Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
542404 ZDM.NE-3.333.27.2021 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej leżącej w ciągu drogi krajowej nr 28 (Zator - Przemyśl - granica państwa) Joanna Podolak 2021-12-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
542415 ZDM.NE-3.333.28.2021 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Dojazd do terenu Izby Administracji Skarbowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Lwowskiej z drogą oznaczoną symbolem KDZ1 w mpzp Strefa Gospodarcza II Joanna Podolak 2021-12-10 10:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
527614 ZDM.NE-3.333.25.2021 Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na ulicach: 1. Słowackiego Nr 2185R – km 0+213,00; ul. Słowackiego Nr 2185R – km 0+705,00; ul. Krasińskiego Nr 2159R – km 0+262,00; ul. Krasińskiego Nr 2159R – km 0+328,00; ul. Sikorskiego Nr 120522R – km 0+0,033 Joanna Podolak 2021-11-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
500456 ZDM.NE-3.333.24.2021 Roboty brukarskie na terenie Przemyśla Joanna Podolak 2021-09-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
500063 ZDM.NE-3.333.23.2021 Montaż urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, rozbudowa infrastruktury drogowej przejść dla pieszych Joanna Podolak 2021-09-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
498546 ZDM.NE-3.333.22.2021 Remont schodów łączących Rynek Starego Miasta z ul. Grodzką w Przemyślu (Schody Rycerskie) Joanna Podolak 2021-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
497376 ZDM.NE-3.333.21.2021 Przebudowa dróg - wykonanie nawierzchni bitumicznych w Przemyślu Joanna Podolak 2021-09-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
489894 ZDM.NE-3.333.20.2021 Wykonanie nawierzchni części ulicy Kruhel Wielki Joanna Podolak 2021-08-16 10:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
489756 ZDM.NE-3.333.19.2021 Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Kruhelskiej Joanna Podolak 2021-08-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
487005 ZDM.NE-3.333.18.2021 Przebudowa północno - wschodniej części Rynku Starego Miasta wraz z badaniami archeologicznymi w ramach projektu pn.: "Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu" Joanna Podolak 2021-08-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
483639 ZDM.NE-3.333.17.2021 Przebudowa ul. Księcia Józefa Poniatowskiego w Przemyślu Joanna Podolak 2021-07-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
476147 ZDM.NE-3.333.14.2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40 – 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00 Joanna Podolak 2021-07-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings