Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
622322 15/WZI/22/WIB Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi prowadzonymi w ramach zadań: 55148 i 55193. Dział Zamówień 2022-08-08 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
632266 25/WZI/22/SGKiE „Zakup energii elektrycznej z grupy taryfowej Cx i Bx na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu na 2023 rok” Dział Zamówień 2022-08-01 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
633271 26/WZI/22?WISiP Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zad.55204 „Przebudowa wojskowej bocznicy kolejowej nr 714” w Powidzu. Część I – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej. Część II – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży kolejowej. Dział Zamówień 2022-07-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
630437 27/WZI/22/WEN Rozbiórka Placu Ćwiczeń Praktycznych, kulochwytu przy wjeździe na strzelnicę tunelową oraz budynków nr 33, 53, 68, 69 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w K-2725 Poznań. Dział Zamówień 2022-07-13 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
631305 24/22/WZI "Wykonanie planu schematycznego wojskowej bocznicy kolejowej nr 714 Powidz". Dział Zamówień 2022-07-04 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
626436 21/WZI/22/WIB "Dostosowanie kotłowni opalanych koksem i zasilanych energią elektryczną do zmiany paliwa na gaz ziemny i olej opałowy" w 33. BLTr w Powidzu, K-6015. Dział Zamówień 2022-06-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
618013 18/22/WEN "Ekspertyza wykonanej instalacji pomp ciepła z dolnym źródłem zasilania oraz instalacji solarnej zlokalizowanej w m. Porażyn wraz z wykonaniem bilansu cieplnego budynku". Dział Zamówień 2022-06-01 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
611328 16/22/WI Wykonanie Koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenu zamkniętego w Poznaniu. Dział Zamówień 2022-05-27 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
592713 14/WZI/22/WIB Zadanie 55208 Poznań 12. WBOT pn. „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej” – zaprojektowanie źródła ciepła. Dział Zamówień 2022-04-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
585143 10/WZI/22/WIB Zadanie 55228 „Rozbudowa instalacji teleinformatycznych w budynku nr 11” w Poznaniu CSWLąd Dział Zamówień 2022-04-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
515761 54/21/WKiA Ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego w Wojskowym Zarządzie Infrastruktury w formie Samooceny z Niezależną Walidacja. Dział Zamówień 2021-10-05 12:49:21 Zapytanie ofertowe Service Go to