Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
889708 BZP.271.14.2024 Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane Ewa Stasik 2024-03-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
889703 BZP.271.7.2024 Modernizacja drogi ul. Ciągłówka w Zakopanem Dominika Majerczyk 2024-03-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
887124 BZP.271.13.2024 Wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę opraw oświetlenia ulicznego Agnieszka Pancherz 2024-02-19 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
875973 BZP.271.2.2024 Świadczenie usług ogrodniczych na terenie Miasta Zakopane - 2 części Ewa Stasik 2024-02-16 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
880262 BZP.271.10.2024 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę zadaszenia boiska przy SP1 w Zakopanem Agnieszka Pancherz 2024-02-02 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
875998 BZP.271.5.2024 Budowa nowej drogi pomiędzy ulicami Chyców Potok a Szymony Boczna w Zakopanem Dominika Majerczyk 2024-02-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
872323 BZP.271.4.2024 Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha Kaczyńskiego w Zakopanem Dominika Majerczyk 2024-01-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
872066 BZP.271.1.2024 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę zadaszenia boiska przy SP1 Dominika Majerczyk 2024-01-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
869041 BZP.271.118.2023 Świadczenie usług administrowania obiektem dworca autobusowego w Zakopanem Ewa Stasik 2024-01-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
862964 BZP.271.110.2023 Świadczenie usług administrowania obiektem dworca autobusowego w Zakopanem Ewa Stasik 2023-12-27 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
864645 BZP.271.112.2023 Świadczenie usług kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej Marzena Staciwa 2023-12-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
862175 BZP.271.102.2023 Administrowanie nieruchomościami gminnymi - 2 części Marzena Staciwa 2023-12-19 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings