Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
917561 ROŚ.6241.3.2024.BWi „Wykonanie pomiarów poziomu hałasu emitowanego do środowiska z instalacji do przesiewania kruszywa prowadzonej przez przedsiębiorstwo Truck Gigant Transport Sp. z o.o., zlokalizowanej na działce 120/1, obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie oraz opracowanie sprawozdania z wykonanych pomiarów”. Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2024-04-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
911373 SZP.272.3.2024 „Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2024-05-06 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
906823 SZP.272.2.2024 „Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń - Klonowo odcinek III km 4+518 - km 4+848” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2024-04-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
901042 TZ.271.9.2024 „Dostawa materiałów do remontów dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego” Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2024-03-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
900289 TZ.271.8.2024 "Dostawa emulsji asfaltowej , mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na gorąco oraz mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno” Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2024-03-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
899288 IBI.272.6.2024 Dostawa tabletów dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2024-03-18 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
890622 TZ.271.7.2024 Usuwanie oblodzeń i odśnieżanie dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2024-02-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
887017 IBI.272.5.2024 „Dostawa macierzy dyskowej i urządzeń typu NAS dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu” w ramach projektu „Cyberbezpieczny Powiat Golubsko-Dobrzyński”. Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2024-02-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
879630 TZ.272.6.2024 „Dostawa 5000 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych” Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2024-02-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
879646 TZ.272.5.2024 Dostawa 500 Mg soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2024-02-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
879731 IBI.272.4.2024 „Dostawa licencji na oprogramowanie do zabezpieczenia danych” w ramach projektu „Cyberbezpieczny Powiat Golubsko-Dobrzyński” Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2024-02-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
871781 SZP.272.1.2024 "Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń – Klonowo" Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2024-01-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
848157 Zakup laptopów na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu 2023-11-22 12:38:09 Zapytanie ofertowe Supply Go to
647062 Dostawa monitorów interaktywnych z mobilnymi statywami dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 2022-08-03 13:01:38 Zapytanie ofertowe Supply Go to
192924 Akordeony - Zakup dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to
192272 Zakup instrumentów i akcesorów muzycznych dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to