PROCEEDINGS LASTING

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
274422 Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkc... Referat Inwestycji i Remontów 2019-11-13 14:00:00 Inquiry go to
275021 Dostawa dwóch zestawów interkomu kasowego Referat Organizacyjny 2019-11-13 11:09:33 Inquiry go to
273466 Dostawa i montaż wyposażenia łazienek w Urzędzie G... Referat Organizacyjny 2019-11-13 08:34:00 Inquiry go to
273700 Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkc... Referat Inwestycji i Remontów 2019-11-12 12:00:00 Inquiry go to
272949 Wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wa... Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy 2019-11-12 08:00:00 Inquiry go to
271977 Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe – termo... Referat Inwestycji i Remontów 2019-11-10 09:00:00 Inquiry go to
271332 opracowanie projektu technicznego - koncepcji funk... Referat Inwestycji i Remontów 2019-11-06 10:00:00 Inquiry go to
271304 Opracowanie wstępnego studium wykonalności oraz wy... Referat Inwestycji i Remontów 2019-11-06 09:50:00 Inquiry go to
270258 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gmi... Referat Gospodarki Komunalnej 2019-11-05 16:00:00 Inquiry go to
271041 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakre... Referat Inwestycji i Remontów 2019-11-05 12:00:00 Inquiry go to
270872 Wykonanie nasadzeń z opalikowaniem na terenach zie... Referat Gospodarki Komunalnej 2019-11-05 08:00:00 Inquiry go to
269740 Remont chodnika na ulicy Jagodowej w Rotmance Referat Inwestycji i Remontów 2019-11-04 09:00:00 Inquiry go to
269494 Wykonanie tabliczek pamiątkowych do nasadzeń przy ... Referat Gospodarki Komunalnej 2019-11-04 09:00:00 Inquiry go to
269658 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakre... Referat Inwestycji i Remontów 2019-11-03 10:00:00 Inquiry go to
269364 Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe – termo... Referat Inwestycji i Remontów 2019-11-02 08:00:00 Inquiry go to
268615 Dostawa i montaż obiektów małej architektury oraz ... Referat Inwestycji i Remontów 2019-10-30 12:00:00 Inquiry go to
269631 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakre... Referat Inwestycji i Remontów 2019-10-28 15:10:59 Inquiry go to
268150 Wykonanie, dostawa i montaż 3 sztu wiat przystanko... Referat Inwestycji i Remontów 2019-10-28 09:00:00 Inquiry go to
265583 Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z... Referat Inwestycji i Remontów 2019-10-23 09:00:00 Inquiry go to
265616 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakre... Referat Inwestycji i Remontów 2019-10-21 13:00:00 Inquiry go to
265493 „Wykonanie oczyszczenia stawu znajdującego się na ... Rolnictwo i Melioracja 2019-10-21 08:00:00 Inquiry go to
265335 „Wykonanie oczyszczenia stawu znajdującego się na ... Rolnictwo i Melioracja 2019-10-21 08:00:00 Inquiry go to
257040 USŁUGA POLEGAJĄCA NA UDZIELENIU KREDYTU DŁUGOTERMI... Zamówienia Publiczne 2019-10-18 10:00:00 - go to
264449 Dostawa drzew, krzewów oraz niezbędnych materiałów... Referat Gospodarki Komunalnej 2019-10-16 14:15:00 Inquiry go to
264307 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakre... Referat Inwestycji i Remontów 2019-10-16 09:00:00 Inquiry go to
263330 „Wykonanie oczyszczenia stawu znajdującego się na ... Rolnictwo i Melioracja 2019-10-15 09:00:00 Inquiry go to
262883 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakre... Referat Inwestycji i Remontów 2019-10-13 12:00:00 Inquiry go to
262610 Wykonanie 5 operatów szacunkowych w celu naliczeni... Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozowju Gminy 2019-10-11 12:00:00 Inquiry go to
261546 Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drze... Rolnictwo i Melioracja 2019-10-08 09:00:00 Inquiry go to
259939 Wstępne studium wykonalności dla budowy basenu pły... Referat Inwestycji i Remontów 2019-10-07 12:00:00 Inquiry go to