Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
446982 ZDP.2410.6.2021 Dostawa materiałów do remontów dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Część Nr 4 – Piasek 0/3 Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2021-04-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
443831 OZ.8050.5.42.2021.AM Zadanie realizowane jest w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu nr RPKP.09.03.02-04-0085/20 pn: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2021-04-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
436235 ZDP.2410.5.2021 Dostawa materiałów do remontów dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2021-03-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
434754 ZDP.2410.4.2021 Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na gorąco oraz mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2021-03-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
432049 „Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu” Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2021-03-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
421718 IZK.272.1.2021 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2021-03-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
414839 ZDP.2410.1.2021 Dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2021-01-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
405882 E.Z.1.2020 Usługa Cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dwudaniowych dla 14 wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu w wieku 10-18 lat, w okresie od 1.01.2021-31.12.2021 r. Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu 2020-12-17 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
405825 E.Z.1.2020 Usługa Cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu całodobowego wyżywienia dla 14 wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem, w wieku 10-18 lat, w okresie od 1.01.2021-31.12.2021 r. Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem 2020-12-17 14:50:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
403407 SZP.272.7.2020 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 088 600,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2020-12-17 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
192924 Akordeony - Zakup dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to
192272 Zakup instrumentów i akcesorów muzycznych dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to