Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
499022 WTI.271.2.12.2021.ZP „Remont drogi gminnej 120587K w km od 0+000 do km 0+670 w miejscowości Wolbrom, Gmina Wolbrom”. Zamówienia Publiczne 2021-09-14 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
497417 WTI.271.2.11.2021.ZP „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły w Porębie Dzierżnej”. Zamówienia Publiczne 2021-09-02 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
492678 ZP.1.2021 „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowej, Gmina Wolbrom”. Zamówienia Publiczne 2021-08-13 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
487282 WTI.271.2.9.2021.ZP „Modernizacja dachów na budynkach oświatowych Gminy Wolbrom w Gołaczewach i Zarzeczu oraz modernizacja budynku gminnego w Porębie Dzierżnej”. Zamówienia Publiczne 2021-08-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
463391 WTI.271.2.5.2021.ZP „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom – Zabagnie ul. Radosna”. Zamówienia Publiczne 2021-07-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
477206 WTI.271.2.7.2021.ZP „Modernizacje i remonty dróg gminnych oraz dojazdowych do pól”. Zamówienia Publiczne 2021-07-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
471891 WTI.271.2.6.2021.ZP „Zapewnienie cateringu dla 20 podopiecznych placówki wsparcia dziennego dla seniorów z Gminy Wolbrom”. Zamówienia Publiczne 2021-06-24 07:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
457796 WTI.271.2.4.2021.ZP „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom - ul. Wyzwolenia” Zamówienia Publiczne 2021-06-16 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
450673 WTI.271.2.2.2021.ZP WTI.271.2.2.2021.ZP „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobzów i Zabagnie” Zamówienia Publiczne 2021-05-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
453594 WTI.271.2.3.2021.ZP „Udzielenie długoterminowego kredytu do kwoty 1.700.000 zł”. Zamówienia Publiczne 2021-05-19 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings