Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
No proceedings

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
184208 Świadczenie usług w branży sanitarnej w zakresie usuwania awarii, napraw, bieżącej konserwacji i remontów w 2019 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 Dział Inwesytcji 2018-12-28 12:00:00 Inquiry Go to
182751 Świadczenie usług w branży sanitarnej w zakresie usuwania awarii, napraw, bieżącej konserwacji i remontów w 2019 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 Dział Inwesytcji 2018-12-21 09:00:00 Inquiry Go to