Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
375423 ZOZ.V.010/DZP/72/20 Dostawa leków do Apteki Szpitalnej (czynnik stymulujący erytropoezę)–uzupełnienie VI Dział Zamówień Publicznych 2020-09-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
379403 ZOZ.V.010/DZP/23/PU/20 Dostawa wózków pod laptopy Dział Zamówień Publicznych 2020-09-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
376580 ZOZ.V.010/DZP/69/20 Dostawa artykułów elektrycznych Dział Zamówień Publicznych 2020-10-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
377046 ZOZ.V.010/DZP/19/PU/20 USŁUGI KONSERWACJI URZADZEŃ DŹWIGOWYCH Dział Zamówień Publicznych 2020-10-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
376770 ZOZ.V.010/DZP/64/20 Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (V) w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR Dział Zamówień Publicznych 2020-10-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
377087 ZOZ.V.010/DZP/73/20 Dostawa endoprotez do zabiegów operacyjnych uzupełnienie I Dział Zamówień Publicznych 2020-10-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
379476 ZOZ.V.010/DZP/76/20 Dostawa materiałów do wyjaławiania wyrobów medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerowego systemu zarządzania sterylizacją narzędzi chirurgicznych Pakiety 1-4 Dział Zamówień Publicznych 2020-10-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
378563 ZOZ.V.010/DZP/17/PU/20 DOSTĘP DO INTERNETU W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ Dział Zamówień Publicznych 2020-10-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
376976 ZOZ.V.010/DZP/67/20 Usługa obsługi serwisowej i bieżącego nadzoru nad systemem informatycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Dział Zamówień Publicznych 2020-09-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
373286 ZOZ.V.010/DZP/16/PU/20 Świadczenie usług serwisowych utrzymania w ciągłej sprawności ruchowej instalacji sygnalizacji pożarowej oraz oddymiającej w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podhalańskim Dział Zamówień Publicznych 2020-09-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
373027 ZOZ.V.010/DZP/66/20 Dostawa rękawic uzupełnienie V Dział Zamówień Publicznych 2020-09-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
374903 ZOZ.V.010/DZP/71/20 Dostawa sprzętu medycznego - kardiomonitory w ramach projektu RPMP.09.02.01-12-0015/20 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie. Dział Zamówień Publicznych 2020-09-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
376563 ZOZ.V.010/DZP/18/PU/20 Dostawa kombinezonów ochronnych Dział Zamówień Publicznych 2020-09-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
371116 ZOZ.V.010/DZP/61/20 Dostawa wyposażenia określonego w pakietach Pakiet nr 1- wózek na pościel Pakiet nr 2 – waga łóżkowa Pakiet nr 3- maszyna do mielenia mięsa wilk Dział Zamówień Publicznych 2020-09-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
367685 ZOZ.V.010/DZP/56/20 Dostawa endoprotez i innych materiałów do zabiegów ortopedycznych Dział Zamówień Publicznych 2020-09-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
372016 ZOZ.V.010/DZP/65/20 Dostawa nici chirurgicznych (do zabiegów ortopedycznych) III postępowanie Dział Zamówień Publicznych 2020-09-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
370632 ZOZ.V.010/DZP/15/PU/20 Dostawa ziemniaków okres jesienno-zimowym (w okresie od 01.09.2020-20.06.2021r). Dział Zamówień Publicznych 2020-08-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
365044 ZOZ.V.010/DZP/58/20 Dostawa artykułów biurowych Dział Zamówień Publicznych 2020-08-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to