Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
618354 ZP-04/2022 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie ujęcia wody w Chełmnie Bogusław Cacałowski 2022-06-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
593962 ZP – 2/2022 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie oczyszczalni ścieków w Chełmnie Bogusław Cacałowski 2022-04-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
590045 ZP – 3/2022 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wodnej w m. Chełmno Bogusław Cacałowski 2022-04-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
579706 ZP – 1/2022 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wodnej w m. Chełmno Bogusław Cacałowski 2022-03-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
517408 ZP-2/2021 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie Bogusław Cacałowski 2021-10-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings