Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
768702 ZP-22/23 Zakup energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sącz Zamówienia Publiczne 2023-06-01 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
770282 ZP-09/23 Usługa integracji oprogramowania HIS użytkowanego przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie z platformą regionalną MSIM w ramach Projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Zamówienia Publiczne 2023-06-21 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
768624 ZP-08/23 Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz sprężarek dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie. Zamówienia Publiczne 2023-05-26 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
758744 ZP-05/23 Usługa aktualizacji, rozbudowy oprogramowania HIS dla potrzeb EDM wraz z usługami:instalacji,wdrożenia,konfiguracji,nadzoru autorskiego i opieki serwisowej w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie Zamówienia Publiczne 2023-05-19 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
761973 ZP-11/23 Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie w ramach Projektu REACT-EU "Przebudowa pomieszczeń OAiIT wraz z wyposażeniem med. z uwzględnieniem wymagań dla pacjentów z COVID-19" Zamówienia Publiczne 2023-05-15 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
738663 ZP-06/23 Sukcesywne dostawy implantów do chirurgii kręgosłupa dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie Zamówienia Publiczne 2023-04-13 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
747502 ZP-07/23 Dostawa defibrylatora z wyposażeniem dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie w ramach Projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3" Zamówienia Publiczne 2023-04-06 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
726356 ZP-04/23 Zakup energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu Zamówienia Publiczne 2023-02-16 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
723360 ZP-03/23 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie Zamówienia Publiczne 2023-02-09 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
717781 ZP-02/23 Sukcesywne dostawy przyrządów do endoskopii Zamówienia Publiczne 2023-01-26 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
689493 ZP-69/22 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie Zamówienia Publiczne 2022-12-12 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
686246 ZP-49/22 Zakup i dostawa infrastruktury: serwerowej,sieciowej,kopii zapasowej,archiwizacji danych oraz oprogramowania towarzyszącego wraz z instalacją,konfiguracją i pierwszym uruchomieniem dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie w ramach Projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Zamówienia Publiczne 2022-12-01 11:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
711876 ZP-01/23 Sukcesywne dostawy przyrządów do endoskopii Zamówienia Publiczne 2023-01-09 13:56:54 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
591094 ZP-08/22 Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji ZP-08/22 na dostawę materiałów i płynów do terapii nerkozastępczej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie. Zamówienia Publiczne 2022-04-01 11:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to