Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
883060 WI-K/PN/240112/1 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – KONCEPCJA PROGRAMOWA WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 OD SKRZYŻOWANIA ULICY JANA PAWŁA II Z ULICĄ HANDLOWĄ W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIEC DO GRANICY PAŃSTWA”. Justyna Cichocka 2024-03-11 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
895521 WI-K/PN/240219/3 ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DW 491 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA DO GRANICY WOJEWÓDZTWA". Justyna Cichocka 2024-04-08 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
895511 WI-K/PN/240216/1 ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DW 934 Z DK 44 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DW 934 Z LINIĄ KOLEJOWĄ W M. BIERUŃ" Justyna Cichocka 2024-04-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
889643 WM/B/240213/1 BIEŻĄCA OBSŁUGA ORAZ PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA (SEPARATORY, OSADNIKI) ODWADNIAJĄCYCH OBIEKTY INŻYNIERSKIE NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Barbara Jendrzejek 2024-02-27 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
886790 WI/TP/240130/1 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DW 936 (UL. BUKOWSKA) Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 3512S (UL. RACIBORSKA) W SYRYNI WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO Justyna Cichocka 2024-02-22 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
861587 WI/TP/231114/1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 Z UL. CZĘSTOCHOWSKĄ W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO. Magdalena Marciniak 2023-12-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
825841 WI-K/PN/230726/1 ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ODRA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421”. Magdalena Marciniak 2023-12-14 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
828721 WI/TP/231003/1 BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I PIESZO-ROWEROWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 W MIEJSCOWOŚCI SMOLEŃ. Magdalena Marciniak 2023-10-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
814363 WI-K/PN/230804/1 OPRACOWANIE STUDIUM KORYTARZOWEGO, MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WRAZ Z JEJ UZYSKANIEM ORAZ KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA INWESTYCJI PN.: „BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA”. Magdalena Marciniak 2023-10-11 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
816422 WI/TP/230830/1 PROWADZENIE POREALIZACYJNEGO MONITORINGU PRZYRODNICZEGO NA REGIONALNEJ DRODZE RACIBÓRZ - PSZCZYNA NA ODCINKU OD DK 45 W GMINIE RUDNIK DO UL. SPORTOWEJ W RYBNIKU JAKO NOWEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 – ETAP 4 I 5 OBWODNICA MIASTA RACIBÓRZ. Magdalena Marciniak 2023-09-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
788740 WI-K/PN/230616/1 OPRACOWANIE STUDIUM KORYTARZOWEGO, MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WRAZ Z JEJ UZYSKANIEM ORAZ KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA INWESTYCJI PN.: „PÓŁNOCNO-ZACHODNIA OBWODNICA RACIBORZA”. Magdalena Marciniak 2023-08-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
789229 WI/PN/230616/1 ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OD GRANICY M. GLIWICE DO SKRZYŻOWANIA Z DK 94 W M. PYSKOWICE - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO. Magdalena Marciniak 2023-08-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
883929 WM/B/240125/1 BIEŻĄCA OBSŁUGA ORAZ PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA (SEPARATORY, OSADNIKI) ODWADNIAJĄCYCH OBIEKTY INŻYNIERSKIE NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Barbara Jendrzejek 2024-02-13 09:34:06 Zapytanie ofertowe Service Go to
825052 WD/B/230915/1 NAPRAWA POBOCZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 W MIEJSCOWOŚCI ZAWIERCIE Barbara Jendrzejek 2023-10-06 12:34:43 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
799060 WI/TP/230721/1 BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I PIESZO-ROWEROWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 W MIEJSCOWOŚCI SMOLEŃ. Magdalena Marciniak 2023-09-26 12:49:45 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
788746 WI-K/PN/230322/4 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – KONCEPCJA PROGRAMOWA WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ISEP W M. ŻYWIEC DO GRANICY MIEJSCOWOŚCI KORBIELÓW”. Magdalena Marciniak 2023-08-22 12:18:05 Przetarg nieograniczony Service Go to
792569 WI/TP/230531/1 PROWADZENIE POREALIZACYJNEGO MONITORINGU PRZYRODNICZEGO NA REGIONALNEJ DRODZE RACIBÓRZ - PSZCZYNA NA ODCINKU OD DK 45 W GMINIE RUDNIK DO UL. SPORTOWEJ W RYBNIKU JAKO NOWEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 – ETAP 4 I 5 OBWODNICA MIASTA RACIBÓRZ Barbara Jendrzejek 2023-08-21 14:25:40 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
