PROCEEDINGS LASTING

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
305918 Usługa przeprowadzenia rocznych przeglądów technic... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-01-29 08:00:00 Inquiry go to
305314 Dostawa wraz z montażem urządzeń fitness w Jagatow... Referat Inwestycji i Remontów 2020-01-28 09:00:00 Inquiry go to
300181 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budy... Referat Inwestycji i Remontów 2020-01-27 12:08:00 Inquiry go to
305244 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskie... Referat Inwestycji i Remontów 2020-01-27 09:00:00 Inquiry go to
304166 - Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy 2020-01-21 10:09:04 - go to
304109 - Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy 2020-01-21 09:35:00 - go to
304066 Sporządzenie 19 operatów szacunkowych w celu ustal... Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy 2020-01-21 09:15:00 - go to
300655 Druk biuletynu Gminne Strony w 2020 r. Referat Organizacyjny 2020-01-20 13:55:00 Inquiry go to
301356 Profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej... Referat Inwestycji i Remontów 2020-01-20 09:00:00 Inquiry go to
301813 - Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy 2020-01-15 11:59:57 - go to
300293 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w punkc... Referat Organizacyjny 2020-01-15 07:30:00 Inquiry go to
298870 Świadczenie usług koparko - ładowarką ,koparką koł... Referat Inwestycji i Remontów 2020-01-13 13:00:00 Inquiry go to
298656 Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycz... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-01-13 10:00:00 Inquiry go to
297848 Wykonanie usługi związanej z wycinką, usunięciem w... Rolnictwo i Melioracja 2020-01-13 08:00:00 Inquiry go to
298505 Dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędoweg... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-01-13 08:00:00 Inquiry go to
299397 Wykonanie 2 operatów szacunkowych w celu naliczeni... Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy 2020-01-10 12:00:00 Inquiry go to
297431 Klasyfikacja, obmiar ilościowo-jakościowy i wycena... Rolnictwo i Melioracja 2020-01-08 10:00:00 Inquiry go to
297942 - Referat Gospodarki Komunalnej 2020-01-03 15:22:00 - go to
291881 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń b... Biuro Podawcze 2019-12-31 14:30:00 Inquiry go to
295589 - Referat Inwestycji i Remontów 2019-12-30 14:22:00 Inquiry go to
295596 nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlano-... Referat Inwestycji i Remontów 2019-12-30 12:00:00 Inquiry go to
296358 usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwest... Referat Inwestycji i Remontów 2019-12-30 10:00:00 Inquiry go to
292713 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w punkc... Referat Organizacyjny 2019-12-30 07:30:00 Inquiry go to
296160 Prowadzenie programu elektronicznej identyfikacji ... Referat Gospodarki Komunalnej 2019-12-28 15:19:00 Inquiry go to
295533 Wykonanie operatu szacunkowego w celu naliczenia o... Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy 2019-12-27 10:00:00 Inquiry go to
293665 Odbiór, transport i zrzut nieczystości ciekłych z ... Referat Gospodarki Komunalnej 2019-12-24 08:00:00 Inquiry go to
294161 Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyr... Rolnictwo i Melioracja 2019-12-24 08:00:00 Inquiry go to
292455 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gm... Sekretariat 2019-12-23 12:00:00 Inquiry go to
293583 Odbiór, transport i zrzut nieczystości ciekłych z ... Referat Gospodarki Komunalnej 2019-12-18 09:01:58 Inquiry go to
293582 - Referat Gospodarki Komunalnej 2019-12-18 08:38:16 - go to