Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
825075 IR.271.10.2023 Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 31/2, 39, 47/2, 48/2 - j. e. 022605_2.0002 - Grodziec Monika Dyrkacz 2023-10-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
817453 IR.271.9.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zagrodno Monika Dyrkacz 2023-10-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
774853 Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych – zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy. Paweł KALINOWSKI 2023-06-09 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
767652 Modernizacja – przebudowa samochodu pożarniczego Star 266 nr. rej. DZL K274 Grzegorz Szczepanowski 2023-05-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
804000 IR.271.8.2023 Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Grodziec (dz. nr 31/2, 39, 47/2, 48/2) Monika Dyrkacz 2023-09-07 14:23:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
764785 IR.271.4.2023 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie - dokończenie inwestycji Monika Dyrkacz 2023-06-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
750026 IR.271.3.2023 "Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach" - realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj Monika Dyrkacz 2023-06-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
726366 IR.271.2.2023 Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Monika Dyrkacz 2023-03-24 09:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
722977 IR.271.1.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno” Monika Dyrkacz 2023-03-14 15:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
704375 ZSPZ/PR-2/2022 Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie. Danuta Czyszczoń 2023-01-03 19:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
704359 ZSPZ/PK-1/2022 Zakup biletów na przewóz dzieci wraz z opieką w trakcie podróży oraz doprowadzenie ich na teren szkoły i odprowadzenie po zajęciach do autobusu. Danuta Czyszczoń 2023-01-03 20:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
681217 IR.271.9.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zagrodno Monika Dyrkacz 2023-01-13 10:45:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
685140 IR.271.11.2022 Przebudowa / Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno Monika Dyrkacz 2022-12-09 11:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
688808 IR.271.13.2022 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” II NABÓR. Monika Dyrkacz 2022-12-13 11:06:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to