Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
613477 2022/BZP 00160802/01 Przebudowa dróg powiatowych nr 0791T Sztombergi – Sulisławice oraz nr 0780T Pierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś. DM2.261.3.2022 Agnieszka Gajda 2022-05-31 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
597733 2022/BZP 00114385/01 "Przebudowa dróg powiatowych nr 0780T i nr 0837T oraz remont drogi powiatowej nr 0036T w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg", DM2.261.2.2022 Agnieszka Gajda 2022-04-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
576405 2022/BZP 00063293/01 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w roku 2022 Agnieszka Gajda 2022-03-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
539376 2021/BZP 00276983/01 „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”, DM2.261.15.2021 Agnieszka Gajda 2021-12-06 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
538480 2021/BZP 00274831/01 „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie”, DM2.261.14.2021 Agnieszka Gajda 2021-11-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
528233 2021/BZP 00247594/01 Świadczenia usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2021-2022 (powtórzenie postępowania), DM2.261.13.2021 Agnieszka Gajda 2021-11-05 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
516550 2021/BZP 00201607/01 "Remont drogi powiatowej nr 0842T Ruszcza - Grabowa - Przeczów na odcinku dł. 350 szer. jezdni 4,00 m wraz z wykonaniem remontu cząstkowego dróg powiatowych", DM2.261.11.2021 Agnieszka Gajda 2021-10-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
517922 2021/BZP 00218802/01 Świadczenia usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2021-2022, DM2.261.12.2021 Agnieszka Gajda 2021-10-14 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
510154 2021/BZP 00185358/01 Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2021-2022, DM2.261.10.2021 (powtórzenie postępowania 4 części) Agnieszka Gajda 2021-09-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
506230 2021/BZP 00175920/01 "Remont drogi powiatowej nr 0842T Ruszcza - Grabowa - Przeczów na odcinku dł. 350 szer. jezdni 4,00 m wraz z wykonaniem remontu cząstkowego dróg powiatowych", DM2.261.9.2021 Agnieszka Gajda 2021-09-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
503113 2021/BZP 00167910/01 „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2021-2022” DM2.261.8.2021 (powtórzenie postępowania) Agnieszka Gajda 2021-09-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings