PROCEEDINGS LASTING

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
366633 Doposażenie miejsca odpoczynku i rekreacji w sołec... Referat Inwestycji i Remontów 2020-08-03 08:00:00 Inquiry go to
366845 Zakup koszy ulicznych na odpady komunalne Referat Gospodarki Komunalnej 2020-08-03 08:00:00 Inquiry go to
365857 Świadczenie usług w zakresie wynajmu i obsługi toa... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-07-29 08:00:00 Inquiry go to
358687 ORGANIZACJA PRZEWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSP... Zamówienia Publiczne 2020-07-28 10:00:00 - go to
364877 Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe pomiesz... Referat Inwestycji i Remontów 2020-07-26 10:00:00 Inquiry go to
363798 Doposażenie miejsca odpoczynku i rekreacji w sołec... Referat Inwestycji i Remontów 2020-07-24 11:13:37 Inquiry go to
364553 zakup i montaż lamp solarnych w msc. Weselno i Dzi... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-07-23 09:00:00 Inquiry go to
363223 Wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr 353/... Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy 2020-07-20 10:00:00 Inquiry go to
363739 Zakup i dostawa 11 szt. wewnętrznych stacji wody p... Referat Inwestycji i Remontów 2020-07-20 08:00:00 Inquiry go to
363532 Wykonanie 2 operatów szacunkowych w celu naliczeni... Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy 2020-07-17 10:00:00 Inquiry go to
361562 Doposażenie miejsca odpoczynku i rekreacji w sołec... Referat Inwestycji i Remontów 2020-07-15 09:22:10 Inquiry go to
362545 wykonanie dokumentacji projektowej, dla przebudo... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-07-14 12:00:00 Inquiry go to
361596 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych... Referat Inwestycji i Remontów 2020-07-10 12:00:00 Inquiry go to
360002 Prowadzenie zajęć sportowych (Nordic Walking ora... Referat Organizacyjny 2020-07-07 10:08:00 Inquiry go to
359598 Dostawa 3 szt. kos mechanicznych spalinowych firmy... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-07-01 08:00:00 Inquiry go to
358965 Dostawa roślin i materiałów ogrodniczych w ramach ... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-06-30 10:00:00 Inquiry go to
355833 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ... Referat Inwestycji i Remontów 2020-06-24 08:00:00 Inquiry go to
355613 Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarow... Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy 2020-06-19 12:00:00 Inquiry go to
354751 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod ... Referat Inwestycji i Remontów 2020-06-12 10:00:00 Inquiry go to
354227 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ... Referat Inwestycji i Remontów 2020-06-10 16:32:35 Inquiry go to
354720 Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkc... Referat Inwestycji i Remontów 2020-06-10 15:00:00 Inquiry go to
353686 Wykonanie pomiarów geodezyjnych nasypów i obliczen... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-06-09 09:36:00 Inquiry go to
353169 Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przy... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-06-08 12:00:00 Inquiry go to
353154 Dostawa roślin do nasadzeń na gminnych terenach zi... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-06-08 10:00:00 Inquiry go to
352154 Geodezyjny podział działki nr 67/21 obręb Bystra n... Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy 2020-06-08 09:00:00 Inquiry go to
351542 Zakup i montaż klimatyzatora w budynku świetlicy w... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-06-04 09:00:00 Inquiry go to
351218 Mycie ręczne lub mechaniczne urządzeń zabawowych i... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-06-03 08:00:00 Inquiry go to
350330 Zakup wraz z dostawą 4 szt tablic ogłoszeniowych w... Referat Inwestycji i Remontów 2020-06-02 10:00:00 Inquiry go to
350545 Uzupełnienie, dostawa wraz z równomiwrnym rozłożen... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-06-02 08:00:00 Inquiry go to
348217 Usługa wykonania koszenia gminnych terenów zieleni... Referat Gospodarki Komunalnej 2020-06-01 08:00:00 Inquiry go to