Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
267233 Przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń (dźwigów) zainstalowanych w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 przed upływem terminu gwarancji i rękojmi. Dział Inwesytcji 2019-10-24 15:00:00 Inquiry Go to
265265 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Marek Bylewski 2019-10-28 08:06:00 Inquiry Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
262447 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020. Olga Jarmołowska 2019-10-11 12:00:00 Inquiry Go to
254232 Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, o powierzchni użytkowej ca 19 341,64 m ²,położonego w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34. Dział Inwesytcji 2019-09-13 12:00:00 Inquiry Go to
254221 Wykonanie osuszania zawilgoconych ścian zlokalizowanych w przestrzeniach Galerii Gotyckiej skrzydła wschodniego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dział Inwesytcji 2019-09-13 11:00:00 Inquiry Go to
241728 Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku Zamek Książąt Pomorskich w Szczecin Dział Inwesytcji 2019-07-26 12:00:00 Inquiry Go to
235636 Wykonanie i dostarczenie toreb drelichowych wraz z nadrukiem Dorota Obszańska-Prusaczyk 2019-06-28 13:00:00 Inquiry Go to
233863 Wykonanie remontu polegającego na wykonaniu przeglądu wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementów umieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawą elewacji, gzymsów i opierzeń blacharskich. Dział Inwesytcji 2019-06-21 12:00:00 Inquiry Go to
222982 Remont polegający na wykonaniu przeglądu wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementów umieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawą elewacji, gzymsów i opierzeń blacharskich. Dział Inwesytcji 2019-05-17 12:00:00 Inquiry Go to
218447 Konwojowanie dzieł sztuki na trasie Szczecin – Kielce Dorota Obszańska-Prusaczyk 2019-04-25 13:00:00 Inquiry Go to
218532 Usługa transportowa - przewóz osób na trasie Szczecin-Odessa-Szczecin Dorota Obszańska-Prusaczyk 2019-04-25 12:00:00 Inquiry Go to
217885 Wykonanie i dostarczenie, na podstawie projektu przygotowanego przez Zamawiającego 2 kompletów puzzli. Dorota Obszańska-Prusaczyk 2019-04-24 14:30:00 Inquiry Go to