Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
346910 ZDP.WO.261.2.18/20 Czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku Marlena Jakubiak 2020-06-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
345670 ZDP.WO.261.2.19/20 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 2407P Koziegłowy – Swarzędz, w ulicy Poznańskiej na odcinku od ulicy Rolnej w Kicinie do ulicy Trakt w Klinach Sylwia Godlewska 2020-06-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
339696 ZDP.WO.261.2.17/20 Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych Sylwia Godlewska 2020-05-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
334314 ZDP.WO.261.2.7/20 Przebudowa drogi powiatowej br 2466P - ul. Sowiniecka w Mosinie Marlena Jakubiak 2020-04-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
334801 ZDP.WO.261.2.13/20 REMONT MOSTU DROGOWEGO PRZEZ RZEKĘ WARTĘ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2406P W M. BIEDRUSKO – ETAP I Sylwia Godlewska 2020-04-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
296560 ZDP.WO.261.2.50/19 Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny” Jagienka Ślusarczyk 2020-02-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to