Lista postępowań prowadzonych przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
113528 Świadczenie usług koparko - ładowarką oraz samocho... Referat Inwestycji i Remontów 2018-01-20 07:00:00 Zapytanie przejdź
113654 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w punkt... Referat Organizacyjny 2018-01-19 08:00:00 Zapytanie przejdź
113020 Profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej... Referat Inwestycji i Remontów 2018-01-15 12:00:00 Zapytanie przejdź
112358 Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego, nienoszącego... Referat Inwestycji i Remontów 2018-01-15 10:00:00 Zapytanie przejdź
112098 Wykonanie usługi związanej z wycinką, usunięciem w... Rolnictwo i Melioracja 2018-01-10 09:00:00 Zapytanie przejdź
112083 KLASYFIKACJA, OBMIAR ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWY I WYCENA... Rolnictwo i Melioracja 2018-01-09 10:00:00 Zapytanie przejdź
111007 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń b... Biuro Podawcze 2017-12-28 13:00:00 Zapytanie przejdź
111905 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w punkt... Referat Organizacyjny 2017-12-28 08:00:00 Zapytanie przejdź
111389 Opróżnianie koszy ulicznych oraz sprzątanie placów... Referat Gospodarki Komunalnej 2017-12-23 18:00:00 Zapytanie przejdź
111249 Opróżnianie koszy ulicznych oraz sprzątanie placów... Referat Gospodarki Komunalnej 2017-12-20 12:00:00 Zapytanie przejdź
109997 Opróżnianie koszy ulicznych oraz sprzątanie placów... Referat Gospodarki Komunalnej 2017-12-15 12:00:00 Zapytanie przejdź
108661 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w punkt... Referat Organizacyjny 2017-12-15 08:00:00 Zapytanie przejdź
109087 Dostawa aparatu cyfrowego Canon EOS 700D Referat Organizacyjny 2017-12-12 14:40:00 Zapytanie przejdź
108811 Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego na tereni... Referat Gospodarki Komunalnej 2017-12-12 12:00:00 Zapytanie przejdź
108682 Samodzielne wykonanie utrzymania czystości i porzą... Referat Gospodarki Komunalnej 2017-12-11 12:00:00 Zapytanie przejdź
107714 Świadczenie usługi Pośrednika Pracy ds. Kontaktów ... Pozyskiwanie Funduszy Unijnych 2017-12-08 12:00:00 Zapytanie przejdź
107803 SQL 2016 Server Standard pakiet 2 licencji Core - ... Referat Organizacyjny 2017-12-06 08:55:00 Zapytanie przejdź
107205 Przebudowa ulicy w miesjcowości Lędowo działka 240 Referat Inwestycji i Remontów 2017-11-29 12:00:00 Zapytanie przejdź
106776 Wykonanie usługi związanej z wycinką i przeprowadz... Rolnictwo i Melioracja 2017-11-29 10:00:00 Zapytanie przejdź
106185 Zbieranie, transport i utylizacja martwych zwierzą... Referat Gospodarki Komunalnej 2017-11-27 12:00:00 Zapytanie przejdź
106210 Dostawa płyt drogowych żelbetowych wielkowymiarow... Referat Inwestycji i Remontów 2017-11-27 10:00:00 Zapytanie przejdź
105858 Gruntowna konserwacja rowów melioracji szczegółowy... Rolnictwo i Melioracja 2017-11-27 10:00:00 Zapytanie przejdź
105329 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwie... Referat Gospodarki Komunalnej 2017-11-24 10:00:00 Zapytanie przejdź
105293 Usługi weterynaryjne w zakresie sterylizacji i kas... Referat Gospodarki Komunalnej 2017-11-24 10:00:00 Zapytanie przejdź
105364 Transport i usługa przetrzymywania bezdomnych psów... Referat Gospodarki Komunalnej 2017-11-24 10:00:00 Zapytanie przejdź
105761 Usługa z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej Referat Inwestycji i Remontów 2017-11-22 10:00:00 Zapytanie przejdź
103969 Oprogramowanie bazodanowe Microsoft SQL Server 201... Referat Organizacyjny 2017-11-16 11:14:00 Zapytanie przejdź
102580 Operat szacunkowy Analizy rynku gruntów niezabudow... Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy 2017-11-10 08:46:00 Zapytanie przejdź
100384 Przebudowa ulicy Cytrynowej (173483G) w Straszynie... Referat Inwestycji i Remontów 2017-10-30 12:00:00 Zapytanie przejdź
99942 przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z podstaw robot... Pozyskiwanie Funduszy Unijnych 2017-10-27 11:00:00 Zapytanie przejdź