Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
589388 ZP.312.2.2022 Wykonanie projektu i robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz robót w formule „wybuduj” dla zadania Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie. Katarzyna Pieciukiewicz 2022-06-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
608892 Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej obejmującej remont sali Kina Zamek oraz pomieszczenia technicznego nr 104 Dział Inwesytcji 2022-05-13 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
607027 ZP.312.4.2022 Druk i dostawa 3-tomowego polskiego wydania kroniki Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina”. Katarzyna Pieciukiewicz 2022-05-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
597386 ZP.312.3.2022 Świadczenie usług w zakresie druku na rok 2022 (plakatów, ulotek, kalendarzy, kart, broszur itp.). Katarzyna Pieciukiewicz 2022-04-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
567545 ZP.312.1.2022 Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych techniką offsetową oraz techniką cyfrową na rok 2022 (plakatów, ulotek, kalendarzy, kart, broszur itp.). Katarzyna Pieciukiewicz 2022-02-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
560695 Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych techniką offsetową oraz techniką cyfrową w 2022 roku. Katarzyna Pieciukiewicz 2022-01-14 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
555009 Prowadzenie w 2022r. bieżącej konserwacji oraz serwisu naprawczego i pogotowia technicznego instalacji sanitarnych tj.systemu wentylacji i klimatyzacji wraz z urządzeniami zainstalowanymi w skrzydle północnym, piwnicach skrzydła zachodniego, w CIKit oraz pod tarasem południowym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, przy ul. Korsarzy 34. Dział Inwesytcji 2021-12-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
541853 A.2013.50.2021.MB Dostawę podzespołów komputerowych na potrzeby Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Marek Bylewski 2021-12-03 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
529328 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022. Katarzyna Pieciukiewicz 2021-11-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
504860 ZP.312.8.2021 Wykonanie prac związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym wraz z zabezpieczeniem odkrytych tuneli Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Katarzyna Pieciukiewicz 2021-09-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
500361 Aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Dział Inwesytcji 2021-09-02 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings