Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
649962 2022/BZP 00298508/01 Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Sompolno (nr postępowania: ZDP-NZ-3302-15/2022) Marcin Guźniczak 2022-08-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
653386 ZDP.ZM.4100.24.2022 Zadanie w formule „Projektuj i Buduj” pn.:” Remont przepustu pod drogą powiatową nr 3227P w m. Nieświastów oraz remont przepustu pod drogą powiatową nr 3185P w m. Biskupie” Arkadiusz Janczak 2022-08-24 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
647853 2022/BZP 00290424/01 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno (nr postępowania: ZDP-NZ-3302-13/2022) Marcin Guźniczak 2022-08-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
651642 Zakup i dostawa farby drogowej rozpuszczalnikowej przeznaczonej do wykonania oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu konińskiego Dariusz Chrapkowski 2022-08-17 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
649125 Remont pobocza wraz z zatoką postojową przy drodze powiatowej nr 3316P – ul. Kusocińskiego w m. Golina Dariusz Chrapkowski 2022-08-16 08:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
648308 ZDP.UD.2230.21.2022 Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w roku 2022 Patrycja Dworzyńska 2022-08-12 07:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
648320 ZDP.UD.2230.23.2022 Oczyszczanie chodnika przy drodze powiatowej nr 3204P w miejscowości Nowa Wieś Patrycja Dworzyńska 2022-08-11 07:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
643742 2022/BZP 00275016/01 Remont drogi powiatowej nr 3231P w m. Głodowo (Nr postępowania ZDP-NPZ-3302-14/2022) Anna Dudek 2022-08-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
645502 ZDP-NPZ-600-7/2022 Zakup serwera dla ZDP w Koninie. Zakres zadania obejmuje: dostawa sprzętu komputerowego tj. serwera wraz z licencjami i oprogramowaniem serwerowego systemu operacyjnego wraz z pakietami licencji na dostęp do zasobów serwera w tym realizowanych zdalnie oraz instalacja i konfiguracja wskazanego sprzętu i oprogramowania, integracja ze środowiskiem eksploatowanym przez Zamawiającego. Anna Dudek 2022-08-08 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
646206 ZDP.ZI.4100.23.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3325Pc ul. Sokołów w m. Rychwał”. Łukasz Ćwiek 2022-08-05 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
644989 2022/BZP 00279935/01 Wykonanie projektu podziału nieruchomości – droga powiatowa nr 3096P Posoka - Świątniki (nr postępowania: ZDP-NZ-3302-12/2022) Marcin Guźniczak 2022-08-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
644638 ZDP.UD.2230.20.2022 Remont pobocza przy drodze pwoiatowej nr 3189P w miejscoowści Mielnica Duża Patrycja Dworzyńska 2022-08-03 07:20:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings