Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
902104 Sprawdzenie i weryfikacja wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z wystąpieniem robót dodatkowych, zmian wprowadzonych przez Nadzór Autorski oraz zmian wynikłych z otrzymanych postanowień, decyzji lub innych rozstrzygnięć administracyjnych, podczas prowadzenia robót budowlanych pod kątem jej prawidłowości w odniesieniu do pierwotnej dokumentacji projektowej (branża drogowa, konstrukcyjna, architektoniczna, zieleni, elektryczna, teletechniczna, sanitarna) związanej z wykonaniem prac projektowych i robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” oraz wykonaniem robót budowlanych w formule „Wybuduj” dla zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dział Inwesytcji 2024-03-20 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
837766 ZP.312.6.2023 Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „wybuduj” Katarzyna Pieciukiewicz 2024-02-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
852519 ZP.312.9.2023 Świadczenie usług w zakresie druku na rok 2024 (plakatów, ulotek, kalendarzy, kart, broszur itp.) Katarzyna Pieciukiewicz 2023-12-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
852475 ZP.312.8.2023 Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) z terenu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Katarzyna Pieciukiewicz 2023-12-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
841246 Świadczenie usług w zakresie druku na rok 2024 (plakatów, ulotek, kalendarzy, kart, broszur itp.). Katarzyna Pieciukiewicz 2023-11-08 14:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
832852 ZP.312.7.2023 Dostawa 1 szt. samochodu osobowego typu van, kombi do przewozu 9 osób wraz z kierowcą oraz rzeczy Katarzyna Pieciukiewicz 2023-10-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
827515 ZP.312.5.2023 Dostawa 1 szt. samochodu osobowego typu van, kombi do przewozu 9 osób wraz z kierowcą oraz rzeczy Katarzyna Pieciukiewicz 2023-10-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
813417 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024 Katarzyna Pieciukiewicz 2023-09-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
812727 A.2013.32.MB.2023 Szacowanie wartości zamówienia - samochód do przewozu 9 osób z kierowcą. Marek Bylewski 2023-09-11 12:31:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
798469 IR.2226.1.2023 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „wybuduj”". Dorota Obszańska-Prusaczyk 2023-08-11 10:00:00 Wstępne konsultacje rynkowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings