Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
628747 ZGOK.P/4/2022 „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2022-07-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
629220 ZGOK.ZAM/10/22 „Przeprowadzenie monitoringu emisji hałasu na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi zlokalizowanego w miejscowości Rzędów oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grzybów” Monika Chrabąszcz 2022-06-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
624525 ZGOK.ZAM/09/22 „Zakup i montaż kamer termowizyjnych na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.”. Monika Chrabąszcz 2022-06-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
624470 ZGOK.P/3/2022 „Zakup energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” Monika Chrabąszcz 2022-06-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
615625 ZGOK.ZAM/08/22 „Świadczenie opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”. Monika Chrabąszcz 2022-06-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
594503 ZGOK.ZAM/06/22 Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego oraz drobnego sprzętu elektronicznego jako nagród w konkursach „Obraz recyklingowy”, „Gra recyklingowa” realizowanych w ramach Projektu „Edukacja ekologiczna poprzez konkursy” dofinansowanym przez WFOŚiGW w Kielcach Monika Chrabąszcz 2022-04-07 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings