Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
611430 JRP.26.1.2022 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej (poprzez rozdział na kanalizację sanitarną i deszczową) wraz z przyłączami oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej w ul. Strumykowej i Łazienkowej w m. Kępno Joanna ŚWIATCZAK 2022-06-14 08:48:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to