Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
663725 BZP.271.87.2022 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania ,,Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych" w Zakopanem Dominika Majerczyk 2022-09-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
660439 BZP.271.79.2022 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NA TERENIE MIASTA ZAKOPANE Ewa Stasik 2022-10-04 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
666384 BZP.271.82.2022 Budowa toalet publicznych w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego” Ewa Stasik 2022-10-06 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
664585 BZP.271.85.2022 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach będących własnością Gminy Miasto Zakopane Agnieszka Pancherz 2022-09-23 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
664613 BZP.271.86.2022 Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Krupówki 41a w Zakopanem Agnieszka Pancherz 2022-09-22 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
663423 BZP.271.83.2022 Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - 4 części - Dominika Majerczyk 2022-09-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
656952 BZP.271.77.2022 Modernizacja dróg publicznych w Zakopanem Część 1 - ul. Stare Krzeptówki Część 2 - ul. Kamieniec Ewa Stasik 2022-09-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
656274 BZP.271.76.2022 Budowa sieci oświetlenia ulicznego Część 1 - ul. Harenda Część 2 - ul. Króle Dominika Majerczyk 2022-09-13 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
647767 BZP.271.71.2022 Dostawa wraz z montażem wyposażenia oraz aranżacji wnętrza sali klubowej w ramach zadania „Rewitalizacja budynków dworca PKP” Ewa Stasik 2022-08-30 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
649668 BZP.271.75.2022 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania ,,Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych” w Zakopanem Ewa Stasik 2022-08-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
647928 BZP.271.72.2022 Zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Zakopanem Ewa Stasik 2022-08-18 11:05:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
648095 BZP.271.78.2022 Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Krupówki 41a w Zakopanem Agnieszka Pancherz 2022-08-11 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
647935 BZP.271.49.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie zatoki autobusowej podwójnej na odcinku drogi Aleje 3 Maja Ewa Stasik 2022-08-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings