Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
472838 ZP.312.2.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz programem konserwatorskim dla zadania: Remont dachu z attyką Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Katarzyna Pieciukiewicz 2021-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
463758 Świadczenie usług kowalsko-ślusarskich na terenie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dział Inwesytcji 2021-06-07 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
461502 Świadczenie usług kowalsko-ślusarskich na terenie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dział Inwesytcji 2021-05-26 13:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
458776 „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z programem konserwatorskim dla zadania REMONT DACHU Z ATTYKĄ ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE” Dział Inwesytcji 2021-05-24 07:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
455511 „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z programem konserwatorskim dla zadania REMONT DACHU Z ATTYKĄ ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE” Dział Inwesytcji 2021-05-14 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
452590 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dział Inwesytcji 2021-05-07 23:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
449740 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dział Inwesytcji 2021-04-29 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
447790 ZP.312.1.2021 Wykonanie badań geotechnicznych podłoża w obrębie wzgórza zamkowego wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu konstrukcji i warunków posadowienia konstrukcji podziemnych (tuneli). Katarzyna Pieciukiewicz 2021-04-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
435890 Wykonanie badań geotechnicznych podłoża w obrębie wzgórza zamkowego wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu konstrukcji i warunków posadowienia konstrukcji podziemnych (tuneli). Dział Inwesytcji 2021-03-22 11:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
429433 Udrożnienie i zabezpieczenie wejścia do tunelu znajdującego się na skarpie północnej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dział Inwesytcji 2021-03-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
422870 Wycinka 58 szt. drzew i 175 m2 krzewów na działce ewidencyjnej nr 7/35 położonej w obrębie Szczecin Śródmieście, podrastających skarpę północną Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dział Inwesytcji 2021-02-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings