Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
813417 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024 Katarzyna Pieciukiewicz 2023-09-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
812727 A.2013.32.MB.2023 Szacowanie wartości zamówienia - samochód do przewozu 9 osób z kierowcą. Marek Bylewski 2023-09-11 12:31:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
798469 IR.2226.1.2023 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „wybuduj”". Dorota Obszańska-Prusaczyk 2023-08-11 10:00:00 Wstępne konsultacje rynkowe Construction work Go to
785873 ZP.312.4.2023 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „wybuduj” Katarzyna Pieciukiewicz 2023-07-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
776489 ZP.312.3.2023 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „wybuduj” Katarzyna Pieciukiewicz 2023-06-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
752491 ZP.312.2.2023 Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „wybuduj” Dorota Obszańska-Prusaczyk 2023-05-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
745853 ZP.312.1.2023 Dostawa, montaż, konfiguracja startowa, szkolenie z obsługi pełnego zestawu do realizacji projekcji kina plenerowego w systemie DCI Katarzyna Pieciukiewicz 2023-04-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
744590 Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” Dział Inwesytcji 2023-03-27 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
739161 Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” Dział Inwesytcji 2023-03-16 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
710954 ZP.312.10.2022 Świadczenie usług w zakresie druku na rok 2023 (plakatów, ulotek, kalendarzy, kart, broszur itp.) Katarzyna Pieciukiewicz 2023-01-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings