Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
411148 WZP.271-96/20 Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczową na ul. Pyzderskiej i Wielodwór w Lądku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń - Golina - etap III Wydział Zamówień Publicznych 2021-01-25 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
406417 WZP.271-78/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 Wydział Zamówień Publicznych 2021-02-02 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
411777 WZP.271-80/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew Wydział Zamówień Publicznych 2021-02-04 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
411801 WZP.271-79/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk Wydział Zamówień Publicznych 2021-02-05 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
410102 WZP.271-93/20 „Remont nawierzchni ronda DW 306 w m. Stęszew”. Wydział Zamówień Publicznych 2021-01-18 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
410888 WZP.271-95/20 Remont drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Szamotuły – ul. B. Chrobrego od km 23+394,00-24+600,00 Wydział Zamówień Publicznych 2021-01-15 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
409860 WZP.271-88/20 Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Łuszkowo Wydział Zamówień Publicznych 2021-01-15 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
409974 WZP.271-91/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo Wydział Zamówień Publicznych 2021-01-15 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
410225 WZP.271-92/20 Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich na terenie działania poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych 2021-01-13 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
410136 WZP.271-94/20 „Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 w m. Wielichowo od km 4+795 do km 5+161”. Wydział Zamówień Publicznych 2021-01-11 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
409848 WZP.271-90/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 od km 56+458,00 do km 57+209,21 (Katarzynin-Choryń) polegająca na budowie ścieżki rowerowej Wydział Zamówień Publicznych 2021-01-08 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
409470 WZP.271-89/20 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Mączniki, polegającą na budowie chodnika Wydział Zamówień Publicznych 2021-01-07 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
406433 WZP.271-87/20 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo z drogą powiatową nr 1164P Dolaszewo-Kotuń Wydział Zamówień Publicznych 2020-12-30 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
403298 WZP.271-86/20 Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 182 w m. Izdebno km 22+250,00 - 23+550,00 Wydział Zamówień Publicznych 2020-12-22 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
391362 Dostawa 10 licencji pakietu biurowego Microsoft Office 2019 Standard (MOLP) dla instytucji rządowych i samorządowych. Wydział IT 2020-11-02 12:42:12 Zapytanie ofertowe Service Go to
267059 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego Wydział IT 2019-10-29 12:58:45 - - Go to
218837 Zapytanie poniżej progu - dostawy 9 maszyn MFP A3 Mono/Kolor, 1 maszyny MFP A4 Mono/Kolor oraz systemu wydruku zgodnego z rozporządzeniem RODO Wydział IT 2019-04-30 11:44:36 - - Go to
218287 Zapytanie poniżej progu - dostawa 48 portowego przełącznika sieciowego firmy Juniper, model EX3400-48T wraz z dodatkowym redundantnym zasilaczem Wydział IT 2019-04-30 11:21:10 - - Go to