Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
516550 2021/BZP 00201607/01 "Remont drogi powiatowej nr 0842T Ruszcza - Grabowa - Przeczów na odcinku dł. 350 szer. jezdni 4,00 m wraz z wykonaniem remontu cząstkowego dróg powiatowych", DM2.261.11.2021 Agnieszka Gajda 2021-10-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
517922 2021/BZP 00218802/01 Świadczenia usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2021-2022, DM2.261.12.2021 Agnieszka Gajda 2021-10-14 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
510154 2021/BZP 00185358/01 Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2021-2022, DM2.261.10.2021 (powtórzenie postępowania 4 części) Agnieszka Gajda 2021-09-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
506230 2021/BZP 00175920/01 "Remont drogi powiatowej nr 0842T Ruszcza - Grabowa - Przeczów na odcinku dł. 350 szer. jezdni 4,00 m wraz z wykonaniem remontu cząstkowego dróg powiatowych", DM2.261.9.2021 Agnieszka Gajda 2021-09-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
503113 2021/BZP 00167910/01 „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2021-2022” DM2.261.8.2021 (powtórzenie postępowania) Agnieszka Gajda 2021-09-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
496873 2021/BZP 00151123/01 "Budowa i przebudowa łącznie 13 przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych": DM2.261.7.2021 Agnieszka Gajda 2021-09-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
495431 2021/BZP 00147345/01 „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2021-2022”: DM2.261.6.2021 Agnieszka Gajda 2021-08-24 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
469079 2021/BZP 00078832/01 „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica - Brody - Grobla nad rzeką Ciek od Nizin w miejscowości Podborek” DM2.261.5.2021 (powtórzenie postępowania) Agnieszka Gajda 2021-06-25 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
456464 2021/BZP 00050884/01 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice od km 8+475 do km 9+425” DM2.261.4.2021 Agnieszka Gajda 2021-05-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
456442 2021/BZP 00050740/01 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka - Niekrasów od km 2+500 do km 3+090” DM2.261.3.2021 Agnieszka Gajda 2021-05-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings