Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
365381 WZP.271-56/20 Zabezpieczenie i uszczelnienie nasypu drogowego drogi wojewódzkiej nr 181 w m. Drawski Młyn Joanna Olejniczak 2020-08-06 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
365640 WZP.271-57/20 Wykonanie tymczasowej drogi objazdowej dla odcinka DW 178 Wałcz – Oborniki od km 30+670 do km 30+850 będącego w stanie awaryjnym Joanna Olejniczak 2020-08-10 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
365772 WZP.271-58/20 Budowa budynku garażowo-magazynowego w Obwodzie Drogowym w Ostrowie Wlkp. Joanna Olejniczak 2020-08-10 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
366557 WZP.271-59/20 Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew wraz z utwardzeniem dojścia do przejścia dla pieszych kostką brukową. Joanna Olejniczak 2020-08-11 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
367658 WZP.271-60/20 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice etap II od km 0+000 do km 0+232,01 Joanna Olejniczak 2020-08-17 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
364781 WZP.271-55/20 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek – Konin w m. Wola Podłężna. Joanna Olejniczak 2020-08-04 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
363773 WZP.271-54/20 Sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 432 – ul. Grunwaldzka na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja i ul. Ludwika Zamenhofa w Śremie. Joanna Olejniczak 2020-08-03 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
364062 WZDW.WZP.271-53/20 Budowa ekranów akustycznych na moście nad rzeką Wełna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 – obwodnicy Obornik Joanna Olejniczak 2020-08-03 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
363110 WZP.271-48/20 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek” Joanna Olejniczak 2020-07-30 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
364419 WZP.271-42/20 Długoterminowy najem samochodu osobowego Joanna Olejniczak 2020-07-27 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
361747 WZP.271-52/20 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Bukownica, polegająca na budowie chodnika – etap I. Joanna Olejniczak 2020-07-22 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
360821 WZDW.WZP.271-50/20 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Grab - etap I Joanna Olejniczak 2020-07-20 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
359438 WZP.271-51/20 Sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 260 skrzyżowanie ul. Witkowskiej z ul. Osiniec w Gnieźnie Joanna Olejniczak 2020-07-17 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
361079 Przedłużenie gwarancji producenta serwera Dell R530 o dodatkowe 5 lat. Zespół IT 2020-07-10 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
361002 WZP.271-47/20 Dostawa i wdrożenie rozwiązania do zbierania logów Joanna Olejniczak 2020-07-10 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to