Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
819281 ZGOK.ZAM/10/23 Dostawa 2 700 Mg kamienia na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie Monika Chrabąszcz 2023-09-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
797174 ZGOK.ZAM/07/23 „Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do 2 punków poboru na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2023-08-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
789962 ZGOK.P/2/2023 „Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne i zabezpieczenie roszczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2023-07-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
786873 ZGOK.P/1/2023 „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 35,2 kWp na gruncie na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2023-07-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
744967 ZGOK.ZAM/05/23 Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego oraz drobnego sprzętu elektronicznego jako nagród w konkursie ,,Recyklingowa ozdoba wielkanocna” realizowanego w ramach Projektu ,,Edukacja ekologiczna- konkursy’’ dofinansowanym przez WFOŚIGW w Kielcach Monika Chrabąszcz 2023-03-30 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
726015 ZGOK.ZAM/04/23 „Dostawa odzieży, obuwia, rękawic oraz innych artykułów bhp dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2023-02-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
706596 ZGOK.P/12/2022 „Zakup koparki z łyżką skarpową uchylną hydrauliczną oraz zagęszczarką hydrauliczną, w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” i serwis”. Monika Chrabąszcz 2022-12-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
702978 ZGOK.ZAM/20/22 „Świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2022-12-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
694286 ZGOK.ZAM/19/22 „Szycie i dostawa odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2022-12-05 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
683656 ZGOK.P/10/2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne) pochodzących z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2022-11-30 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings