Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
715378 BZP.271.5.2023 Świadczenie usług administrowania obiektem dworca autobusowego w Zakopanem Ewa Stasik 2023-01-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
715452 BZP.271.6.2023 Świadczenie usług kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej (4 części) Ewa Stasik 2023-01-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
712344 BZP.271.1.2023 Budowa toalet publicznych w ramach zadania „Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego” (postępowanie 4) Ewa Stasik 2023-01-19 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
712303 BZP.271.3.2023 Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE Ewa Stasik 2023-01-19 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
705096 BZP.271.112.2022 Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana w Zakopanem Ewa Stasik 2023-01-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
704898 BZP.271.108.2022 Świadczenie usług administrowania obiektem dworca autobusowego w Zakopanem Ewa Stasik 2022-12-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
704297 BZP.271.107.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 r.” Ewa Stasik 2022-12-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
702676 BZP.271.103.2022 Świadczenie w 2023 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Miasto Zakopane Dominika Majerczyk 2022-12-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
702900 BZP.271.111.2022 Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia na terenie Miasta Zakopane Agnieszka Pancherz 2022-12-15 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
696613 BZP.271.102.2022 Budowa toalet publicznych w ramach zadania ,,Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego" Dominika Majerczyk 2022-12-13 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings