Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
421718 IZK.272.1.2021 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2021-03-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
414839 ZDP.2410.1.2021 Dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 2021-01-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
405882 E.Z.1.2020 Usługa Cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dwudaniowych dla 14 wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu w wieku 10-18 lat, w okresie od 1.01.2021-31.12.2021 r. Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu 2020-12-17 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
405825 E.Z.1.2020 Usługa Cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu całodobowego wyżywienia dla 14 wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem, w wieku 10-18 lat, w okresie od 1.01.2021-31.12.2021 r. Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem 2020-12-17 14:50:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
403407 SZP.272.7.2020 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 088 600,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego” Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2020-12-17 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
388901 OZ.431.12.1.2019 Zakup i dostawa nowości wydawniczych do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2020 Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2020-10-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
384693 OZ.431.12.2019 Zakup i dostawa nowości wydawniczych do bibliotek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2020 Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych 2020-10-22 12:00:00 Zapytanie o informację Supply Go to
373744 IZK.272.17.2020 Wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim i dla Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu w ramach projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”. Biuro Informatyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji 2020-09-15 09:00:00 - Supply Go to
372538 3/2020 Sprzątanie w budynku Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim 2020-08-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
369878 2/2020 Sprzątanie w budynku Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim 2020-08-20 09:48:00 Zapytanie o cenę Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
192924 Akordeony - Zakup dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to
192272 Zakup instrumentów i akcesorów muzycznych dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 2019-02-04 15:00:00 - - Go to