Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
286534 Prowadzenie bieżącej konserwacji oraz serwisu naprawczego systemu monitoringu, zainstalowanych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Marek Bylewski 2019-12-12 08:00:00 Inquiry Go to
280751 Zaproszenie do złożenia oferty na wywóz odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) z terenu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Marek Bylewski 2019-12-12 10:00:00 Inquiry Go to
286490 Ochrona parkingu samochodowego należącego do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Marek Bylewski 2019-12-13 10:00:00 Inquiry Go to
280959 Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Marek Bylewski 2019-12-16 08:00:00 Inquiry Go to
285479 Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów, kartridży dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Marek Bylewski 2019-12-16 08:00:00 Inquiry Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
285107 Świadczenie usług w branży sanitarnej w zakresie usuwania awarii, napraw, bieżącej konserwacji i remontów w 2020 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 Dział Inwesytcji 2019-12-09 09:00:00 Inquiry Go to
279453 Świadczenie usług w branży sanitarnej w zakresie usuwania awarii, napraw, bieżącej konserwacji i remontów w 2020 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 Dział Inwesytcji 2019-12-02 10:00:00 Inquiry Go to
265265 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Marek Bylewski 2019-10-28 08:06:00 Inquiry Go to
267233 Przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń (dźwigów) zainstalowanych w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 przed upływem terminu gwarancji i rękojmi. Dział Inwesytcji 2019-10-24 15:00:00 Inquiry Go to
262447 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020. Olga Jarmołowska 2019-10-11 12:00:00 Inquiry Go to
254232 Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, o powierzchni użytkowej ca 19 341,64 m ²,położonego w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34. Dział Inwesytcji 2019-09-13 12:00:00 Inquiry Go to
254221 Wykonanie osuszania zawilgoconych ścian zlokalizowanych w przestrzeniach Galerii Gotyckiej skrzydła wschodniego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dział Inwesytcji 2019-09-13 11:00:00 Inquiry Go to
241728 Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku Zamek Książąt Pomorskich w Szczecin Dział Inwesytcji 2019-07-26 12:00:00 Inquiry Go to
235636 Wykonanie i dostarczenie toreb drelichowych wraz z nadrukiem Dorota Obszańska-Prusaczyk 2019-06-28 13:00:00 Inquiry Go to
233863 Wykonanie remontu polegającego na wykonaniu przeglądu wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementów umieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawą elewacji, gzymsów i opierzeń blacharskich. Dział Inwesytcji 2019-06-21 12:00:00 Inquiry Go to