Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
627514 WTI.271.2.12.2022.ZP Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu – Etap I – Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji w Wolbromiu Zamówienia Publiczne 2023-02-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
651931 WTI.271.2.16.2022.ZP „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom” - projektuj i buduj (POWTÓRZONY) Zamówienia Publiczne 2023-02-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
710526 WTI.271.2.33.2022.ZP Modernizacja budynku gminnego w Kalisiu na potrzeby Domu Ludowego Zamówienia Publiczne 2023-02-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
679639 WTI.271.2.22.2022.ZP „Budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Brzozówka” Zamówienia Publiczne 2023-02-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
698762 WTI.271.2.28.2022.ZP „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz kurierskich dla potrzeb Gminy Wolbrom w 2023 roku w celu zapewnienia ciągłości pracy Gminy” (POWTÓRZONY)) Zamówienia Publiczne 2022-12-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
696629 WTI.271.2.27.2022.ZP Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Wolbrom Zamówienia Publiczne 2022-12-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
684248 WTI.271.2.23.2022.ZP Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wolbrom Zamówienia Publiczne 2022-12-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
689816 WTI.271.2.26.2022.ZP Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz kurierskich dla potrzeb Gminy Wolbrom w 2023 roku w celu zapewnienia ciągłości pracy Gminy Zamówienia Publiczne 2022-12-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
668074 WTI.271.2.21.2022.ZP „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego” POWTÓRZONY Zamówienia Publiczne 2022-10-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
670034 WTI.271.2.20.2022.ZP „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu" Zamówienia Publiczne 2022-10-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
666124 WTI.271.2.19.2022.ZP Modernizacja dróg gminnych Zamówienia Publiczne 2022-10-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
661278 WTI.271.2.18.2022.ZP "Wielkie rzeczy w małym mieście-etap II. Ekokultura" Zamówienia Publiczne 2022-10-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
640335 WTI.271.2.14.2022.ZP Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego Zamówienia Publiczne 2022-09-22 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
641252 WTI.271.2.15.2022.ZP „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” oraz „Granty PPGR ” - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)” oraz zakup komputerów do obsługi RM”. Zamówienia Publiczne 2022-08-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings