Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
361291 Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jego otoczenia. Dział Inwesytcji 2020-07-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
355512 Uzupełniająca inwentaryzacja dla pomieszczeń zlokalizowanych w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach realizacji zadania pn. „Odbudową skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego, opracowaniem wielobranżowej koncepcji oraz szacunkowym kosztem wykonania zadania inwestycyjnego Dział Inwesytcji 2020-06-16 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
349351 Wykonanie prac naprawczych, kowalsko -ślusarskich na terenie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Dział Inwesytcji 2020-05-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
285479 Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów, kartridży dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Marek Bylewski 2019-12-16 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
280959 Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Marek Bylewski 2019-12-16 08:00:00 - Supply Go to
286490 Ochrona parkingu samochodowego należącego do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Marek Bylewski 2019-12-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
280751 Zaproszenie do złożenia oferty na wywóz odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) z terenu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Marek Bylewski 2019-12-12 10:00:00 - Service Go to
286534 Prowadzenie bieżącej konserwacji oraz serwisu naprawczego systemu monitoringu, zainstalowanych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Marek Bylewski 2019-12-12 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
285107 Świadczenie usług w branży sanitarnej w zakresie usuwania awarii, napraw, bieżącej konserwacji i remontów w 2020 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 Dział Inwesytcji 2019-12-09 09:00:00 - Service Go to
279453 Świadczenie usług w branży sanitarnej w zakresie usuwania awarii, napraw, bieżącej konserwacji i remontów w 2020 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 Dział Inwesytcji 2019-12-02 10:00:00 - Service Go to