Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
815220 TWI.3201.11.2023 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., w okresie od 01.01.2024 r. Do 31.12.2024 r. Aleksandra Głowacka 2023-10-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
792671 TWI.3201.9.2023 Zakup i dostawa specjalistycznego pojazdu do odbioru odpadów segregowanych Agnieszka Iwanicka 2023-09-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
794061 TWI.3201.7.2023 Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu AdBlue na stacji paliw Wykonawcy na potrzeby wykonywania działalności sektorowej związanej w gospodarką wodno-kanalizacyjną Agnieszka Iwanicka 2023-08-10 14:45:00 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
789932 TWI.3201.10.2023 Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – VII oraz budowa odgałęzień kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego Aleksandra Głowacka 2023-07-14 12:25:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
780616 TWI.3201.8.2023 Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – VII oraz budowa odgałęzień kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego Agnieszka Iwanicka 2023-07-06 12:35:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
765078 TWI.3201.6.2023 Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu AdBlue na stacji paliw Wykonawcy na potrzeby wykonywania działalności innej niż działalność sektorowa, związanej z gospodarką odpadami Agnieszka Iwanicka 2023-06-19 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
755807 TWI.3201.5.2023 Dostawa urządzeń i szkła laboratoryjnego oraz odczynników do analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych Aleksandra Głowacka 2023-05-15 14:30:00 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
731515 TWI.3201.4.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach 20 02 01, 20 03 01 na potrzeby wykonywania działalności związanej z gospodarką odpadami przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. Agnieszka Iwanicka 2023-04-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
721841 TWI.3201.2.2023 Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz odpadów wytwarzanych w oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim Agnieszka Iwanicka 2023-04-07 14:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
721056 TWI.3201.3.2023 Dostawa nowych worków do zbiórki odpadów komunalnych wykonanych z folii polietylenowej LDPE Agnieszka Iwanicka 2023-02-22 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
712690 TWI.3201.1.2023 Rozbudowa oraz przebudowa ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim w ramach projektu „Modernizacja ujęcia wody Białobrzegi w Tomaszowie Mazowieckim” Agnieszka Iwanicka 2023-03-02 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
710887 TWI.3201.18.2022 Zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r. (kod odpadu 17 09 04, 20 03 07) na potrzeby wykonywania działalności związanej z gospodarką odpadami przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. Agnieszka Iwanicka 2023-01-25 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to