Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
915736 WZ.261.2.14.2024 Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej Magdalena Kozak 2024-05-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
917306 WZ.261.2.11.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie Magdalena Kozak 2024-05-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
896619 WZ.261.2.2.2024 Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny Zadanie 1 i 2 Magdalena Kozak 2024-05-08 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
910394 WZ.261.2.13.2024 Sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych Marlena Jakubiak 2024-04-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
904397 WZ.261.2.10.2024 Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie Marlena Jakubiak 2024-04-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
893844 WZ.261.2.6.2024 Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych Marlena Jakubiak 2024-03-29 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
892895 WZ.261.2.8.2024 Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej nr 2468P (ul. Główna) w miejscowości Biernatki Magdalena Kozak 2024-03-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
889275 WZ.261.2.7.2024 Utrzymanie oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP w Poznaniu Marlena Jakubiak 2024-03-06 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
889029 WZ.261.2.5.2024 Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem. Magdalena Kozak 2024-03-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
885087 WZ.261.2.3.2024 Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Biskupicach Marlena Jakubiak 2024-02-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
885112 WZ.261.4.2024 Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie Marlena Jakubiak 2024-02-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
881272 WZ.261.2.1.2024 Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco Marlena Jakubiak 2024-02-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
852789 WZ.261.2.28.2023 Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo - gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las Magdalena Kozak 2023-12-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings