Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
518195 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2021-10-28 13:45:00 Zapytanie o informację Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
521654 OZ.8050.5.42.2.2021.AM Zadanie realizowane jest w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu nr RPKP.09.03.02-04-0085/20 pn: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2021-10-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
515616 ZDP.2410.13.2021 Dostawa pługa odśnieżnego jednolemieszowego średniego Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2021-10-11 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
513221 1 dostosowanie pomieszczeń szkolnych na przedszkole Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu 2021-10-05 11:16:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
511671 ZDP.2410.12.2021 Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby ZDP w 2022 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2021-09-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
511359 ZDP.2410.10.2021 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 - zadanie 3 i zadanie 4 Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2021-09-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
503042 ZDP.2410.9.2021 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2021-09-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
494546 ZDP.2410.8.2021 Dostawa soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2021-08-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
492968 Dostawa monitorów Smart – 3 szt. na potrzeby jednostek oświatowych powiatu golubsko-dobrzyńskiego Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2021-08-17 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
489200 1/2021 Sprzątanie w budynku Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim-2021 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim 2021-08-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
490671 SK.272.23.2021.J.K. Utwardzenie nawierzchni kostką brukową betonową na ternie Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Kilińskiego 31 Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu 2021-08-09 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
192924 Akordeony - Zakup dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to
192272 Zakup instrumentów i akcesorów muzycznych dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to