Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
648113 TWI.3201.14.2022 Wykonanie odwiertu hydrogeologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego S-13 dla ujęcia wody podziemnej z utworów górno-jurajskich w Tomaszowie Mazowieckim Agnieszka Iwanicka 2022-08-19 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
632077 TWI.3201.12.2022 Wykonanie odwiertu hydrogeologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego S-13 dla ujęcia wody podziemnej z utworów górno-jurajskich w Tomaszowie Mazowieckim Agnieszka Iwanicka 2022-07-25 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
611362 TWI.3201.7.2022 Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu AdBlue na stacji paliw Wykonawcy na potrzeby wykonywania działalności innej niż działalność sektorowa, związanej z gospodarką odpadami Agnieszka Iwanicka 2022-06-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
621879 TWI.3201.11.2022 Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – VI oraz budowa odgałęzień kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego Agnieszka Iwanicka 2022-06-20 13:55:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
618002 TWI.3201.9.2022 Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu AdBlue na stacji paliw Wykonawcy na potrzeby wykonywania działalności sektorowej związanej z gospodarką wodno-kanalizacyjną Agnieszka Iwanicka 2022-06-15 15:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
619416 TWI.3201.10.2022 Dostawa nowych pojemników na odpady komunalne Agnieszka Iwanicka 2022-06-03 15:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
614024 TWI.3201.8.2022 Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - VI oraz budowa odgałęzień kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego Agnieszka Iwanicka 2022-06-01 14:39:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
603888 TWI.3201.6.2022.AI Dostawa urządzeń i szkła laboratoryjnego oraz odczynników do analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych Agnieszka Iwanicka 2022-05-18 14:09:00 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
592183 TWI.3201.5.2022 Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do obiektów Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Agnieszka Iwanicka 2022-05-20 14:12:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to