Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
758716 WD/PN/230322/2 NAPRAWA NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PO OKRESIE ZIMOWYM – Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ A: DW 491, DW 784, DW 790, DW 794, DW901, DW 492 CZĘŚĆ B: DW 417, DW 425, DW 919, DW 921, DW 924, DW 938 Magdalena Marciniak 2023-05-30 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
770899 WI-K/TP/230418/1 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DW 921 W GMINIE PILCHOWICE – ETAP II. Barbara Jendrzejek 2023-06-01 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
740954 WI-K/PN/230125/1 PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA – A1 – DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RYBNIK. Magdalena Marciniak 2023-06-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
772930 WI-K/TP/230517/1 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DW 910 OD DK 86 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Barbara Jendrzejek 2023-06-14 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
769396 WI-K/PN/230322/3 ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 NA TERENIE GMIN SIEWIERZ, MYSZKÓW, ŻARKI ORAZ JANÓW – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM Justyna Cichocka 2023-06-26 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
768206 WM/B/230420/1 PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 906 W KM 5+047 W MIEJSCOWOŚCI LUBLINIEC POLEGAJĄCA NA WYMIANIE USTROJU NOŚNEGO MOSTU NAD C. B. N. O NR EW. 134 – OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO. Barbara Jendrzejek 2023-05-26 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
768016 WM/B/230425/2 PRZEBUDOWA DW 941 W KM 7+686 W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ POLEGAJĄCA NA WYMIANIE USTROJU NOŚNEGO MOSTU NAD POT. ŻABINIEC O NR EW. 234 – OPRACOWANIE PFU Justyna Cichocka 2023-05-25 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
767366 WM/B/230425/1 PRZEBUDOWA DW 919 W KM 5+438 W MIEJSCOWOŚCI RACIBÓRZ POLEGAJĄCA NA WYMIANIE USTROJU NOŚNEGO MOSTU NAD RZ. RUDZIELA O NR EW. 171 – OPRACOWANIE PFU Justyna Cichocka 2023-05-24 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
765636 WM/B/230320/1 PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 W KM 21+615 W MIEJSCOWOŚCI CIECHOWICE POLEGAJĄCA NA WYMIANIE USTROJU NOŚNEGO MOSTU NAD KANAŁEM ŁĘGOŃ O NR EW. 6 – OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO. Barbara Jendrzejek 2023-05-19 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
750372 WD/PN/230322/1 NAPRAWA NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PO OKRESIE ZIMOWYM – DW 408, DW 927, DW 931. Magdalena Marciniak 2023-05-12 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
757335 WD/TP/230327/1 REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 NA TERENIE GMINY GILOWICE (2,54 KM). Barbara Jendrzejek 2023-05-12 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
757039 WIR/TP/230330/1 BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: Część pierwsza zadania dotyczy: bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach będzińskim, zawierciańskim, bieruńsko – lędzińskim, gliwickim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim i tarnogórskim. Część druga zadania dotyczy: bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach cieszyńskim, mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim, bielskim i żywieckim. Barbara Jendrzejek 2023-04-28 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
738296 WI-K/TP/230120/1 ŚWIADCZENIE STAŁEJ I KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ PLANOWANYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH INWESTYCJI KLUCZOWYCH. Barbara Jendrzejek 2023-03-23 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
760306 WI-K/TP/230421/1 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DW 910 OD DK 86 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Barbara Jendrzejek 2023-05-16 14:29:13 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
756679 WIR/TP/230310/1 KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH – Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: CZĘŚĆ 1: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW NA TERENIE POSESJI ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH, PRZY UL. LECHICKIEJ 24. CZĘŚĆ 2: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW TECHNICZNYCH, INŻYNIERYJNYCH I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH, ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH. Magdalena Marciniak 2023-04-28 12:39:15 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
747081 WI-K/TP/230313/1 PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DW 910 OD DK 86 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA Barbara Jendrzejek 2023-04-13 14:19:40 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
734020 WA/B/230130/1 DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Barbara Jendrzejek 2023-03-09 11:39:20 Zapytanie ofertowe Supply Go to
