Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
916174 8/IV/2024 Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla trzech projektów aplikujących o dofinansowanie w zakresie Działania FENX.03.01 "Transport miejski" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 Część 1: Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie Część 2: Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie Część 3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS) poprawiających dostępność komunikacyjną na terenie miasta Krakowa Anna Zaucha 2024-04-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
916532 5/IV/2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Korpala – od skrzyżowania z ul. Anny Szwed Śniadowskiej do ul. Korpala 24 Elżbieta Nowotarska 2024-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
919907 12/IV/2024 Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania dla OPP w Krakowie: SEGA wraz ze wszystkimi komponentami. Katarzyna Zwolińska 2024-05-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
916477 2/IV/2024 Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku Glinnik do ul. Kamedulskiej - zadanie realizowane w ramach programu budowy chodników Joanna Piekarz 2024-05-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
919866 14/IV/2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc parkingowych wokół Przychodni Rejonowej ul. Na Kozłówce wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia Iwona Banzet 2024-05-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
908765 21/III/2024 Rozbudowa ulicy Tynieckiej. Tomasz Wolnik 2024-05-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
919139 14/III/2024 Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Rzemieślniczej w Krakowie Joanna Piekarz 2024-05-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
919698 9/IV/2024 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn.: Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńskiej w rejonie mostu przy Bulwarach Białuchy Katarzyna Grońska 2024-05-10 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
920002 10/IV/2024 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Stanisława ze Skalbmierza” Artur Babiński 2024-05-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
913083 7/IV/2024 Opracowanie projektu remontu mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Dietla (Most Grunwaldzki) Iwona Banzet 2024-04-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
910950 15/II/2024 Wykonanie kamieniarskie granitowych postumentów, osadzenie 10 rzeźb smoków na postumentach z montażem trwale na gruncie: zadanie ZDMK/H 1.5/22, Dz.I; zadanie ZDMK/H 1.6/22, Dz.II ; zadanie ZDMK/H 1.7/22, Dz. VII oraz zadanie ZDMK/H 1.1/21 Dz. XIII. Anna Kosowska-Kotaba 2024-04-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
913046 3/IV/2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "ul. Pylna - budowa oświetlenia na działce nr 36/3 obr. K-7" Dawid Błasiak 2024-04-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
909450 19/III/2024 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego – aktualizacja dokumentacji Artur Babiński 2024-04-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
910634 1/IV/2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia na ul. Działowskiego w ramach realizacji zadania pn. Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Iwona Banzet 2024-04-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
911365 22/III/2024 Rozbudowa ul. Folwarcznej – opracowanie koncepcji. Katarzyna Zwolińska 2024-04-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
907198 18/III/2024 Budowa drogi KDX.1 ul. Orawska – ul. Długosza w Krakowie Dawid Błasiak 2024-04-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
908129 1/III/2024 Modernizacja ulicy Działkowej Elżbieta Nowotarska 2024-04-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
909459 20/III/2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy 88a na długości ok. 450 metrów Katarzyna Grońska 2024-04-11 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
908420 17/III/2024 Krowodrza zrywa z betonem – opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych warunkujących możliwość wykonania robót budowlanych lub zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Tomasz Wolnik 2024-04-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
905676 15/III/2024 Opracowanie projektu remontu mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Dietla (Most Grunwaldzki) Iwona Banzet 2024-04-09 12:48:53 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
889216 5/II/2024 Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską Anna Zaucha 2024-04-23 13:02:46 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
886984 3/II/2024 Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania dla OPP w Krakowie: SEGA wraz ze wszystkimi komponentami. Katarzyna Zwolińska 2024-04-12 11:35:14 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
885175 7/XII/2023 Krowodrza zrywa z betonem – opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych warunkujących możliwość wykonania robót budowlanych lub zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych Tomasz Wolnik 2024-02-29 08:56:56 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
878650 6/XII/2023 Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania dla OPP w Krakowie: SEGA wraz ze wszystkimi komponentami. Katarzyna Zwolińska 2024-02-13 07:57:07 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
861070 1/XII/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „ul. Vetulaniego – rozbudowa drogi wraz z budową oświetlenia” Anna Zaucha 2024-02-07 13:32:53 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
852650 6/XI/2023 Modernizacja ulicy Działkowej Elżbieta Nowotarska 2024-02-21 13:53:56 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
830447 1/X/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jazowej. Elżbieta Nowotarska 2023-11-15 09:40:50 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
826519 6/IX/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej i montaż krzyżownicy głębokorowkowej w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania z BO "Szybciej tramwajem". Tomasz Wolnik 2023-11-02 08:43:50 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
797400 8/VII/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Kraków zrywa z betonem - II edycja" Przebudowa infrastruktury drogowej we wskazanych lokalizacjach pod kątem wprowadzenia zieleni Artur Babiński 2023-08-22 10:25:37 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
893918 14/II/2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach- III etap": wyznaczenie przejścia przy ul. Bulwarowa/Odmogile Iwona Banzet 2024-04-10 11:04:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
889289 7/II/2024 Rozbudowa sieci oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej w Krakowie Iwona Banzet 2024-04-19 12:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
891271 10/II/2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu na os. Jagiellońskim przy budynku nr 33 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia. Katarzyna Zwolińska 2024-04-09 15:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
890408 6/II/2024 Oprac. dok. proj. dla zadania pn.: "Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płaszów zgodnie z planem rejonu ul. Przewóz (KDX.4) na dz. nr 403, 405 obr. 19 Podgórze" Dawid Błasiak 2024-03-27 07:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
890725 8/II/2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stare Miasto zrywa z betonem" (zadanie w BMK nr ZDMK/T1.13/24) w zakresie usunięcia na wskazanych lokalizacjach nawierzchni utwardzonych i zaprojektowanie zieleni (trawników, możliwe nasadzenia drzew i krzewów) wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych warunkujących realizację zadania Katarzyna Grońska 2024-04-05 11:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
888178 9/II/2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „ul. Vetulaniego – rozbudowa drogi wraz z budową oświetlenia” Anna Zaucha 2024-04-10 13:39:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
883784 4/I/2024 Realizacja ekranów akustycznych przy ul. Turowicza w ramach zadania pn.: „Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odc. od ul. Gen. B. Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego”. Dokończenie budowy ekranów akustycznych. Artur Babiński 2024-03-22 10:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
880974 1/I/2024 Świadczenie usług całodobowej ochrony na parkingach kubaturowych Iwona Banzet 2024-03-05 08:01:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
868451 3/XII/2023 Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej - Obszar 3 Krowodrza obejmująca Dzielnice IV, V, VI, VII. Tomasz Wolnik 2024-03-20 09:05:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
869351 8/XI/2023 Program Budowy Chodników – Część IV ul. Siarczanogórska – od ul. Myślenickiej do ul. Podchalnie od strony Szkoły Katarzyna Grońska 2024-03-08 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to