Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
822260 ZP/ZZO/10/2023 Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. Dominika Rydygier 2023-10-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
811252 ZZO/l.dz.11/2023/D.R. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż rozdrabniacza jednowałowego GROSS Dominika Rydygier 2023-09-05 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
810561 ZZO/l.dz.10/2023/D.R. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż transformatora olejowego Dominika Rydygier 2023-09-01 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
783177 ZP/ZZO/9/2023 Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. Dominika Rydygier 2023-07-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
764655 ZP/ZZO/6/2023 „Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 15 01 06 (Zmieszane odpady opakowaniowe) pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.” Dominika Rydygier 2023-05-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
758497 ZP/ZZO/5/2023 „Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 16 01 03 (Zużyte opony), pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.” Dominika Rydygier 2023-05-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
745675 ZP/ZZO/4/2023 „Rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) Nowy Dwór Sp. z o.o., wraz z niezbędną infrastrukturą w tym zbiornikiem p.poż. oraz budowa placu na odpady budowlane w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” Dominika Rydygier 2023-04-25 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
739615 ZP/ZZO/3/2023 Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r. Dominika Rydygier 2023-04-14 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
727516 ZP/ZZO/2/2023 „Rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) Nowy Dwór Sp. z o.o., wraz z niezbędną infrastrukturą w tym zbiornikiem p.poż. oraz budowa placu na odpady budowlane w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” Dominika Rydygier 2023-03-16 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
716413 ZP/ZZO/1/2023 „Maszyny do obsługi placu na bioodpady (sito kaskadowe/wibracyjne, separator do frakcji lekkiej) w ramach projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” Dominika Rydygier 2023-02-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
711779 ZP/ZZO/13/2022 Dostawa linii do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” Dominika Rydygier 2023-02-03 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings