Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
819296 WTI.271.2.23.2023.ZP „Modernizacja dróg gminnych” Zamówienia Publiczne 2023-10-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
816256 WTI.271.2.22.2023.ZP „Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Sulisławicach na cele statutowe Dziecięcego Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach”. Zamówienia Publiczne 2023-09-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
813759 WTI.271.2.19.2023.ZP „Modernizacja boiska sportowego piłkarskiego w Dłużcu” Zamówienia Publiczne 2023-09-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
816115 WTI.271.2.21.2023.ZP „Remont drogi gminnej 120700K w km od 0+000 do km 1+000 w miejscowości Wierzchowisko, Gmina Wolbrom”. Zamówienia Publiczne 2023-09-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
798299 WTI.271.2.18.2023.ZP Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej i przedszkolnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wolbromiu Zamówienia Publiczne 2023-08-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
797140 WTI.271.2.17.2023.ZP Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wolbromiu na rok szkolny 2023-2024 Zamówienia Publiczne 2023-08-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
795665 WTI.271.2.16.2023.ZP Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej i przedszkolnej dla Zespołu Szkół w Gołaczewach Zamówienia Publiczne 2023-08-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
781734 WTI.271.2.12.2023.ZP Udzielenie długoterminowego kredytu dla potrzeb Gminy Wolbrom Zamówienia Publiczne 2023-07-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
789430 WTI.271.2.13.2023.ZP Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zarzeczu w ramach zadania: budowa boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego w Zarzeczu Zamówienia Publiczne 2023-07-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
792545 WTI.271.2.14.2023.ZP Dowóz i odwóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkół podstawowych w Gminie Wolbrom oraz uczniów z niepełnosprawnością z Gminy Wolbrom do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu w roku szkolnym 2023/2024 Zamówienia Publiczne 2023-07-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
651931 WTI.271.2.16.2022.ZP „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom” - projektuj i buduj (POWTÓRZONY) Zamówienia Publiczne 2023-07-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings