Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
890622 TZ.271.7.2024 Usuwanie oblodzeń i odśnieżanie dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2024-02-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
887017 IBI.272.5.2024 „Dostawa macierzy dyskowej i urządzeń typu NAS dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu” w ramach projektu „Cyberbezpieczny Powiat Golubsko-Dobrzyński”. Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2024-02-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
879630 TZ.272.6.2024 „Dostawa 5000 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych” Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2024-02-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
879646 TZ.272.5.2024 Dostawa 500 Mg soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2024-02-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
879731 IBI.272.4.2024 „Dostawa licencji na oprogramowanie do zabezpieczenia danych” w ramach projektu „Cyberbezpieczny Powiat Golubsko-Dobrzyński” Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2024-02-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
871781 SZP.272.1.2024 "Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń – Klonowo" Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2024-01-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
872741 TZ.271.4.2024 "Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na parking strzeżony Zamawiającego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 11" Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2024-01-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
871538 272.1.2024 Świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu,, Za Życiem" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem 2024-01-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
869999 TZ.271.2.2024 Dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2024-01-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
869706 TZ.271.1.2024 Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na parking strzeżony Zamawiającego w Golubiu-Dobrzytniu, ul. PTTK 11 Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2024-01-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
866298 Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości budynków Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w okresie 6 miesięcy 2024 r. Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim 2023-12-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
848157 Zakup laptopów na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu 2023-11-22 12:38:09 Zapytanie ofertowe Supply Go to
647062 Dostawa monitorów interaktywnych z mobilnymi statywami dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2022-08-03 13:01:38 Zapytanie ofertowe Supply Go to
192924 Akordeony - Zakup dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to
192272 Zakup instrumentów i akcesorów muzycznych dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to