732187 SI/B/230125/1 Nadzór autorski oraz utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja systemu baz danych i oprogramowania, wdrożonego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach Systemu Informatycznego TEKA, w skład którego wchodzą: System Ewidencji Poczty, System Ewidencji Kosztów, System Zamówień Publicznych, System Pasa Drogowego wraz z oprogramowaniem pomocniczym, System Informacji Geodezyjnej, System Ewidencji RBT, System Zarządzania Wideorejestracją, System Ewidencji Oznakowania Pionowego, System Ewidencji Pełnomocnictw, System Ewidencji Mienia, System Ewidencji Kontroli Wydatków. Barbara Jendrzejek 2023-03-09 11:31:51 Zapytanie ofertowe Service Go to
733656 WD/TP/230117/1 BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I PIESZO-ROWEROWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794 W MIEJSCOWOŚCI SMOLEŃ. Barbara Jendrzejek 2023-03-06 11:39:29 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
748526 WM/TP/230314/1 BIEŻĄCA NAPRAWA OBIEKTÓW MOSTOWYCH Z TOROWISKIEM TRAMWAJOWYM ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DROGI DW 910 (AL. KOŁŁĄTAJA) W BĘDZINIE Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA: CZĘŚĆ 1 NAPRAWA USTROJU NOŚNEGO MOSTU NAD RZEKĄ PRZEMSZA W KM 1+521 DROGI DW 910. CZĘŚĆ 2 NAPRAWA USTROJU NOŚNEGO I PODPÓR WIADUKTU NAD LINIĄ KOLEJOWĄ NR1 W KM 2+385 DROGI DW 910. Barbara Jendrzejek 2023-05-15 07:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
748833 WD/W/230317/1 Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu wodzisławskiego polegające na wielkopowierzchniowych naprawach nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 936 w m. Syrynia – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania : „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich polegające na wykonaniu robót budowlanych, zimowego utrzymania oraz pielęgnacji i utrzymaniu zieleni z podziałem na 8 części: część G: powiat wodzisławski DW 937, DW 930, DW 932, DW 933, DW 936 umowa nr WD/PN/210505/1/7 z dnia 08.10.2021 r.”. Barbara Jendrzejek 2023-05-05 10:58:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
739898 WM/TP/230222/1 BIEŻĄCA NAPRAWA USTROJU NOŚNEGO MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 944 (DAWNA DK 1) NAD RZEKĄ KNAJKA W MIEJSCOWOŚCI OGRODZONA. Magdalena Marciniak 2023-04-20 13:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
743850 WM/TP/230303/1 BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZEPOMPOWNI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Barbara Jendrzejek 2023-04-21 08:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
743523 WD/B/230301/1 OBSŁUGA LABORATORYJNA DRÓG WOJEWÓDZKICH (NOWOBUDOWANYCH, REMONTOWANYCH, PRZEBUDOWYWANYCH I ISTNIEJĄCYCH) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH. Barbara Jendrzejek 2023-05-04 11:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
738319 SI/B/230308/1 Nadzór autorski oraz utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja systemu baz danych i oprogramowania, wdrożonego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach Systemu Informatycznego TEKA, w skład którego wchodzą: System Ewidencji Poczty, System Ewidencji Kosztów, System Zamówień Publicznych, System Pasa Drogowego wraz z oprogramowaniem pomocniczym, System Informacji Geodezyjnej, System Ewidencji RBT, System Zarządzania Wideorejestracją, System Ewidencji Oznakowania Pionowego, System Ewidencji Pełnomocnictw, System Ewidencji Mienia, System Ewidencji Kontroli Wydatków. Barbara Jendrzejek 2023-03-29 10:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
738438 WA/B/230309/1 DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Barbara Jendrzejek 2023-03-29 10:48:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
730456 WI-G/W/230113/4 Obsługa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w zakresie usług geodezyjnych z podziałem na 2 części: Część A i Część B. Barbara Jendrzejek 2023-03-20 09:20:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
725824 WD/W/230119/5 Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego - naprawa nawierzchni DW 931 na odcinku od m. Międzyrzecze do m. Bojszowy Nowe – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania: „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich polegające na wykonaniu robót budowlanych, zimowego utrzymania oraz pielęgnacji i utrzymaniu zieleni z podziałem na 8 części: część B: powiat bieruńsko-lędziński DW 780, DW 931, DW 934, umowa nr WD/PN/210505/1/2 z dnia 08.10.2021 r.” Barbara Jendrzejek 2023-03-02 08:38:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
725741 WD/W/230119/4 Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu rybnickiego - naprawa nawierzchni DW 919 na odcinku od skrzyżowania z DW 921 w m. Rudy do m. Bargłówka – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania : „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich nr 919, 921, 923, 924, 925, 929, 932, 935 polegające na wykonaniu robót budowlanych, zimowego utrzymania i utrzymania zieleni w powiecie rybnickim” umowa nr WD/PN/210621/1/1 z dnia 05.11.2021 r. Barbara Jendrzejek 2023-03-02 08:34:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to