Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
670799 ZDP.2410.11.2022 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2022-10-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
660477 ORS.7031.2.2022.KP „Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2022-09-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
659961 SZP.2600.4.2022 „Dostawa artykułów gospodarstwa domowego do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2022-09-12 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
659988 SZP.2600.5.2022 „Dostawa sprzętu sportowego oraz pozostałego wyposażenia do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2022-09-12 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
657123 ZDP.2410.10.2022 Dostawa soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2022-09-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
649942 SZP.272.6.2022 „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2127C Golub-Dobrzyń – Dulsk - Radomin” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2022-08-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
643573 1/2022 Sprzątanie w budynku Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim-2022 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim 2022-08-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
647728 Dostawa monitorów interaktywnych z mobilnymi statywami dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2022-08-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
646534 IBI.272.15.2022 Wyposażenie pracowni pneumatyki w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”. Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2022-08-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
646344 IBI.272.14.2022 Dostawa modelu anatomicznego świni do pracowni produkcji rolniczej dla zawodu technik rolnik do Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim” Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2022-08-09 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
643973 OZ.431.13.8.1.2022.AM Dostawa saksofonów dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2022-07-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
647062 Dostawa monitorów interaktywnych z mobilnymi statywami dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2022-08-03 13:01:38 Zapytanie ofertowe Supply Go to
192924 Akordeony - Zakup dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to
192272 Zakup instrumentów i akcesorów muzycznych dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to