774391 WI-K/PN/230426/1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908 NA ODCINKU CZĘSTOCHOWA TARNOWSKIE GÓRY”. Justyna Cichocka 2023-06-21 10:35:12 Przetarg nieograniczony Service Go to
784213 WD/TP/230418/1 WYKONANIE WIDEOREJESTRACJI NAWIERZCHNI ORAZ KORYTARZA DROGI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI ZDW W KATOWICACH Barbara Jendrzejek 2023-07-06 10:21:02 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
760306 WI-K/TP/230421/1 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DW 910 OD DK 86 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Barbara Jendrzejek 2023-05-16 14:29:13 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
756679 WIR/TP/230310/1 KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH – Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ 1: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW NA TERENIE POSESJI ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH, PRZY UL. LECHICKIEJ 24. CZĘŚĆ 2: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW TECHNICZNYCH, INŻYNIERYJNYCH I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH, ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH. Magdalena Marciniak 2023-04-28 12:39:15 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
747081 WI-K/TP/230313/1 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DW 910 OD DK 86 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA Barbara Jendrzejek 2023-04-13 14:19:40 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
865048 WIR/TP/231127/2 KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH – Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ 1: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW NA TERENIE POSESJI ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH, PRZY UL. LECHICKIEJ 24. CZĘŚĆ 2: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW TECHNICZNYCH, INŻYNIERYJNYCH I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH, ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Justyna Cichocka 2024-01-03 13:29:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
856802 WM/TP/231106/1 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I NAPRAWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Barbara Jendrzejek 2023-12-20 14:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
833970 WI-K/PN/231003/1 BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ODRĄ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 Justyna Cichocka 2024-02-02 06:58:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
834032 WI-K/PN/230926/1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE. ETAP II, ODCINEK OD KM 6+750 DO KM 10+784,15”. Magdalena Marciniak 2024-01-29 11:35:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
839030 WM/TP/230517/1 PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ WIADUKTU N/T PKP W KM 22+188 W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA BŁOTNA O NUMERZE EW. 114 – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Magdalena Marciniak 2023-12-07 13:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
838588 WM/TP/230517/4 PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ MOSTU NAD RZEKĄ KOSZARAWA W KM 22+090 W MIEJSCOWOŚCI PEWEL MAŁA O NUMERZE EW. 282 – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Magdalena Marciniak 2023-12-14 08:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
838559 WM/TP/230517/2 PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ MOSTU NAD POTOKIEM BŁADNICA W KM 6+638 W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ O NUMERZE EW. 232 – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. Magdalena Marciniak 2023-12-07 13:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
839089 WM/TP/230515/1 PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DW 786 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ MOSTU NAD C. B. N. W KM 20+504 W M. PNIAKI MOKRZESKIE O NR EW. 49 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Justyna Cichocka 2023-12-14 10:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
839045 WM/TP/230517/3 PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DW 921 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ MOSTU NAD C. B. N. W KM 1 + 410 W M. BIAŁY DWÓR O NR EW. 178 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Justyna Cichocka 2023-12-14 10:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
838956 WM/TP/230515/2 PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DW 941 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ MOSTU NAD POTOKIEM BŁADNICA W KM 4+641 W M. USTROŃ O NR EW. 231 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Justyna Cichocka 2023-12-13 10:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to