Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
613055 BZP.271.50.2022 Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zakopanem do warunków p. poż. Dominika Majerczyk 2022-06-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
613865 BZP.271.55.2022 Przebudowa i remont dróg gminnych ul. Żeromskiego i ul. Pocztowców w Zakopanem Dominika Majerczyk 2022-06-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
608229 BZP.271.43.2022 Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w mieście Zakopane Ewa Stasik 2022-06-02 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
615477 BZP.271.52.2022 ,,Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka - Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi" i ,,Remont drogi rolnej Furmanowa w miejscowości Zakopane" Dominika Majerczyk 2022-06-03 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
614591 BZP.271.51.2022 Budowa parkingu zaporowego na Spyrkówce Dominika Majerczyk 2022-06-03 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
609504 BZP.271.53.2022 Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w ciągu dróg publicznych gminnych w technologii grubowarstwowej Ewa Stasik 2022-05-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
592935 BZP.271.36.2022 Dostawa wraz z montażem sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem dla mediateki oraz wykonanie stałej wystawy na antresoli w budynku dworca dla zadania „Rewitalizacja budynków dworca PKP” Ewa Stasik 2022-05-04 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
603678 BZP.271.46.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla drogowych robót budowlanych w ramach zadań: "Modernizacja ul. Żeromskiego" oraz "Modernizacja ul. Pocztowców" w Zakopanem Agnieszka Pancherz 2022-04-28 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
599452 BZP.271.42.2022 Przebudowa skrzyżowania ul. Chramcówki z ul. Gimnazjalną w Zakopanem Ewa Stasik 2022-04-27 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
592885 BZP.271.35.2022 Dostawa wraz z montażem wyposażenia oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń mediateki i antresoli budynku dworca w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja budynków dworca PKP” w Zakopanem Ewa Stasik 2022-04-26 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
597074 BZP.271.44.2022 Remont łazienek w budynku mieszkalnym przy ul. Kasprowicza 35f w Zakopanem Agnieszka Pancherz 2022-04-25 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
599188 BZP.271.45.2022 Roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewętrznej w budynku przy ul. Kamieniec 6 w Zakopanem Agnieszka Pancherz 2022-04-20 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
592529 BZP.271.38.2022 Przebudowa i remont dróg gminnych ul. Żeromskiego i ul. Pocztowców w Zakopanem Ewa Stasik 2022-04-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
592525 BZP.271.40.2022 Remonty dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych na terenie Gminy Miasto Zakopane - 4 części Ewa Stasik 2022-04-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
592530 BZP.271.37.2022 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych na terenie miasta Zakopane Ewa Stasik 2022-04-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings