Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
665562 DZp.2344.55.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej - obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku Magda Bujnowska 2022-10-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
668777 DZP.2344.56.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego Magda Bujnowska 2022-10-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
667207 DZP.2344.54.2022 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Białymstoku Anna Bołtryk 2022-10-26 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
662582 DZP.2345.50.2022 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Białymstoku Małgorzata Grzech 2022-09-29 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
667152 Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego. Joanna Sosińska 2022-09-28 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
662453 DZP.2344.52.2022 Dostawa obłożeń jednorazowego użytku Magda Bujnowska 2022-09-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
662842 DZP.2344.53.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i zestawów odczynnikowych do diagnostyki laboratoryjnej niewymagającej aparatury pomiarowej przez okres 12 miesięcy Anna Bołtryk 2022-09-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
660036 DZP.2344.51.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na Przebudowie i adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centralnej Rejestracji i Informacji w SPZOZ MSWiA w Białymstoku Magda Bujnowska 2022-09-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
645975 DZP.2344.48.2022 Przetarg nieograniczony na dostawę stymulatorów ICD,CRT-P/D i akcesoria do implantacji Małgorzata Grzech 2022-08-31 09:05:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
652205 usługa transportu sanitarnego pojazdami Zamawiającego obejmującego: transport pacjentów, przewóz materiałów biologicznych oraz wewnętrzny transport zwłok z oddziałów szpitalnych Joanna Sosińska 2022-08-19 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
643409 DZP.2344.49.2022 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku Magda Bujnowska 2022-08-18 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
636257 DZP.2344.41.2022 Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi sporządzenia poza siedzibą oraz dostarczenie do oddziałów szpitalnych posiłków dla pacjentów Zamawiającego Magda Bujnowska 2022-08-11 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
635563 DZP.2344.40.2022 Dostawa produktów leczniczych - antybiotyków Magda Bujnowska 2022-08-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
509933 DAT.2348.29.2021 Świadczenie usług transportu sanitarnego Joanna Sosińska 2021-10-01 10:40:12 Zapytanie ofertowe Service Go to
476521 Przetarg nieograniczony na dzierżawę automatycznych analizatorów do badań chemii klinicznej i immunochemii z ewentualną możliwością zintegrowania w jeden system wraz z dostawą odczynników Urszula Kosiorek 2021-07-01 07:42:58 Przetarg nieograniczony Supply Go to
463806 DZP.2344.14.2021 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym ma podst. art.275 ustawy PZP na dostawę sprzętu do krioablacji balonowej Małgorzata Grzech 2021-05-28 12:33:30 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
418985 ASZ.1.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę półmasek ochronnych FFP2, FFP3. Wojciech Zieliński 2021-02-09 13:18:27 Zapytanie ofertowe Supply Go to
319503 DZP.2344.1.2020 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę środków do dezynfekcji Urszula Kosiorek 2020-02-26 13:41:40 Zapytanie ofertowe Supply Go to
263067 Przegląd techniczny urządzeń medycznych - październik Krzysztof Sieńko 2019-10-10 13:41:13 - - Go to