Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
661167 2022/BZP 00339973/01 "Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2022-2023", DM2.261.8.2022 Agnieszka Gajda 2022-09-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
658259 2022/BZP 00329827/01 "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1864T Szczeglice – Moszyny od km 2+010 do km 3+005", DM2.261.7.2022 Agnieszka Gajda 2022-09-16 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
649029 2022/BZP 00294738/01 Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu staszowskiego w sezonie zimowym 2022- 2023, DM2.261.6.2022 Agnieszka Gajda 2022-08-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
635679 2022/BZP 00239567/01 "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 8+795 do km 9+790", DM2.261.5.2022 Agnieszka Gajda 2022-07-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
630822 2022/BZP 00221799/01 Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w miejscowości Bukowa o dł. 75 mb (DM2.261.4.2022) Agnieszka Gajda 2022-07-08 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
613477 2022/BZP 00160802/01 Przebudowa dróg powiatowych nr 0791T Sztombergi – Sulisławice oraz nr 0780T Pierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś. DM2.261.3.2022 Agnieszka Gajda 2022-05-31 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
597733 2022/BZP 00114385/01 "Przebudowa dróg powiatowych nr 0780T i nr 0837T oraz remont drogi powiatowej nr 0036T w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg", DM2.261.2.2022 Agnieszka Gajda 2022-04-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
576405 2022/BZP 00063293/01 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w roku 2022 Agnieszka Gajda 2022-03-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
539376 2021/BZP 00276983/01 „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych”, DM2.261.15.2021 Agnieszka Gajda 2021-12-06 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
538480 2021/BZP 00274831/01 „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie”, DM2.261.14.2021 Agnieszka Gajda 2021-11-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings