Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
892065 ZP-03/24 Sukcesywne dostawy materiałów szewnych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie Zamówienia Publiczne 2024-02-29 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
888147 ZP-02/24 Usługi wykonywania całodobowego transportu specjalistycznymi środkami transportu spełniającymi normę PN-EN 1789 dla typu C ambulansów z lekarzem dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie Zamówienia Publiczne 2024-02-22 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
863633 ZP-47/23 Usługi sterylizacyjne dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie Zamówienia Publiczne 2023-12-28 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
860091 ZP-48/23 Usługa wykonywania całodobowego transportu specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego typu T dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie Zamówienia Publiczne 2023-12-14 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
855336 ZP-45/23 Sukcesywne dostawy dodatkowych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie Zamówienia Publiczne 2023-12-08 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
842336 ZP-44/23 Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie Zamówienia Publiczne 2023-12-05 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
836688 ZP-37/23 Sukcesywne dostawy wyrobów okulistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie Zamówienia Publiczne 2023-11-24 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
827700 ZP-32/23 Kompleksowe dostawy (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania budynków SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu Zamówienia Publiczne 2023-11-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
830105 ZP-36/23 Sukcesywne dostawy narzędzi jednorazowych i pakietów chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie Zamówienia Publiczne 2023-10-19 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
827703 ZP-31/23 Wykonanie robót budowlanych w formule Zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem medycznym oraz uwzględnieniem wymagań dla pacjentów z COVID-19” Zamówienia Publiczne 2023-10-18 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
711876 ZP-01/23 Sukcesywne dostawy przyrządów do endoskopii Zamówienia Publiczne 2023-01-09 13:56:54 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
591094 ZP-08/22 Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji ZP-08/22 na dostawę materiałów i płynów do terapii nerkozastępczej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie. Zamówienia Publiczne 2022-04-01 11:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to