Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
717419 2023/BZP 00042268 Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn – Modlibogowice – Etap II (nr postępowania: ZDP-NZ-3302-01/2023) Marcin Guźniczak 2023-02-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
720692 2023/BZP 00060908 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2023 roku – Etap I (nr postępowania: ZDP-NZ-3302-02/2023) Marcin Guźniczak 2023-02-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
718392 ZDP.UD.2230.8.2023 Wycinka krzewów rosnących wzdłuż drogi powiatowej nr 3223P relacji droga wojewódzka 264- Kamienica Majątek - granica Miasta Konina (Pątnów) Patrycja Dworzyńska 2023-01-27 07:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
717222 ZDP.UD.2230.8.2023 "Wycinka krzewów rosnących wzdłuż drogi powiatowej nr 3233P Radolina - Barbarka". Patrycja Dworzyńska 2023-01-24 07:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
717211 ZDP.UD.2230.7.2023 "Wycinka krzewów rosnących wzdłuż drogi powiatowej nr 3198P na odicnku Łysek - Synogać". Patrycja Dworzyńska 2023-01-24 07:10:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
715497 ZDP.UD.2230.5.2023 "Wycinka krzewów rosnących wzdłuż drogi powiatowej nr 3252P relacji droga powiatowa 3250P- Lisiec Wielki - Żdżary - droga krajowa 72" Patrycja Dworzyńska 2023-01-20 07:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
715567 ZDP.ZUD.2230.3.2023 Remont odwodnienia oraz pobocza przy drodze powiatowej nr 3086P w m. Chrusty Dariusz Chrapkowski 2023-01-18 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
715559 ZDP.ZUD.2230.2.2023 Remont odwodnienia oraz pobocza wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej nr 3216P w m. Milin Dariusz Chrapkowski 2023-01-18 08:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
714956 ZDP.ZN.4101.1.2022 Wykonanie podziału nieruchomości, stanowiących pas drogowy dróg powiatowych Arkadiusz Janczak 2023-01-17 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
715557 ZDP.ZUD.2230.1.2023 Montaż drogowych barier ochronnych N2W4 przy drodze powiatowej nr 3096P w m. Zastruże Dariusz Chrapkowski 2023-01-17 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
713747 ZDP.UD.2230.3.2023 Sanitarne obcięcie gałęzi drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 3210P na odicnku Izabelin - Wola Podłężna Patrycja Dworzyńska 2023-01-17 07:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
713736 ZDP.UD.2230.4.2023 Wycinka krzewów rosnących wzdłuż drogi powiatowej nr 3188P relacji Lisewo - Gawrony Patrycja Dworzyńska 2023-01-17 07:10:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings