Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
285479 Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów, kartridży dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Marek Bylewski 2019-12-16 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
280959 Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Marek Bylewski 2019-12-16 08:00:00 - Supply Go to
286490 Ochrona parkingu samochodowego należącego do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Marek Bylewski 2019-12-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
280751 Zaproszenie do złożenia oferty na wywóz odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) z terenu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Marek Bylewski 2019-12-12 10:00:00 - Service Go to
286534 Prowadzenie bieżącej konserwacji oraz serwisu naprawczego systemu monitoringu, zainstalowanych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Marek Bylewski 2019-12-12 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
285107 Świadczenie usług w branży sanitarnej w zakresie usuwania awarii, napraw, bieżącej konserwacji i remontów w 2020 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 Dział Inwesytcji 2019-12-09 09:00:00 - Service Go to
279453 Świadczenie usług w branży sanitarnej w zakresie usuwania awarii, napraw, bieżącej konserwacji i remontów w 2020 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 Dział Inwesytcji 2019-12-02 10:00:00 - Service Go to
265265 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Marek Bylewski 2019-10-28 08:06:00 - - Go to
267233 Przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń (dźwigów) zainstalowanych w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 przed upływem terminu gwarancji i rękojmi. Dział Inwesytcji 2019-10-24 15:00:00 - - Go to
262447 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020. Olga Jarmołowska 2019-10-11 12:00:00 - - Go to