Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
657331 Wycinka drzew i krzewów na terenie ŚUM w Zabrzu, w związku z realizacją zadania: „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: ETAP II - sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni oś. Rokitnica przy ul. Budowlanej 72 w Zabrzu" Aneta Burek 2022-10-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
623833 Wycinka drzew i krzewów na terenie ŚUM w Zabrzu, w związku z realizacją zadania: „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: ETAP II - sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni oś. Rokitnica przy ul. Budowlanej 72 w Zabrzu" Aneta Burek 2022-07-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
557316 66/2021 Elektroniczne karty przedpłacone dla pracowników ZPEC Spółka z o.o. w Zabrzu Aneta Burek 2022-01-13 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
481199 43/2021 Remont komór ciepłowniczych Aneta Burek 2021-07-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
480230 42/2021 Przebudowa (adaptacja) części magazynu głównego na pomieszczenie suszarni Aneta Burek 2021-07-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
482024 44/2021 Wykonanie oceny technicznej określającej przyczyny zawilgocenia pomieszczeń podziemnych budynku kotłowni grzewczej znajdującej się przy ul. Chopina 32 w Zabrzu – Mikulczycach oraz opracowanie dokumentacji sposobu usunięcia zawilgocenia Aneta Burek 2021-07-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
471107 37/2021 Adaptacja części magazynu głównego na pomieszczenie suszarni Aneta Burek 2021-06-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
434551 15/2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe, pyły z kotłów Aneta Burek 2021-03-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
416819 4/2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe, pyły z kotłów Aneta Burek 2021-02-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
408885 TED: 2020/S 247-614791 Budowa magistrali przyłączeniowej od EC Zabrze do komory przyłączeniowej KP Agnieszka Metelska 2021-01-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
406755 TED: 2020/S 243-602786 Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: ETAP II - sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni oś. Rokitnica przy ul. Budowlanej 72 w Zabrzu. Agnieszka Metelska 2021-01-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings