Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
469103 RGR.271.1.1.2021 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojciechowice Dorota Czajkowska-Maj 2021-07-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
477274 RGR.271.2.9.2021 Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2021 roku Dorota Czajkowska-Maj 2021-07-07 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
462079 RGR.271.2.8.2021 Przeprowadzenie czynności rozgraniczenia nieruchomości w obrębie geodezyjnym Gierczyce, gmina Wojciechowice pomiędzy działkami o nr ewid. 139 a nieruchomością o nr 138 Magdalena Piotrowska 2021-06-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
459626 RGR.271.2.7.2021 Dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla świetlic wiejskich w miejscowości Jasice i Kunice Dorota Czajkowska-Maj 2021-05-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
456304 RGR.271.2.6.2021 Wykonanie pomiarów widoczności i natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie Gminy Wojciechowice Dorota Czajkowska-Maj 2021-05-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
451675 RGK.271.2.2021.TG Modernizacja przepompowni ścieków w Jasicach Tomasz Gałęza 2021-05-07 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
451743 RGR.271.2.5.2021 Wykonanie pomiarów widoczności przejazdów kolejowych na drogach gminnych na terenie Gminy Wojciechowice Dorota Czajkowska-Maj 2021-05-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
448009 RGR.271.2.4.2021 Wykonanie ewidencji dróg, aktualizacji ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych, przeglądu dróg i obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wojciechowice wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego Dorota Czajkowska-Maj 2021-04-28 09:10:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
446576 RGK.271.1.2021.TG Prace modernizacyjne przepompowni ścieków w Jasicach Tomasz Gałęza 2021-04-26 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
419872 RGR.271.2.3.2021 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojciechowice” Dorota Czajkowska-Maj 2021-02-09 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings