Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
921692 WTI.271.2.15.2024.ZP Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kąpielach Wielkich Zamówienia Publiczne 2024-05-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
916844 WTI.271.2.12.2024.ZP Modernizacja budynku gminnego w Kalisiu na potrzeby Domu Ludowego Zamówienia Publiczne 2024-05-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
918833 WTI.271.2.13.2024.ZP Dostawa 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób Zamówienia Publiczne 2024-05-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
920240 WTI.271.2.14.2024.ZP Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Wolbromiu Zamówienia Publiczne 2024-05-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
909811 WTI.271.2.11.2024.ZP „Modernizacja dróg gminnych nr 120535K i 120540K w Wolbromiu wraz z parkingami i siecią dróg wewnętrznych osiedla Bolesława Chrobrego” Zamówienia Publiczne 2024-04-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
906191 WTI.271.2.10.2024.ZP „Modernizacja nawierzchni parkingu na działce gminnej nr 3863/6 i 3848/17 w miejscowości Wolbrom” Zamówienia Publiczne 2024-04-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
901532 WTI.271.2.8.2024.ZP „Modernizacja drogi gminnej nr 120645K w miejscowości Kąpiele Wielkie”. Zamówienia Publiczne 2024-04-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
904277 WTI.271.2.9.2024.ZP „Remont drogi gminnej 120555K w km od 0+000 do 0+093 w miejscowości Wolbrom, Gmina Wolbrom”. Zamówienia Publiczne 2024-04-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
887226 WTI.271.2.7.2024.ZP „Modernizacja sieci dróg w Wolbromiu” Zamówienia Publiczne 2024-03-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
881104 WTI.271.2.4.2024.ZP "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom". Zamówienia Publiczne 2024-03-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
881888 WTI.271.2.5.2024.ZP „Modernizacja drogi gminnej nr 120688K Dłużec – Zarzecze w km od 0+000 do km 4+520 w miejscowościach Dłużec, Lgota Wolbromska i Zarzecze”. Zamówienia Publiczne 2024-02-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
876159 WTI.271.2.1.2024.ZP Budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Brzozówka Zamówienia Publiczne 2024-02-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
866354 WTI.271.2.37.2023.ZP „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wolbrom w roku 2024 - II”. Zamówienia Publiczne 2023-12-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
859570 WTI.271.2.34.2023.ZP "Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wolbrom". Zamówienia Publiczne 2023-12-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings