Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
942395 ZGOK.ZAM/09/24 Dostawa 2 700 Mg kamienia na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie Monika Chrabąszcz 2024-06-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
935394 ZGOK.ZAM/08/24 „Przeprowadzenie monitoringu emisji hałasu na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi zlokalizowanego w miejscowości Rzędów oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grzybów” Monika Chrabąszcz 2024-06-11 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
926701 ZGOK.ZAM/07/24 „Świadczenie opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2024-06-04 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
925486 ZGOK.ZAM/06/24 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa >80 mm) wytworzonych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie”. Monika Chrabąszcz 2024-05-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
890195 ZGOK.ZAM/04/24 „Dostawa odzieży, obuwia, rękawic oraz innych artykułów bhp dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2024-02-27 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
871521 ZGOK.ZAM/03/24 „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2024-01-19 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
871500 ZGOK.ZAM/02/24 „Sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2024-01-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
865233 ZGOK.ZAM/17/23 „Szycie i dostawa odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2023-12-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
863778 ZGOK.ZAM/16/23 Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wykonanie testów zgodności odpadów, badań stabilizatu po MBP oraz badania jakości ścieków w roku 2024” Monika Chrabąszcz 2023-12-28 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
857771 ZGOK.ZAM/15/23 „Świadczenie usług prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2023-12-14 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
852219 ZGOK.ZAM/14/23 „Świadczenie usługi wywozu i utylizacji nieczystości płynnych dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Monika Chrabąszcz 2023-12-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings