Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
731739 2023/BZP 00106005 "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w roku 2023", DM2.261.1.2023 Agnieszka Gajda 2023-03-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
708770 2022/BZP 00510045 „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2022-2023 przy użyciu piaskarki nr 3”, DM2.261.16.2022 Agnieszka Gajda 2022-12-28 10:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
698939 2022/BZP 00471096/01 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w m. Wola Wiśniowska", DM2.261.15.2022 Agnieszka Gajda 2022-12-07 13:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
695492 2022/BZP 00457727/01 Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, DM2.261.14.2022 Agnieszka Gajda 2022-12-02 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
685768 2022/BZP 00424961/01 „Przebudowa dróg powiatowych nr 1860T w miejscowości Wymysłów oraz nr 1709T w miejscowości Wola Wiśniowska”, DM2.261.13.2022 Agnieszka Gajda 2022-11-21 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
683364 2022/BZP 00415939/01 "Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2022-2023", DM2.261.12.2022 Agnieszka Gajda 2022-11-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
679280 2022/BZP 00402776/01 „Remont przepustu pod drogą powiatową nr 1012T Szydłów –Tuczępy – Pieczonogi w miejscowości Szydłów, ul. Kazimierza Wielkiego”, DM2.261.11.2022 Agnieszka Gajda 2022-11-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
673909 2022/BZP 00384462/01 „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1864T Szczeglice – Moszyny od km 2+010 do km 3+005”, DM2.261.10.2022 Agnieszka Gajda 2022-10-25 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
671689 2022/BZP 00376985/01 "Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2022- 2023", DM2.261.9.2022 Agnieszka Gajda 2022-10-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
661167 2022/BZP 00339973/01 "Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2022-2023", DM2.261.8.2022 Agnieszka Gajda 2022-09-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings