Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
647555 ZP.312.6.2022 Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie w formule "zaprojektuj i wybuduj” Dorota Obszańska-Prusaczyk 2022-09-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
632085 ZP.312.5.2022 Druk i dostawa 3-tomowego polskiego wydania kroniki Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina”. Katarzyna Pieciukiewicz 2022-07-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
589388 ZP.312.2.2022 Wykonanie projektu i robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz robót w formule „wybuduj” dla zadania Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie. Katarzyna Pieciukiewicz 2022-06-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
608892 Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej obejmującej remont sali Kina Zamek oraz pomieszczenia technicznego nr 104 Dział Inwesytcji 2022-05-13 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
607027 ZP.312.4.2022 Druk i dostawa 3-tomowego polskiego wydania kroniki Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina”. Katarzyna Pieciukiewicz 2022-05-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
597386 ZP.312.3.2022 Świadczenie usług w zakresie druku na rok 2022 (plakatów, ulotek, kalendarzy, kart, broszur itp.). Katarzyna Pieciukiewicz 2022-04-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
567545 ZP.312.1.2022 Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych techniką offsetową oraz techniką cyfrową na rok 2022 (plakatów, ulotek, kalendarzy, kart, broszur itp.). Katarzyna Pieciukiewicz 2022-02-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
560695 Świadczenie usług w zakresie druku materiałów promocyjnych techniką offsetową oraz techniką cyfrową w 2022 roku. Katarzyna Pieciukiewicz 2022-01-14 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
555009 Prowadzenie w 2022r. bieżącej konserwacji oraz serwisu naprawczego i pogotowia technicznego instalacji sanitarnych tj.systemu wentylacji i klimatyzacji wraz z urządzeniami zainstalowanymi w skrzydle północnym, piwnicach skrzydła zachodniego, w CIKit oraz pod tarasem południowym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, przy ul. Korsarzy 34. Dział Inwesytcji 2021-12-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
541853 A.2013.50.2021.MB Dostawę podzespołów komputerowych na potrzeby Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Marek Bylewski 2021-12-03 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings