List of proceedings: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
313409 Urządzenie wielofunkcyjne Brother InkBenefit Plus ... Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu 2020-02-13 14:00:00 Inquiry go to
308017 Zakup wibrafonu dla Publicznej Szkoły Muzycznej I ... Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim 2020-02-04 11:26:00 Inquiry go to
302160 Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz odbiór zu... Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2020-02-03 10:00:00 Inquiry go to
304022 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa... Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2020-02-03 09:00:00 Inquiry go to
304045 Dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz środków och... Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2020-01-31 10:00:00 Inquiry go to
300129 Usługa składu, łamania i druku gazety powiatu golu... Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2020-01-22 09:00:00 Inquiry go to
300128 Dostawa modelu anatomicznego krowy w ramach projek... Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2020-01-22 08:00:00 Inquiry go to
299049 Dostawa materiałów biurowych i druków do zajęć w p... Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2020-01-21 09:00:00 Inquiry go to
299196 Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe - ... Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2020-01-15 09:00:00 Inquiry go to
288803 Przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych dla 1... Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem 2019-12-17 15:07:00 Inquiry go to
288769 Przygotowanie i dostawa całodobowego wyżywienia dl... Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem 2019-12-17 14:50:00 Inquiry go to
280926 Cyklinowanie i lakierowanie parkietu Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim 2019-12-04 15:00:00 Inquiry go to
263149 „Doposażenie pomieszczenia przeznaczonego do spoży... Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2019-10-16 10:00:00 Inquiry go to
258485 Dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic r... Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2019-09-27 10:00:00 Inquiry go to
256742 Zakup instrumentów i akcesorów muzycznych dla Publ... Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-09-23 13:00:00 Inquiry go to
254144 Dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic r... Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2019-09-19 11:00:00 Inquiry go to
250964 Zapytanie ofertowe na przegląd, serwis i konserwac... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem 2019-09-03 11:00:00 Inquiry go to
249130 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY G... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem 2019-08-27 12:00:00 Inquiry go to
245404 Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejsca... Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2019-08-13 11:00:00 Inquiry go to
245304 Wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szk... Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2019-08-13 09:00:00 Inquiry go to
243142 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) udzielenie kredytu... Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2019-08-09 11:00:00 - go to
230354 USŁUGA CATERINGOWA DLA WYCHOWANKÓW INTERNATU SOSW ... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem 2019-06-18 11:00:00 Inquiry go to
230041 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatow... Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2019-06-11 10:00:00 Inquiry go to
219461 „Sukcesywny zakup znaków drogowych oraz urządzeń b... Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2019-05-14 10:00:00 Inquiry go to
206936 Szkolenie „Kelner, Kelner od win, Serwis Specjalny... Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2019-03-21 09:00:00 Inquiry go to
197626 Wyposażenie pracowni dla zawodu TŻiUG w Zespole Sz... Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2019-02-26 10:00:00 Inquiry go to
198310 Laptopy/tablety - Zakup dla Publicznej Szkoły Muzy... Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-19 12:00:00 Inquiry go to
192932 Ława do pianina - Zakup dla Publicznej Szkoły Muzy... Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 Inquiry go to
192923 Wzmacniacz elektro-akustyczny z footswitchem - Zak... Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 Inquiry go to
192930 Zestaw akcesoriów perkusyjnych - Zakup dla Publicz... Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 Inquiry go to