Register as a supplier Urząd Miejski Starachowice

Groups of Suppliers are a form of organizing Suppliers providing the same type or family of assortments. As a member of the group, your company will be notified by e-mail to the ongoing proceedings.

You want to be a Supplier to Urząd Miejski Starachowice? Follow these three steps:

1

Highlight groups of Suppliers your company is interested in, and if you are logged in, click a btton Become a Supplier

2

If you are not logged on the platform but you have an account on the platform, enter your e-mail address and click a button Become a Supplier

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail and click on the button Become a Supplier

List of groups of Suppliers of Urząd Miejski Starachowice

Become a Supplier Name Description
Archiwizacja: archiwizacja / porządkowanie / brakowanie i niszczenie / digitalizacja dokumentów
Czystość i porządek: konserwacja i utrzymanie zieleni
Czystość i porządek: usuwanie stałych odpadów komunalnych
Czystość i porządek: zapobieganie bezdomności zwierząt
Drukarnie i poligrafia: drukowanie - karty do głosowania
Drukarnie i poligrafia: drukowanie - plakaty, ulotki, broszury, foldery, inserty
Drukarnie i poligrafia: drukowanie - wizytówki
Drukarnie i poligrafia: wyrób pieczątek, datowników
Energia i ciepło: energia elektryczna
Geodezja i kartografia: prace geodezyjne w celu sporządzenia opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz wykonania czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa
Informatyka / Telekomunikacja: internet dostawa oraz aktywacja
Informatyka / Telekomunikacja: licencje i oprogramowanie / systemy informatyczne
Informatyka / Telekomunikacja: sprzęt komputerowy / podzespoły komputerowe
Konsulting / Doradztwo / Analizy: koncepcja techniczno-ekonomiczna przedsięwzięcia /studium wykonalności / dokumentacja aplikacyjna
Korespondencja pocztowa / usługi kurierskie: dostarczanie poczty
Obsługa prawna: bieżąca kompleksowa obsługa prawna / doradztwo prawne adwokata, radcy prawnego lub prawnika zagranicznego
Obsługa prawna: usługi notarialne /poświadczanie i uwierzytelnianie dokumentów
Ochrona osób i mienia: ochrona stacjonarna obiektów / strzeżenie obiektów i mienia
Ochrona osób i mienia: ochrona stacjonarna obiektów / strzeżenie obiektów i mienia
Ppoż / BHP /kontrole techniczne: kontrola okresowa obiektów budowlanych-stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych
Ppoż / BHP /kontrole techniczne: opinie ppoż
Producenci urn wyborczych
Promocja / Reklama / Usługi artystyczne / Informacja: reklama i ogłoszenia prasowe w prasie codziennej
Roboty budowlane: budowa, przebudowa, remont: budynki
Roboty budowlane: budowa, przebudowa, remont: cmentarze, nagrobki
Roboty budowlane: budowa, przebudowa, remont: oświetlenie uliczne
Rzeczoznawstwo majątkowe: operat szacunkowy wycena nieruchomości
Szkolenia/konferencje/kursy/studia: szkolenia
Transport / Motoryzacja / Komunikacja: znaki drogowe / urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Ubezpieczenia: ubezpieczenie mienia
To become a Supplier please log in or enter e-mail address.