Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
893530 ZDP.NUD.2230.6.2024 „Wykonanie pomiaru hałasu przy drodze powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno ” Patrycja Dworzyńska 2024-03-04 07:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
893532 ZDP.NUD.2230.7.2024 „Profilowanie drogi gruntowo - tłuczniowej nr 3327P w m. Rychwał, ul. Milewo ” Patrycja Dworzyńska 2024-03-05 07:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
893535 ZDP.NUD.2230.8.2024 „Sanitarne obcięcie gałęzi drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 3210P na odcinku Wola Podłężna – Izabelin” Patrycja Dworzyńska 2024-03-05 07:40:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
895353 ZDP.NUD.2230.9.2024 Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu konińskiego w roku 2024 Patrycja Dworzyńska 2024-03-06 07:40:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
894814 2024/BZP 00223955 Remont drogi powiatowej nr 3182P na odcinku Wtórek - Biela - Wiśniewa wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych (nr postępowania: ZDP.ZZ.3302.02.2024) Marcin Guźniczak 2024-03-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
893049 ZDP.ZN.4100.2.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3242P w miejscowości Święcia poprzez przebudowę mostu. Arkadiusz Janczak 2024-03-01 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
888192 ZDP.NUD.2230.5.2024 Wycinka krzewów rosnących wzdłuż drogi powiatowej nr 3225P Radwaniec - Tokarki - Dobrosołowo - Przytuki wraz z wyrwaniem korzeni Patrycja Dworzyńska 2024-02-23 07:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
887656 ZDP.NI.4100.04.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3188P Łukasz Ćwiek 2024-02-20 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
886997 ZDP.ZN.4100.2.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3242P w miejscowości Święcia poprzez przebudowę mostu. Arkadiusz Janczak 2024-02-16 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
880848 2024/BZP 00075122/01 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2024 roku - Etap I (nr postępowania: ZDP.ZZ.3302.01.2024) Marcin Guźniczak 2024-02-13 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
883341 ZDP.NI.4100.04.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3188P Łukasz Ćwiek 2024-02-09 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
883038 ZDP.NUD.2230.4.2024 Wycinka krzewów wzdłuż drogi powiatowej nr 3188P relacji Skulska Wieś - Czartowo - Lisewo wraz z wyrwaniem korzeni Patrycja Dworzyńska 2024-02-09 07:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
883322 ZDP.ZN.4100.1.2024 Wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz map z projektem podziału nieruchomości, stanowiących pas drogowy dróg powiatowych. Arkadiusz Janczak 2024-02-08 08:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
878974 ZDP.NUD.2230.2.2023 „Wykonanie pomiarów warunków widoczności przejazdów kolejowo - drogowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego” Patrycja Dworzyńska 2024-02-02 07:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
878980 ZDP.NUD.2230.3.2024 „Oczyszczanie skrajni drogowej z zakrzaczeń oraz niebezpiecznie zwisających gałęzi wzdłuż drogi powiatowej nr 3178P Budzisław Kościelny – Zberzyn – Wola Spławiecka” Patrycja Dworzyńska 2024-01-31 07:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings