.9.2022 Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych (All in One), laptopów i tabletów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” Gmina Świebodzin 2022-06-24 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
606001 3/ZP-ZO/ŚTBS/2022 Przeprowadzenie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2022-05-16 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
608548 11/2022 Organizacja stoisk handlowych podczas Finału Dni Świebodzina 27-28.05.2022 Świebodziński Dom Kultury 2022-05-16 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
608248 10/2022 Organizacja stoiska gastronomicznego podczas Finału Dni Świebodzina 27-28.05.2022 Świebodziński Dom Kultury 2022-05-16 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
595919 ZP.271.8.2022 Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin Gmina Świebodzin 2022-05-16 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
598568 02/2022 Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza w Świebodzinie Szkoła Podstawowa nr 7 2022-04-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
596408 7A/2022 Zakup mikrofonów Świebodziński Dom Kultury 2022-04-11 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
593011 1/ZO/2022 Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych 372 Wspólnot Mieszkaniowych w Świebodzinie Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2022-04-08 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
591111 2/ZP/ŚTBS/2022 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 2 i 3 z infrastrukturą techniczną na ulicy Bocznej dz. nr 540, 541, 542, 231/13 oraz budową zjazdu z drogi publicznej – ETAP II Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2022-04-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
592948 4/20229 miksery, rejestratory audio Świebodziński Dom Kultury 2022-04-04 12:47:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
592983 5/2022 Interfejs audio Świebodziński Dom Kultury 2022-04-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
587527 Sprzęt filmowy i fotograficzny Świebodziński Dom Kultury 2022-03-21 13:14:20 Zapytanie ofertowe Supply Go to
110818 Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Świebodzinie Publiczne Przedszkole Nr 1 2017-12-21 09:00:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
599552 SP2.2600.1.2022 Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie w ramach programu Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 2 2022-05-27 11:46:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
590478 ZP.271.7.2022 Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem, urządzeń i obiektów rekreacyjno-sportowych (dz. nr 1095) dla terenu położonego między ul. Słowiańską a ul. Sadową w Świebodzinie - etap I Gmina Świebodzin 2022-04-08 13:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
582818 ZP.271.6.2022 Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Świebodzin z podziałem na 2 zadania Gmina Świebodzin 2022-04-14 08:37:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
581058 ZP.271.5.2022 Remonty cząstkowe dróg i ulic z podziałem na 3 zadania Gmina Świebodzin 2022-04-12 12:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
576951 ZP.271.4.2022 Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem, urządzeń i obiektów rekreacyjno-sportowych (dz. nr 1095) dla terenu położonego między ul. Słowiańską a ul. Sadową w Świebodzinie - etap I Gmina Świebodzin 2022-03-14 13:05:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
577582 ZE1.271.1.2022 Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Edukacyjnego nr 1 w Świebodzinie w ramach programu Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 6 2022-04-05 07:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
571991 ZP.271.3.2022 Budowa drogi od dębu do osiedla przy lesie w miejscowości Rozłogi Gmina Świebodzin 2022-03-10 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
573475 2 sukcesywna dostawa produktów chemicznych i higienicznych do Publicznego Przedszkola nr 4 z Grupą Żłobkową Przedszkole Nr 4 2022-02-21 09:46:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
567464 ZP.271.2.2022 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do przedszkola i żłobka na ul. Akacjowej w Świebodzinie z podziałem na 3 zadania Gmina Świebodzin 2022-03-11 12:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
564362 1/ZP/ŚTBS/2022 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 2 i 3 z infrastrukturą techniczną na ulicy Bocznej dz. nr 540, 541, 542, 231/13 oraz budową zjazdu z drogi publicznej – ETAP II Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2022-03-15 12:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to