Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
910393 2024/BZP 00270487 „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Święcica od km 9+100 do km 10+595 – I etap” , DM2.261.4.2024 Agnieszka Gajda 2024-04-19 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
892318 2024/BZP 00215527 „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024” , DM2.261.2.2024 Agnieszka Gajda 2024-03-11 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
893422 2024/BZP 00219667 „Zakup używanego samochodu ciężarowego”, DM2.261.3.2024 Agnieszka Gajda 2024-03-05 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
886242 2024/BZP 00099312 „Zakup używanego samochodu ciężarowego”, DM2.261.1.2024 Agnieszka Gajda 2024-02-20 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
860814 2023/BZP 00538840 „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie na rok 2024”, DM2.261.13.2023 Agnieszka Gajda 2023-12-15 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
861249 2023/BZP 00540440 „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2023-2024 przy użyciu równiarki”, DM2.261.14.2023 Agnieszka Gajda 2023-12-11 11:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
845268 2023/BZP 00486295 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w m. Wola Wiśniowska”, DM2.261.12.2023 Agnieszka Gajda 2023-11-24 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
841637 2023/BZP 00474210 „Budowa oraz przebudowa łącznie 11 przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”, DM2.261.11.2023 Agnieszka Gajda 2023-11-17 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
833041 2023/BZP 00446033 "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1836T (0813T) Wiśniówka - Niekrasów w miejscowości Niekrasów od km 8+540 do km 10+920", DM2.261.10.2023 Agnieszka Gajda 2023-10-31 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
831809 2023/BZP 00441696 "Remont drogi powiatowej nr 1830T Czajków Północny – Wiązownica Mała od km 4+510 do km 6+400", DM2.261.9.2023 Agnieszka Gajda 2023-10-27 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings