Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
890570 ZP-1/2024 „Zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Borówko” Anna Romanowska 2024-02-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
855514 ZP-6/2023 Dostawa samochodu dostawczego z dubel kabiną oraz skrzynią ładunkową na potrzeby potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego Anna Romanowska 2023-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
845555 ZP-5/2023 Dostawa samochodu dostawczego z dubel kabiną oraz skrzynią ładunkową na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego Anna Romanowska 2023-11-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
831515 P/02/2023 Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów w celu dostarczania wody pitnej do sieci wodociągowej lub kierowania takimi sieciamii odprowadzania ścieków w roku 2024 - TARYFA C Anna Romanowska 2023-10-18 10:00:00 Przetarg ograniczony - oferty Supply Go to
824698 ZP-4/2023 Dostawa roślin wraz z transportem dla Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., zgodnie z wykazem oraz opisem przedmiotu zamówienia Anna Romanowska 2023-10-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
822298 P/01/2023 Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów w celu dostarczania wody pitnej do sieci wodociągowej lub kierowania takimi sieciami i odprowadzania ścieków w latach 2024-2025 – TARYFA C Anna Romanowska 2023-10-03 10:00:00 Przetarg ograniczony - oferty Supply Go to
820108 ZP-3/2023 Dostawa roślin, wraz z transportem dla Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., zgodnie z wykazem oraz opisem przedmiotu zamówienia. Anna Romanowska 2023-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
818853 ZP-2/2023 „Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w 2024 r.” Anna Romanowska 2023-09-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
802345 ZP-1/2023 ZP_1/2023_ „Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, w świetlicy wiejskiej Kołata 15, gm. Pobiedziska dz. 53/3, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót” Anna Romanowska 2023-08-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
696691 P/2/2022 Dostawa kopraki kołowej z osprzętem na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego Anna Romanowska 2022-12-15 10:00:00 Przetarg ograniczony - oferty Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings