Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
824976 2023/BZP 00418630 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1870T (0856T) Przeczów – Łubnice w miejscowości Przeczów od km 0+000 do km 0+995”, DM2.261.8.2023 Agnieszka Gajda 2023-10-13 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
818568 2023/BZP 00397321 „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” DM2.261.6.2023 Agnieszka Gajda 2023-09-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
821200 2023/BZP 00406049 „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2023-2024”, DM2.261.7.2023 Agnieszka Gajda 2023-09-28 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
814696 2023/BZP 00384379 „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2023-2024”, DM2.261.5.2023 Agnieszka Gajda 2023-09-14 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
786356 2023/BZP 00279314 "Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie", DM2.261.4.2023 Agnieszka Gajda 2023-07-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
760331 2023/BZP 00195749 "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny – Szydłów – Kotuszów w miejscowości Szydłów, ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565", DM2.261.3.2023 Agnieszka Gajda 2023-05-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
744630 2023/BZP 00146949 „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023”, DM2.261.2.2023 Agnieszka Gajda 2023-04-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
731739 2023/BZP 00106005 "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w roku 2023", DM2.261.1.2023 Agnieszka Gajda 2023-03-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
708770 2022/BZP 00510045 „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2022-2023 przy użyciu piaskarki nr 3”, DM2.261.16.2022 Agnieszka Gajda 2022-12-28 10:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
698939 2022/BZP 00471096/01 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w m. Wola Wiśniowska", DM2.261.15.2022 Agnieszka Gajda 2022-12-07 13:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
695492 2022/BZP 00457727/01 Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, DM2.261.14.2022 Agnieszka Gajda 2022-12-02 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings