Lista postępowań prowadzonych przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
99308 Przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych z... Referat Inwestycji i Remontów 2017-10-23 12:00:00 Zapytanie przejdź
99530 Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, pies... Referat Inwestycji i Remontów 2017-10-23 09:30:00 Zapytanie przejdź
99154 Dostawa przenośnego agregatu prądotwórczego Referat Gospodarki Komunalnej 2017-10-20 12:00:00 Zapytanie przejdź
99266 Przygotowanie podłoża, dostawa oraz montaż 2 szt. ... Referat Gospodarki Komunalnej 2017-10-19 10:00:00 Zapytanie przejdź
98877 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULIC... Referat Inwestycji i Remontów 2017-10-17 12:00:00 Zapytanie przejdź
98709 „Dostawa, zakup i wykonania nasadzeń zieleni przy ... Referat Gospodarki Komunalnej 2017-10-16 09:00:00 Zapytanie przejdź
97850 „Dostawa, zakup i wykonania nasadzeń zieleni przy ... Referat Gospodarki Komunalnej 2017-10-10 12:00:00 Zapytanie przejdź
97397 Wycinka samosiewów drzew i krzewów z terenu działk... Referat Gospodarki Komunalnej 2017-10-09 12:00:00 Zapytanie przejdź
96319 Sprzątanie, odchwaszczanie chodników i ścieżek pie... Referat Inwestycji i Remontów 2017-09-29 09:00:00 Zapytanie przejdź
95232 Zakup worków do segregacji odpadów Referat Gospodarki Komunalnej 2017-09-20 12:00:00 Zapytanie przejdź
94250 Przebudowa chodników w Rotmance Referat Inwestycji i Remontów 2017-09-15 12:00:00 Zapytanie przejdź
93036 Czyszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej na ter... Referat Inwestycji i Remontów 2017-09-04 09:00:00 Zapytanie przejdź
91870 Czyszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej na ter... Referat Inwestycji i Remontów 2017-08-23 09:00:00 Zapytanie przejdź
89813 Części zamienne urządzeń zabawowych na placach zab... Referat Gospodarki Komunalnej 2017-07-28 13:14:00 Zapytanie przejdź
89264 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Świet... Referat Organizacyjny 2017-07-28 12:00:00 Zapytanie przejdź
88753 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Świet... Referat Organizacyjny 2017-07-28 12:00:00 Zapytanie przejdź
87297 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Świet... Referat Organizacyjny 2017-07-14 12:00:00 Zapytanie przejdź
87566 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gmi... Ochrona Środowiska 2017-07-12 07:19:00 Zapytanie przejdź
87749 Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Poprzecznej w Str... Referat Inwestycji i Remontów 2017-07-10 11:04:00 Zapytanie przejdź
87823 Sprzątanie, odchwaszczanie chodników i ciągów pies... Referat Inwestycji i Remontów 2017-07-10 09:00:00 Zapytanie przejdź
87551 Usługa z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej tj... Referat Inwestycji i Remontów 2017-07-07 09:00:00 Zapytanie przejdź
85791 Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Poprzecznej w Str... Referat Inwestycji i Remontów 2017-06-30 12:00:00 Zapytanie przejdź
86410 Zakup licencji oprogramowania antywirusowego ESET Referat Organizacyjny 2017-06-30 11:24:00 Zapytanie przejdź
85029 Dostawa i montaż dwóch blaszaków gospodarczych w... Referat Inwestycji i Remontów 2017-06-19 12:00:00 Zapytanie przejdź
84700 Sprzątanie, odchwaszczanie chodników przy drogach ... Referat Inwestycji i Remontów 2017-06-12 09:00:00 Zapytanie przejdź
81439 profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej... Referat Inwestycji i Remontów 2017-05-18 09:00:00 Zapytanie przejdź
80864 Wykonanie usługi związanej z wycinką, usunięciem w... Rolnictwo i Melioracja 2017-05-16 12:00:00 Zapytanie przejdź
80441 Rozbiórka budynku starej sali gimnastycznej wraz z... Referat Inwestycji i Remontów 2017-05-09 10:00:00 Zapytanie przejdź
80064 Dostawa sadzonek roslin Referat Gospodarki Komunalnej 2017-05-02 09:00:00 Zapytanie przejdź
79692 Dostawa materiałów ogrodniczych Referat Gospodarki Komunalnej 2017-04-28 10:00:00 Zapytanie przejdź