Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
No proceedings

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
285479 Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów, kartridży dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Marek Bylewski 2019-12-16 08:00:00 Inquiry Go to
280959 Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Marek Bylewski 2019-12-16 08:00:00 Inquiry Go to
286490 Ochrona parkingu samochodowego należącego do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Marek Bylewski 2019-12-13 10:00:00 Inquiry Go to
280751 Zaproszenie do złożenia oferty na wywóz odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) z terenu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Marek Bylewski 2019-12-12 10:00:00 Inquiry Go to
286534 Prowadzenie bieżącej konserwacji oraz serwisu naprawczego systemu monitoringu, zainstalowanych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Marek Bylewski 2019-12-12 08:00:00 Inquiry Go to
285107 Świadczenie usług w branży sanitarnej w zakresie usuwania awarii, napraw, bieżącej konserwacji i remontów w 2020 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 Dział Inwesytcji 2019-12-09 09:00:00 Inquiry Go to
279453 Świadczenie usług w branży sanitarnej w zakresie usuwania awarii, napraw, bieżącej konserwacji i remontów w 2020 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 Dział Inwesytcji 2019-12-02 10:00:00 Inquiry Go to
265265 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Marek Bylewski 2019-10-28 08:06:00 Inquiry Go to
267233 Przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń (dźwigów) zainstalowanych w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 przed upływem terminu gwarancji i rękojmi. Dział Inwesytcji 2019-10-24 15:00:00 Inquiry Go to
262447 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020. Olga Jarmołowska 2019-10-11 12:00:00 Inquiry Go to