Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
379761 O2.N4.361.3.2020 Dostawa nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźno w 2020 r. RDW w Wąbrzeźnie 2020-10-05 08:45:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
373913 O3.N4.361.02.2020 USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO STRUKTURY ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY W SEZONACH ZIMOWYCH 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ROKU RDW w Żołędowie 2020-10-05 09:45:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
380214 O2.N4.361.2.2020 Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2020 roku RDW w Wąbrzeźnie 2020-10-06 08:45:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
372366 ZDW.N4.363.05.2020 Wykonanie robót budowlanych na przebudowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 do drogi wojewódzkiej nr 394 wraz z budową przyczółków promowych. w ramach projektu: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" ZDW w Bydgoszczy 2020-10-09 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
376812 O1.N4.361.01.2020 Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2020 r.” RDW w Inowrocławiu 2020-10-14 09:45:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
377872 ZDW.N4.363.14.2020 Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu na zadaniu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146.”cz.1 i cz.2-dokończenie realizacji ZDW w Bydgoszczy 2020-10-19 09:45:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
377412 ZDW.N4.361.40.2020 Modernizacja obiektu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ZDW w Bydgoszczy 2020-09-30 09:45:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
375994 ZDW.N4.361.39.2020 Odnowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie, odcinek Bysław – Rykowisko od km 41+855 do km 42+845 oraz od km 45+000 do km 45+500, dł. 1,49km” Etap 1 od km 41+855 do km 42+845 ZDW w Bydgoszczy 2020-09-24 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
370427 ZDW.N4.363.12.2020 ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI. ZDW w Bydgoszczy 2020-09-22 09:45:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
373585 ZDW.N4.361.37.2020 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 566 od km 0+000 do km 0+300 w m. Czernikowo, dł. 0,300 km ZDW w Bydgoszczy 2020-09-15 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
373898 ZDW.N4.361.38.2020 Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych w latach 2020/2022 ZDW w Bydgoszczy 2020-09-11 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
366900 ZDW.N4.363.11.2020 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km ZDW w Bydgoszczy 2020-08-27 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
366093 ZDW.N4.361.32.2020 Zakup wraz z dostawą soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2023 r. ZDW w Bydgoszczy 2020-08-26 09:45:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
367590 ZDW.N4.361.31.2020 Sprawowanie nadzorów branżowych nad realizacją zadania: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 – Nawra- Kończewice- Chełmża- Zalesie- Kiełbasin- Mlewo- Mlewiec- Srebrniki- Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554; Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657; Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273. ZDW w Bydgoszczy 2020-08-10 09:45:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
367263 ZDW.N4.363.10.2020 Nadzór branży kanalizacyjnej nad zadaniem: „Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz” ZDW w Bydgoszczy 2020-08-07 09:45:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
365582 ZDW.N4.361.36.2020 Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia w m. Broniewo, od km 53+500 do km 54+600, dł. 1,100 km ZDW w Bydgoszczy 2020-08-06 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to