Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
389056 ZOZ.V.010/DZP/90/20 Dostawa endoprotez - uzupełnienie II Dział Zamówień Publicznych 2020-12-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
389120 ZOZ.V.010/DZP/83/20 „Usługi kompleksowego, specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego, jak też wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego” Dział Zamówień Publicznych 2020-12-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
401361 ZOZ.V.010/DZP/104/20 Dostawa sprzętu medycznego – łóżka szpitalne „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” Dział Zamówień Publicznych 2020-12-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
397933 ZOZ.V.010/DZP/97/20 Dostawa ubrań i artykułów z włókniny i flizeliny – VI postępowanie Dział Zamówień Publicznych 2020-12-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
396335 ZOZ.V.010/DZP/27/PU/20 Dostawa naczyń 1x użytku Dział Zamówień Publicznych 2020-12-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
400334 ZOZ.V.010/DZP/35/PU/20 Dostawa wkładów drukujących oraz etykiet do drukarek Zebra Dział Zamówień Publicznych 2020-12-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
401005 ZOZ.V.010/DZP/82/20 Dostawa leków oraz innych produktów dla Apteki Szpitalnej ZOZ w Suchej Beskidzkiej Dział Zamówień Publicznych 2021-01-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
394461 ZOZ.V.010/DZP/34/PU/20 Wykonanie etykiet samoprzylepnych na worki, pojemniki na odpady oraz pojemniki histopatologiczne Dział Zamówień Publicznych 2020-12-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
397854 ZOZ.V.010/DZP/99/20 Dostawa sprzętu dializacyjnego, dzierżawę aparatów dializacyjnych oraz zabezpieczenie serwisu technicznego Stacji Dializ Dział Zamówień Publicznych 2020-11-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
396926 ZOZ.V.010/DZP/98/20 Dostawa materiałów opatrunkowych II postępowanie Dział Zamówień Publicznych 2020-11-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
395507 ZOZ.V.010/DZP/96/20 Dostawa materiałów do wyjaławiania wyrobów medycznych III postępowanie Dział Zamówień Publicznych 2020-11-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
392558 ZOZ.V.010/DZP/32/PU/20 Dostawa zarękawków i ochraniaczy na buty II postępowanie Dział Zamówień Publicznych 2020-11-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
392564 ZOZ.V.010/DZP/95/20 Dostawa kombinezonów i masek FFP3 Dział Zamówień Publicznych 2020-11-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
391963 ZOZ.V.010/DZP/94/20 Dostawa materiałów do wyjaławiania wyrobów medycznych II postępowanie Dział Zamówień Publicznych 2020-11-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
390633 ZOZ.V.010/DZP/31/PU/20 Usługi wywozu odpadów komunalnych ( II postępowanie) z jednostek; Szpital Maków Podhalański Ambulatorium Opieki Całodobowej w Jordanowie Dział Zamówień Publicznych 2020-11-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
390870 ZOZ.V.010/DZP/93/20 Dostawa ubrań 1x użutku z włókniny Dział Zamówień Publicznych 2020-11-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
390569 ZOZ.V.010/DZP/92/20 Dostawa wyposażenia ( uzupełnienie) w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 Dział Zamówień Publicznych 2020-11-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to