Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
469079 2021/BZP 00078832/01 „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica - Brody - Grobla nad rzeką Ciek od Nizin w miejscowości Podborek” DM2.261.5.2021 (powtórzenie postępowania) Agnieszka Gajda 2021-06-25 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
456464 2021/BZP 00050884/01 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice od km 8+475 do km 9+425” DM2.261.4.2021 Agnieszka Gajda 2021-05-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
456442 2021/BZP 00050740/01 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów od km 2+500 do km 3+090” DM2.261.3.2021 Agnieszka Gajda 2021-05-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
428349 2021/BZP 00010240/01 Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica - Brody - Grobla nad rzeką Ciek od Nizin w miejscowości Podborek, DM2.261.2.2021 Agnieszka Gajda 2021-03-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
425829 2021/BZP 00008181/01 Budowa wiaty – magazynu do składowania mieszanki piaskowo – solnej (DM2.261.1.2021) Agnieszka Gajda 2021-03-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings