Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
470231 ST.265.07.2021 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej drogi powiatowej Nr 2094B Ciechanowiec – Kosiorki - Perlejewo w lok. 0+000 – 6+975, dł. ok 6,975 - podziały działek (art. 73) - ok. 100 szt. - mapa do celów projektowych Emilia Sękowska 2021-06-22 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
466271 ST.265.07.2021 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej drogi powiatowej Nr 2084B na odc. Siennica Święchy – Dąbrowa Nowa Wieś dł. ok 2,994 km oraz Nr 2082B w m. Siennica Święchy dł. ok 0,115 km - podziały działek (art. 73) - ok. 45 szt. - mapa do celów projektowych Emilia Sękowska 2021-06-14 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
466189 ST.265.06.2021 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej drogi powiatowej Nr 2058B na odc. Kulesze Kościelne – Gołasze Mościckie dł. ok 4,742 km w lokalizacji: 0+000 – 4+742 - podziały działek (art. 73) - ok. 70 szt. - mapa do celów projektowych Emilia Sękowska 2021-06-11 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
466014 ST.265.03/2/.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejścia dla pieszych przy bramie głównej do SM MLEKOVITA wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 2072B ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem Emilia Sękowska 2021-06-10 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
465318 ST.265.05.2021 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej drogi powiatowej Nr 2077B Dzikowiny – Ciechanowiec w lokalizacji: 6+400 – 24+155 - podziały działek (art. 73) - ok. 130 szt. - mapa do celów projektowych Emilia Sękowska 2021-06-09 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
461661 ST.265.04.2021 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej drogi powiatowej Nr 2076B Plewki – Bryki, w lokalizacji: 0+000 – 2+275 - podziały działek (art. 73) - ok. 50 szt. - mapa do celów projektowych Emilia Sękowska 2021-05-31 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
460615 ST.265.03.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejścia dla pieszych przy bramie głównej do SM MLEKOVITA wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 2072B ul. Ludowa w Wysokiem Mazowieckiem Emilia Sękowska 2021-05-28 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
439031 ST.265.02.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na cieku bez nazwy w miejscowości Gródek w ciągu drogi powiatowej 2070B Gródek - Lubowicz Wielki na terenie gminy Klukowo, woj. podlaskie Emilia Sękowska 2021-03-31 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
438899 ST.265.01.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej Nr 2070B Gródek (od dr. pow. 2077B) – Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki – Kostry Podsędkowięta – Wyszonki Wypychy na terenie gminy Klukowo, woj. podlaskie Emilia Sękowska 2021-03-31 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
432019 2021/BZP 00013983/01 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2077B Plewki – Szepietowo Janówka - Dzikowiny Emilia Sękowska 2021-03-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings