Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
661278 WTI.271.2.18.2022.ZP "Wielkie rzeczy w małym mieście-etap II. Ekokultura" Zamówienia Publiczne 2022-10-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
666124 WTI.271.2.19.2022.ZP Modernizacja dróg gminnych Zamówienia Publiczne 2022-10-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
668074 WTI.271.2.21.2022.ZP „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego” POWTÓRZONY Zamówienia Publiczne 2022-10-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
627514 WTI.271.2.12.2022.ZP Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu – Etap I – Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji w Wolbromiu Zamówienia Publiczne 2022-10-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
651931 WTI.271.2.16.2022.ZP „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom” - projektuj i buduj (POWTÓRZONY) Zamówienia Publiczne 2022-10-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
640335 WTI.271.2.14.2022.ZP Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego Zamówienia Publiczne 2022-09-22 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
641252 WTI.271.2.15.2022.ZP „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” oraz „Granty PPGR ” - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)” oraz zakup komputerów do obsługi RM”. Zamówienia Publiczne 2022-08-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
639023 WTI.271.2.13.2022.ZP Odwodnienie parkingu na działkach gminnych przy ulicy Ordona w Wolbromiu Zamówienia Publiczne 2022-08-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
603602 WTI.271.2.6.2022.ZP „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom” - projektuj i buduj Zamówienia Publiczne 2022-08-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
597875 WTI.271.2.5.2022.ZP Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000 do km 5+000 w miejscowości Gołaczewy i Chełm, Gmina Wolbrom Zamówienia Publiczne 2022-06-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
625530 WTI.271.2.10.2022.ZP „Zapewnienie cateringu dla 20 podopiecznych placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom” - POWTÓRZONY Zamówienia Publiczne 2022-06-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
617055 WTI.271.2.9.2022.ZP „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Wolbrom” Zamówienia Publiczne 2022-06-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
613608 WTI.271.2.7.2022.ZP „Termomodernizacja budynku ZS w ramach projektu Rewitalizacja ZS wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego wraz z modernizacją sali gimnastycznej ZS w Wolbromiu” POWTÓRZONY Zamówienia Publiczne 2022-06-07 07:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
614430 WTI.271.2.8.2022.ZP „Zapewnienie cateringu dla 20 podopiecznych placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom” Zamówienia Publiczne 2022-05-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
591446 WTI.271.2.4.2022.ZP Termomodernizacja budynku ZS w ramach projektu Rewitalizacja ZS wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego wraz z modernizacją sali gimnastycznej ZS w Wolbromiu Zamówienia Publiczne 2022-05-10 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings