Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
744723 TZP-002/19/2023 Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM-5 Alina Bloch-Zapytowska 2023-04-06 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
736285 TZP-002/14/2023 Remont podłóg w lokalach gminnych administrowanych przez ZGM Paulina Woźniczka 2023-04-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
739335 TZP-002/18pU/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji części budynku przy ul. Woskowa 1A w Gorzowie Wlkp. w zakresie prac budowlanych, hydraulicznych i elektrycznych Paulina Woźniczka 2023-03-30 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
735246 TZP-002/16/2023 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na nową drewnianą w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM Alina Bloch-Zapytowska 2023-03-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
727400 TZP-002/11/2023 Wykonanie robót zduńskich w lokalach gminnych administrowanych przez ZGM Paulina Woźniczka 2023-03-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
740767 TZP-002/19pU/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania platformy podłogowej dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem przy ul. Wełniany Rynek 3 w Gorzowie Wlkp. Alina Bloch-Zapytowska 2023-03-27 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
736476 TZP-002/15pU/2023 Remont łazienek w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hejmanowskiej 5 w Gorzowie Wlkp. Alina Bloch-Zapytowska 2023-03-24 08:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
727760 TZP-002/12/2023 Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM-1 Alina Bloch-Zapytowska 2023-03-22 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
721029 TZP-002/8/2023 Wymiana stolarki drzwiowej do lokali w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM Paulina Woźniczka 2023-03-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
731085 TZP-002/7/2023 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM Alina Bloch-Zapytowska 2023-03-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
720666 TZP-002/5/2023 Wykonanie instalacji klimatyzacji w 4 budynkach administracyjnych Zamawiającego Alina Bloch-Zapytowska 2023-02-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
669176 TZP-002/53/2022 Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Administracji Domów Mieszkalnych nr 1-5 oraz biur przychodni przy ul. Baczyńskiego 24 Paulina Woźniczka 2022-12-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
739262 TZP-002/18/2023 Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM-5 Alina Bloch-Zapytowska 2023-03-23 09:43:05 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
728378 TZP-002/6/2023 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowa kotłowni w budynkach przy ul. Poznańskiej 23 Gorzowie Wlkp. Alina Bloch-Zapytowska 2023-03-01 12:36:42 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
502043 TZP-002/34pU/2021 Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników oraz opomiarowaniem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lipowej 25,26,27 w Gorzowie Wlkp. Paulina Woźniczka 2021-09-08 08:11:16 Zapytanie ofertowe Service Go to
417055 TZP-002/1/2021 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Lipowej 20, 21 i 22 w Gorzowie Wlkp. Alina Bloch-Zapytowska 2021-02-12 07:28:08 PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
738995 TZP-002/17pU/2023 Częściowy remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym ul. Wawrzyniaka 5-6 w Gorzowie Wlkp. Paulina Woźniczka 2023-03-30 11:14:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
737133 TZP-002/16pU/2023 Wykonanie projektu instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Poznańska 23 w Gorzowie Wlkp. oraz zaprojektowanie dodatkowych schematów do istniejącego projektu na modernizację centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym i przebudowę kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową w budynku mieszkalno-gospodarczym Alina Bloch-Zapytowska 2023-03-23 13:13:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
730203 TZP-002/13/2023 Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM-5 Alina Bloch-Zapytowska 2023-03-13 10:06:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
734103 TZP-002/5pU/2023 Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących docieplenia i renowacji ścian 4 budynków administrowanych przez ZGM w rejonie ADM-2 Alina Bloch-Zapytowska 2023-03-09 12:39:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
729446 TZP-002/14pU/2023 Opracowanie dokuentacji projektowej dotyczącej docieplenia i renowacji ścian dwóch budynków administrowanych przez ZGM w rejonie ADM-2 Alina Bloch-Zapytowska 2023-03-08 07:54:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
722343 TZP-002/5pU/2023 Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących docieplenia i renowacji ścian 4 budynków administrowanych przez ZGM w rejonie ADM-2 Alina Bloch-Zapytowska 2023-02-28 13:55:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
723596 TZP-002/8pU/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia budynku i terenu wokół budynku przy ul. Energetyków 1 i 2 w Gorzowie Wlkp. z włączeniem do kanalizacji deszczowej Alina Bloch-Zapytowska 2023-03-01 06:55:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
718889 TZP-002/9pU/2023 Opracowanie projektów technicznych i budowlano - wykonawczych wraz z kosztorysami dotyczących docieplenia i renowacji ścian 2 budynków administrowanych przez ZGM w rejonie ADM-4 Alina Bloch-Zapytowska 2023-02-22 14:02:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
722338 TZP-002/6pU/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej renowacji i docieplenia ścian budynku przy ul. Wyszyńskiego 29 Alina Bloch-Zapytowska 2023-02-22 14:08:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
722736 TZP-002/10/2023 Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM w rejonie ADM-5 Alina Bloch-Zapytowska 2023-02-20 09:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to