Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
374134 579910-N-2020 Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jego otoczenia. Dział Inwesytcji 2020-09-10 10:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
373797 Wykonanie odwiertu na terenie promenady północnej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w celu zinwentaryzowania stwierdzonych konstrukcji podziemnych (tuneli). Dział Inwesytcji 2020-09-07 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
372719 Wykonanie odwiertu na terenie promenady północnej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w celu zinwentaryzowania stwierdzonych konstrukcji podziemnych (tuneli). Dział Inwesytcji 2020-08-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
371815 Wykonanie prac związanych z wykonaniem odwiertu na terenie promenady północnej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w celu zinwentaryzowania stwierdzonych konstrukcji podziemnych (tuneli). Dział Inwesytcji 2020-08-24 11:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
367867 Wykonanie dwóch odwiertów na terenie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w celu umożliwienia wejścia oraz wykonania innych działań w zakresie zinwentaryzowania stwierdzonych konstrukcji podziemnych (tuneli). Dział Inwesytcji 2020-08-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
366327 Wykonanie interwencyjnych prac naprawczych elewacji skrzydła południowego, północnego, zachodniego i menniczego oraz Wieży Dzwonów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Dział Inwesytcji 2020-07-30 13:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
361291 Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jego otoczenia. Dział Inwesytcji 2020-07-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
355512 Uzupełniająca inwentaryzacja dla pomieszczeń zlokalizowanych w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach realizacji zadania pn. „Odbudową skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego, opracowaniem wielobranżowej koncepcji oraz szacunkowym kosztem wykonania zadania inwestycyjnego Dział Inwesytcji 2020-06-16 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
349351 Wykonanie prac naprawczych, kowalsko -ślusarskich na terenie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Dział Inwesytcji 2020-05-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
285479 Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów, kartridży dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Marek Bylewski 2019-12-16 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to