Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
694286 ZGOK.ZAM/19/22 „Szycie i dostawa odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2022-12-05 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
683656 ZGOK.P/10/2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne) pochodzących z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2022-11-30 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
683652 ZGOK.P/9/2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa >80 mm) wytworzonych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2022-11-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
691700 ZGOK.ZAM/17/22 „Świadczenie usługi odbioru i utylizacji ścieków ze zbiornika bezodpływowego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Monika Chrabąszcz 2022-11-29 13:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
691689 ZGOK.ZAM/16/22 „Świadczenie usługi wywozu i utylizacji nieczystości płynnych dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Monika Chrabąszcz 2022-11-29 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
691230 ZGOK.P/11/2022 „Zakup energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2022-11-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
693863 ZGOK.ZAM/18/22 Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego oraz drobnego sprzętu elektronicznego jako nagród w konkursie ,,Eko- kartka świąteczna’’ realizowanego w ramach Projektu ,,Edukacja ekologiczna- konkursy’’ dofinansowanym przez WFOŚIGW w Kielcach. Monika Chrabąszcz 2022-11-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
680906 ZGOK.P/8/2022 „Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2022-11-25 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
690184 ZGOK.ZAM/15/22 „Sukcesywne dostawy materiałów filtracyjnych dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Monika Chrabąszcz 2022-11-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
679030 ZGOK.ZAM/14/22 „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 550 kW dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.” Monika Chrabąszcz 2022-10-31 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
672429 ZGOK.ZAM/12/22 „Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostawy posiłków regeneracyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2022-10-14 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings