Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
445223 RDW.CZ.271 - 75 /21 Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Czarnkowie RDW Czarnków 2021-04-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
442312 Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz remontem nawierzchni w m. Półwiosek Lubstowski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie – etap II Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-20 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
442465 WZP.271-26/21 Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447 w miejscowości Antonin Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
443223 WZP.271-22/21 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek – Konin w m. Kramsk, ul Konińska w zakresie przebudowy chodnika – Etap I Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
446399 WZP.271-21/21. Usługi związane z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów ciężarowych marki Mercedes – Benz Unimog U-300. Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
445713 WZP.271-31/21 Cz.1 Dostawa ciągnika rolniczego fabrycznie nowego o roku produkcji 2020 lub 2021 wyposażonego w urządzenia do utrzymania dróg (ładowacz czołowy 2 szt., kosiarka bijakowa tylno-boczna 1 szt.); Cz. 2 Dostawa rębaków do gałęzi – 4 szt. Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-22 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
446022 WZP.271-33/21 Koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. w podziale na 2 części Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-23 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
444692 WZP.271-29/21 Remont nawierzchni dawnej DK 5 Węzeł S5 Gniezno Południe – Modliszewko w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Kiszkowską w Gnieźnie Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-26 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
445646 WZP.271-32/21 Sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 442 z DP4342P – Janków Pierwszy km 58+365 Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
441295 WZP.271-24/21 Remont istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymsko w m. Lisków, ul. Blizińskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
443580 WZP.271-30/21 Dostawa fabrycznie nowego o roku produkcji 2021 samochodu osobowego Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
440377 WZP.271-20/21 Wykonanie oznakowania poziomego wybranych ciągów dróg wojewódzkich na terenie 9 Rejonów Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
441481 WZP.271-19/21 Opracowanie projektu budowlanego dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 153 w m. Gajewo. Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
441458 RDW.CZ.271 - 58 /21 Dostawa masy mineralno-emulsyjnej na zimno dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie RDW Czarnków 2021-04-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
441474 RDW.CZ.271 - 56 /21 Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie RDW Czarnków 2021-04-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
440358 WZP.271-18/21 Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: „Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 na odcinku od DW 143 do DW 184” Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
434838 WZP.271-15/21 1.Remont drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Sompolno – Kłodawa – Dąbie na odc. od m.Kłodawa do m. Krzewata w granicach istniejącego pasa drogowego – Etap 1 2.Przebudowa przepustu zlokalizowanego pod drogą wojewódzka nr 263 w m. Kłodawa Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-01 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
432739 WZP.271-16/21 Dostawa fabrycznie nowego o roku produkcji 2021 samochodu osobowego Wydział Zamówień Publicznych 2021-03-30 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
434567 WZP.271-14/21 Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi i kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie w m. Izdebno – Etap I Wydział Zamówień Publicznych 2021-03-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
391362 Dostawa 10 licencji pakietu biurowego Microsoft Office 2019 Standard (MOLP) dla instytucji rządowych i samorządowych. Wydział IT 2020-11-02 12:42:12 Zapytanie ofertowe Service Go to
267059 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego Wydział IT 2019-10-29 12:58:45 - - Go to
218837 Zapytanie poniżej progu - dostawy 9 maszyn MFP A3 Mono/Kolor, 1 maszyny MFP A4 Mono/Kolor oraz systemu wydruku zgodnego z rozporządzeniem RODO Wydział IT 2019-04-30 11:44:36 - - Go to
218287 Zapytanie poniżej progu - dostawa 48 portowego przełącznika sieciowego firmy Juniper, model EX3400-48T wraz z dodatkowym redundantnym zasilaczem Wydział IT 2019-04-30 11:21:10 - - Go to