Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
823698 IBI.272.24.2023 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim". Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2023-10-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
821730 SZP.272.8.2023 „Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce - Miliszewy od km 2 + 795 km do 4 + 626 tj. 1,831 km” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2023-10-06 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
819807 IBI.272.23.2023 Dostawa elektronarzędzi, narzędzi warsztatowych i artykułów ogrodniczych do pracowni zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”. Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2023-09-27 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
819437 TZ.271.9.2023 Dostawa soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych- część nr 2- dostawa piasku Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2023-09-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
817659 IBI.272.22.2023 Usługi społeczne: „Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim - pakiet 5”. Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2023-09-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
816036 IBI.272.21.2023 "Dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych do pracowni technik architektury krajobrazu do Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu" Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2023-09-20 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
810673 SZP.272.7.2023 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2023-09-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
809002 SZP.272.6.2023 „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2023-09-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
809437 IBI.272.19.2023 Wyposażenie pracowni spawalniczej w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”. Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2023-09-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
807975 IBI.272.20.2023 Dostawa stołów warsztatowych i krzeseł do pracowni w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2023-08-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
808706 TZ.271.7.2023 "Dostawa soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych" Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2023-08-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
803701 ROŚ.6241.8.2023.BWi „Wykonanie pomiarów poziomu hałasu emitowanego do środowiska z zakładu Myjnia Agata Józefowicz położonego przy ulicy Drwęckiej w Golubiu-Dobrzyniu oraz opracowanie sprawozdania z wykonanych pomiarów” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2023-08-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
647062 Dostawa monitorów interaktywnych z mobilnymi statywami dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2022-08-03 13:01:38 Zapytanie ofertowe Supply Go to
192924 Akordeony - Zakup dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to
192272 Zakup instrumentów i akcesorów muzycznych dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to