Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
648128 RDW.SZ.271-46/22 Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew przydrożnych na terenie działania RDW Szamotuły RDW Szamotuły 2022-08-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
648290 RDW.SZ.271-48/22 Nasadzenia drzew w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Szamotułach RDW Szamotuły 2022-08-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
650045 Szacowanie ceny na dostawę komputerów i monitorów firmy DELL Wydział IT 2022-08-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
650175 RDW.OS.271-6/22 Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. 2022-08-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
647430 WZP.271-80/22 Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 323 Leszno – Henrykowo od km 6+300 do km 7+560. Wydział Zamówień Publicznych 2022-08-18 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644725 WZP.271-75/22 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 Wronki – Ostroróg – Szamotuły – Przeźmierowo Wydział Zamówień Publicznych 2022-08-29 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
644149 WZP.271-76/22 Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania: „Budowa obwodnicy Mikstatu w ciągu DW 447 Antonin – Grabów nad Prosną Wydział Zamówień Publicznych 2022-08-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
641489 WZP.271-73/22 Rozbudowa przepustu w miejscowości Orłowo, w km 69+865 drogi wojewódzkiej nr 178 Wydział Zamówień Publicznych 2022-08-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
640968 WZP.274-74/22 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 179 w m. Piła, Al. Wojska Polskiego - skrzyżowanie z ul. Dzieci Polskich Wydział Zamówień Publicznych 2022-08-03 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644585 WZDW.WOŚ.272.21/22 Wykonanie operatu wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zbieranych układem kanalizacji deszczowej oraz wód z drenażu z terenu obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Grabów nad Prosną, poprzez istniejące wyloty W-1 i W-2 Wydział Ochrony Środowiska 2022-08-02 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
639818 WZP.271-72/22 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wągrowiec – Pokrzywnica Wydział Zamówień Publicznych 2022-08-02 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
638504 WZP.271-71/22 Remont drogi wojewódzkiej nr 311 odc. Szreniawa – Komorniki wraz z urządzeniami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Wydział Zamówień Publicznych 2022-08-02 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
641552 WZP.271-77/22 Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania: „Budowa obwodnicy Świecy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Ostrzeszów” Wydział Zamówień Publicznych 2022-08-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
641560 WZP.271-78/22 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 473 Koło-Dąbie w m. Dąbie” Wydział Zamówień Publicznych 2022-07-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
643989 Szacowanie ceny na dostawę licencji Microsoft Windows Server 2022 Wydział IT 2022-07-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
638567 WZDW.WUD.272-4/22 „Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW (ul. Szosa Poznańska) z ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej i ul. Poniatowskiego w Mosinie wraz z przeprogramowaniem i skoordynowaniem sygnalizacji świetlnych na ww. skrzyżowaniu oraz skrzyżowaniu DW 431 (ul. Mocka) z drogą wojewódzką nr 430” . Wydział Utrzymania Dróg 2022-07-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
391362 Dostawa 10 licencji pakietu biurowego Microsoft Office 2019 Standard (MOLP) dla instytucji rządowych i samorządowych. Wydział IT 2020-11-02 12:42:12 Zapytanie ofertowe Service Go to
267059 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego Wydział IT 2019-10-29 12:58:45 - - Go to
218837 Zapytanie poniżej progu - dostawy 9 maszyn MFP A3 Mono/Kolor, 1 maszyny MFP A4 Mono/Kolor oraz systemu wydruku zgodnego z rozporządzeniem RODO Wydział IT 2019-04-30 11:44:36 - - Go to
218287 Zapytanie poniżej progu - dostawa 48 portowego przełącznika sieciowego firmy Juniper, model EX3400-48T wraz z dodatkowym redundantnym zasilaczem Wydział IT 2019-04-30 11:21:10 - - Go to