Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
489200 1/2021 Sprzątanie w budynku Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim-2021 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim 2021-08-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
482310 ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWYGAZU PROPAN DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem 2021-07-21 10:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
481673 USŁUGA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU POSIŁKÓW DLA WYCHOWANKÓW SOSW W WIELGIEM Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem 2021-07-20 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
471437 SZP.272.3.2021 „Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2021-07-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
473112 SZP.272.4.2021 „Roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie dawnego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2021-07-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
469514 IZK.272.6.2021 „Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego – pakiet 3” Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2021-06-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
469232 SZP.272.2.2021 „Dostawa koparko – ładowarki w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2021-06-18 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
467648 OZ.8050.5.42.1.2021.AM Zadanie realizowane jest w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu nr RPKP.09.03.02-04-0085/20 pn: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2021-06-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
466726 SZP.272.1.2021 Usługi pocztowe dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2021-06-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
467996 Przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2021-06-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
446982 ZDP.2410.6.2021 Dostawa materiałów do remontów dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Część Nr 4 – Piasek 0/3 Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2021-04-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
192924 Akordeony - Zakup dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to
192272 Zakup instrumentów i akcesorów muzycznych dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to